• GUS sprawozdania finansowe

  Spotkaliście się ze sprawozdaniami GUS? 

  W naszym biurze kilka firm systematycznie otrzymuje sprawozdania do wypełnienia. Zdarza się również, że dany przedsiębiorca losowo zostanie poproszony do wypełnienia sprawozdania. 

  Także nie lekceważcie maili, czy listów z GUS!

  Czego dotyczą sprawozdania?

  ☑️ najpopularniejsze SP-3 to sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw

  ☑️ sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (Z-3)

  ☑️ sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (Z-6)

  ☑️ sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych (F-3)

  ☑️ badanie popytu na pracę (Z-5)

  ☑️sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów (G-1)

  ☑️ sprawozdanie o produkcji (P-1)

  ☑️ sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym (F-1).

  Ciekawa jestem jakie sprawozdania Wy dostaliście do wypełnienia 🧐

 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44