• Zmiany w ZUS od 2023 r.


  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach wprowadza Ustawa z dnia 24 czerwca 2021r. „o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw” opublikowana w Dzienniku Ustaw z 3 września 2021r. poz. 1621.

  W ustawie znalazło się również wiele zmian dotyczących funkcjonowania samego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zmiany te jednak nie są istotne z punktu widzenia pracodawców.

  Wprowadzone zmiany możemy podzielić na trzy etapy:

  I etap od 18 września 2021 roku o czym przeczytacie tutaj
  II etap od stycznia/ kwietnia 2022 roku o czym przeczytacie tutaj
  III etap od stycznia 2023 roku

  Dziś skupimy się na ostatnim, III etapie, który pomimo, że będzie obowiązywał od 2023 roku, najlepiej wykonać samodzielnie w bieżącym roku!

  Obowiązek założenia PUE ZUS przez wszystkich płatników składek

  Obecnie obowiązek posiadania profilu na PUE dotyczy wyłącznie płatników składek zgłaszających do ubezpieczeń powyżej 5 osób, czyli tych którzy są zobowiązani do przekazywania do ZUS dokumentów w formie elektronicznej. Płatnicy zgłaszający mniej osób są zwolnieni z tego obowiązku, ale mogą również profil taki posiadać – posiadanie profilu na PUE jest dla tych płatników dobrowolne.

  Od 1 stycznia 2023 r. na wszystkich płatników składek zostanie nałożony obowiązek założenia profilu informacyjnego ZUS PUE, który płatnik składek będzie zobowiązany utrzymywać w stanie aktywnym w czasie prowadzenia rozliczeń z ZUS.

  Płatnicy składek, którzy nie posiadają profilu informacyjnego, są zobowiązani do założenia tego profilu w terminie do dnia 30 grudnia 2022r. Jeżeli płatnik składek niedopełnieni obowiązku założenia ZUS PUE w wyznaczonym terminie, ZUS będzie zakładał profil informacyjny na kontach na których na dzień 31 grudnia 2022r. prowadzone są rozliczenia z tytułu składek – ZUS założy profile do dnia 31 stycznia 2023r.

  Płatnik składek będzie obowiązany założyć profil informacyjny w systemie teleinformatycznym ZUS w terminie 7 dni od:
  • daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby,
  • daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpieczonych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne ubezpieczenia, albo na ubezpieczenia osób z nimi współpracujących.
  W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku profil informacyjny założy płatnikowi składek ZUS.

  Płatnicy składek będą obowiązani do utrzymania aktywnego profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS (PUE) w czasie prowadzenia z ZUS rozliczeń z tytułu składek.

  Płatnicy, którym ZUS założy profil informacyjny na PUE będą zobowiązani do przekazania do ZUS adresu elektronicznego.
 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44