SPECTRUM

Praca to nasza pasja

Witamy!

Od 2011 roku zdobywamy rynek z branży rachunkowości. Dwie pełne pasji i wyzwań kobiety połączyły swoje doświadczenie oraz wiedzę otwierając biuro rachunkowe w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do naszego biura, aby przekonać się, że kontakt z księgową to nie tylko nudne przekazanie dokumentów księgowych, ale również źródło niezbędnych informacji umożliwiające efektywne funkcjonowanie firmy. Poznajcie nas:

JUSTYNA PTASZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z Certyfikatem Księgowym o numerze 44616/2010 potwierdzającym kilkunastoletnie doświadczenie. Specjalizacja w księgach rachunkowych oraz obsłudze kadrowo – płacowej.

EDYTA JUSZCZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu podatkowej książki rozchodów i przychodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w analizach finansowych przedsiębiorstw.
Me

NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI

Prezentujemy Państwu NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI, dostarczając bieżących informacji ze świata finansów i rachunkowości oraz wszelkich niezbędnych narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Jesteśmy otwarte na Państwa potrzeby, a jednocześnie dostosowujemy się do wymagań rynku. Nieustanie się szkolimy, by mieli Państwo pewność, że wiedza jaką posiadamy jest na najwyższym poziomie. Powierzając nam księgowość mogą mieć Państwo pewność, że zostanie ona poprowadzona rzetelnie, fachowo i profesjonalnie.

Naszą misją jest odpowiednie kierowanie przyszłością finansową firm, by zwiększyć efektywność ich funkcjonowania, a zaproponowane przez nas rozwiązania zoptymalizują Państwa zobowiązania podatkowe, tak abyście mogli Państwo swobodnie czerpać to, co najcenniejsze: zadowolenie, wolny czas i... zyski!

kadry i płace

Obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych, prowadzenie akt osobowych i sporządzanie list płac

Księgowość

Prowadzimy bieżącą obsługę księgową (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Analiza Finansowa

W zakresie naszej oferty jest również przygotowanie analizy finansowej przedsiębiorstwa

usługi dodatkowe

Oferujemy również dojazd do Klientów oraz pomoc przy otwieraniu, przekształcaniu i likwidacji firmy

Urzędy

Jako nasz klient bedziesz przez nas reprezentowany w wszelkich urzędach.

Koszty naszej usługi

Ceny naszych usług ustalamy w drodze indywidualnych ustaleń z klientami. Wynagrodzenie za nasze usługi uzależnione jest głównie od rodzaju ewidencji podatkowej, ilości dokumentów księgowych oraz liczby pracowników.

0
Obsłużonych firm
0
Obsłużonych pracowników
0
procent zadowolenia
0
godz bezpłatnych konsultacji
 • Ulga na sponsoring - sport i kultura

  Ulga na sponsoring - sport i kultura

  Ustawa Polski Ład zawiera różne ulgi podatkowe dla przedsiębiorców i jedną z nich jest ulga na sponsoring możliwa dla przedsiębiorców angażujących się w działalność społecznie pożyteczną (CSR) np. w sport.

  Odliczenia dokonuje się od kosztów poniesionych na działalność:

  1. sportową
  2. kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  3. wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę – przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym:
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej – PIT,
  • z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych – CIT

  W praktyce ulga pozwala rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów:
  • 100% jako koszt uzyskania przychodów - w rozliczeniu danego miesiąca
  • 50% jako odliczenie w ramach ulgi - w zeznaniu rocznym (składając informację wg ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów polegających odliczeniu).
  Obszary wsparcia w ramach ulgi CSR
  Działalność sportowa – koszty uzyskania przychodów poniesione na finansowanie:

  1) klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy; zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie klub sportowy, to klub działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki, z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych, w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku;

  2) stypendium sportowego;
  stypendium sportowe to finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej;

  3) imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych; masowa impreza sportowa to impreza masowa mająca na celu współzawodnictwo
  sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowana na:

  a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi
  nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300;

  b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000.

 • Polski ład 2.0 inne możliwości

  Polski ład 2.0 inne możliwości

  Pierwsza część artykułu dotycząca zmian od 1 lipca 2022 roku zawierała zmiany dla przedsiębiorców dotyczące:

  • zmniejszenia opodatkowania na skali podatkowej
  • zmiany formy opodatkowania (dotyczy podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych)
  • możliwość odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na karcie podatkowej, podatku liniowym lub ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
  Więcej informacji znajdziecie pod linkiem.

  Nowelizacja umożliwia podatnikom jeszcze inne zmiany, które zostaną omówione poniżej.
  1. Likwidacja ulgi na dziecko (1.500 zł) i powrót do rozliczenia wspólnie z dzieckiem. 

  2. Zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (obecnie z 3089 zł do 16.061,28 zł).

  3. Renta rodzinna małoletnich dzieci nie będzie skutkowała doliczeniem do dochodów rodziców, także dziecko będzie mogło skorzystać z kwoty wolnej od podatku (30.000 zł).

  4. Dzieci do 18-tego roku życia pobierające rentę rodzinną skorzystają na nie pobieraniu składki zdrowotnej od renty.

  5. Ulgi podatkowe takie jak: ulga dla młodych, ulga na powrót, dla rodzin 4+ i pracujących seniorów będą obowiązywały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie.

  6. Zmodyfikowana Ulga Pałacyk, czyli ulga na zabytki. Zmiana dotyczy odliczenia kosztów remontu (a nie zakupu nieruchomości) po otrzymaniu aprobaty konserwatora zabytków co do wydatków na nieruchomość zabytkową.

  7. Zmiana terminu składania zeznań rocznych - wszystkie do końca kwietnia. Czyli zeznania roczne za 2021 rok rozliczane będą do 2/05/2023 r.

 • Polski Ład 2.0 dla przedsiębiorców

  Polski Ład 2.0 dla przedsiębiorców

  Zmiany dla przedsiębiorców w przepisach od 1 lipca 2022 roku - NOWELIZACJA POLSKIEGO ŁADU.

  W związku ze zmianą skali podatkowej (obniżenie stawki podatku z 17% na 12%), która ma dotyczyć opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r., uchwalona przez Sejm nowelizacja umożliwia zatem podatnikom, którzy w 2022 r. opodatkowują swoje dochody podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ponowny wybór skali podatkowej.

  Nie będzie możliwości zmiany na ryczałt lub podatek liniowy - tylko podatnicy, którzy obecnie są opodatkowani ryczałtem lub podatkiem liniowym będą mogli zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową.

  1. Przedsiębiorcy rozliczający się na skali podatkowej 

  Zmiana stawki podatku z 17% na 12% powoduje obniżenie kwoty zmniejszającej podatek.

  Kwota wolna od podatku wynosi 30.000 zł i chcąc ją przeliczyć na podatek otrzymujemy obecnie 30.000 x 17% = 5.100,- kwoty zmniejszającej podatek.
  Po zmianie przepisów, kwota zmniejszająca podatek wynosi 30.000 x 12% = 3.600,-

  W zeznaniu rocznym za 2021 rok będzie kumulacja usunięcia ulgi dla klasy średniej (jeżeli była początkowo liczona), obniżenia podatku i tym samym obniżenia kwoty zmniejszającej podatek.

  2. Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym

  Działalności, które opodatkowane są podatkiem liniowym, będą mogli po zakończeniu 2022 r. dokonać wyboru skali podatkowej dla opodatkowania tych dochodów. Wyboru tego podatnicy dokonają w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za 2022 r. W zeznaniu tym podatnicy wykażą dochody, które w trakcie 2022 r. opodatkowywali podatkiem liniowym. 

  Zatem podatnicy będą mogli podjąć decyzję co do formy opodatkowania tych dochodów w okresie tworzenia zeznania rocznego tj. od 01/01/2023 do 02/05/2023 r.

  Uwaga!
  Jeśli jednak podatnik złoży w ustawowym terminie PIT-36L to nie będzie mógł już zmienić tej decyzji i wybrać skali podatkowej. 

  Możliwość wyboru skali podatkowej po zakończeniu roku podatkowego oznacza, że podatnicy obowiązani będą obliczać i wpłacać zaliczki należne od dochodów osiągniętych w 2022 r. na dotychczasowych zasadach. Zaliczki te podatnicy wykażą w zeznaniu PIT-36 bez konieczności przeliczania ich według zasad obowiązujących przy opodatkowaniu według skali podatkowej. 

  Ważne!
  Decyzja co do wyboru skali podatkowej dla opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. dotyczyć będzie tylko tego roku! Jeśli więc podatnik na początku 2022 r. (lub w latach poprzednich) wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym, to ta forma opodatkowania dotyczy również lat następnych, w tym 2023 r. Zasady tej nie zmienia wybór skali podatkowej dla opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. 
  Zatem podatnik, który również w 2023 r. nie będzie chciał stosować podatku liniowego, będzie musiał w ustawowym terminie zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

  3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - dwie możliwości dla podatników
  • Zmiana formy opodatkowania po zakończeniu roku
  Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z działalności gospodarczej które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli po zakończeniu 2022 r. dokonać wyboru skali podatkowej dla opodatkowania tych przychodów. 

  Wyboru tego podatnicy dokonają w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za 2022 r. W zeznaniu tym podatnicy wykażą dochody, które w trakcie 2022 r. opodatkowywali ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  Możliwość wyboru skali podatkowej po zakończeniu roku podatkowego oznacza, że podatnicy obowiązani będą obliczać i wpłacać miesięcznie albo kwartalnie należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na dotychczasowych zasadach. Ryczałt należny za grudzień lub ostatni kwartał 2022 r. podatnicy obowiązani będą wpłacić do końca lutego 2023 r.

  Zatem czas na podjęcie decyzji o formie rozliczenia będzie w okresie zeznań rocznych t.j. od 1/01/2023 do 2/05/2023 r. Jeśli jednak podatnik złoży w ustawowym terminie PIT-28, w którym wykaże przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to nie będzie mógł już zmienić tej decyzji i wybrać skali podatkowej dla opodatkowania tych samych przychodów!

  Podatnicy, którzy dokonają wyboru skali podatkowej w zeznaniu PIT-36, należny i wpłacony ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące albo kwartały 2022 r. wykażą jako zaliczki miesięczne albo kwartalne. Podatnicy nie będą więc obowiązani do wyliczania należnych w 2022 r. zaliczek według zasad obowiązujących przy opodatkowaniu według skali podatkowej.

  W zeznaniu PIT-36 podatnicy wykażą dochód z działalności gospodarczej obliczony na zasadach obowiązujących podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Oznacza to, że podatnicy obowiązani będą zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz wpisać wartość remanentu na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2022 r. 

  W tym wypadku również decyzja co do wyboru skali podatkowej dla opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. dotyczyć będzie tylko tego roku. Jeśli więc podatnik na początku 2022 r. (lub w latach poprzednich) wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to ta forma opodatkowania dotyczy również lat następnych, w tym 2023 r. Zasady tej nie zmienia wybór skali podatkowej dla opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. 
  • Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku
  W przypadku ryczałtowców możliwa będzie także zmiana formy opodatkowania w trakcie roku! Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z działalności gospodarczej, które przed 1 lipca 2022 r. opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą również mogli w terminie do 22 sierpnia 2022 r. złożyć oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

  Podatnicy, którzy złożą takie oświadczenie, po zakończeniu roku obowiązani będą złożyć dwa zeznania roczne, tj. PIT-28, w którym wykażą przychody osiągnięte od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., oraz PIT-36, w którym wykażą dochody osiągnięte w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

  Uwaga!
  Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z tzw. najmu prywatnego, którzy opłacali w trakcie roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, będą mogli po zakończeniu roku wybrać opodatkowanie według skali podatkowej. Wyboru tego podatnicy dokonają w zeznaniu rocznym PIT-36. 


  Kolejna istotna zmiana to możliwość odliczenia składki zdrowotnej na pewnych warunkach - zależnych od formy opodatkowania. Kto tutaj może 'coś' zyskać? 
  • przedsiębiorcy rozliczający się na karcie podatkowej, mają roczny limit odliczenia 19% zapłaconej składki zdrowotnej, jako pomniejszenie podatku
  • przedsiębiorcy rozliczający się na podatku liniowym, mają roczny limit odliczenia w wysokości 8.700 zł zapłaconej składki zdrowotnej, jako pomniejszenie dochodu do opodatkowania
  • przedsiębiorcy rozliczający się na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, mają roczny limit odliczenia 50% zapłaconej składki zdrowotnej, jako pomniejszenie podatku
  • przedsiębiorcy rozliczający się na skali podatkowej NIE mają możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

  Reasumując, zmiany są na różnych polach i zależne od formy opodatkowania, dlatego wykonując zeznanie roczne do 2 maja 2023 roku, będzie trzeba bardzo dokładnie przeanalizować sytuację i przeliczyć co bardziej opłaca się przedsiębiorcom, gdyż każdy to indywidualny przypadek.


  Podstawa prawna:
  art. 14-17 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2186)
 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44