• Wykup samochodu z leasingu 2022 r.

   

  WYKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO Z LEASINGU

  Zapowiadane przepisy w ramach Polskiego Ładu nie pozostaną bez wpływu na przedsiębiorców posiadających samochody służbowe w leasingu. To już w zasadzie pewne, że z początkiem 2022 roku zostaną zaostrzone zasady wykupu prywatnego, który pozwalał na sprzedaż samochodu bez żadnych podatków po pół roku od wykupienia go z leasingu.

  Na czym będą polegały te zmiany?

  Obecnie, osoby prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość wzięcia samochodu w leasing, a po jego spłacie, mogą wykupić auto bezpośrednio do majątku prywatnego. Następnie po upływie 6 miesięcy mogą ten samochód sprzedać, bez konieczności płacenia podatku.

  MF sądzi jednak, że samochód firmowy po zakończeniu leasingu powinien zostać wykupiony przez przedsiębiorstwo, które za niego zapłaciło, a dopiero ewentualnie później – przeniesiony z firmy do majątku prywatnego. Pomysłem rządu, aby wyegzekwować na podatnikach takie działania i ograniczyć wykup prywatny samochodów jest objęcie tego procesu dużymi podatkami, i nieatrakcyjnymi zasadami.

  Po pierwsze, od 2022 roku ma nastąpić znaczące wydłużenie okresu, w którym sprzedaż wycofanego z działalności samochodu będzie rodziła obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego. Okres ten ma wynieść 6 lat (licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym auto zostało wycofane z działalności do dnia jego odpłatnego zbycia), zamiast 6 miesięcy.

  Kolejną niezwykle istotną dla przedsiębiorców zmianą, dotyczącą wykupu samochodu, jest zmiana zasad w zakresie naliczania podatku VAT. Od 2022 roku, VAT-u nie będziemy naliczać od raty wykupu, która wynosiła najczęściej symboliczny %, ale od wartości rynkowej samochodu. Oznacza to dla firm drastyczny wzrost zobowiązań z tego tytułu przy zdecydowaniu się na wykup pojazdu poleasingowego.

  Czy jest mowa o jakichkolwiek przepisach przejściowych?

  Dzięki ingerencji Rzecznika MŚP i Związku Polskiego Leasingu zostały przygotowane przepisy przejściowe. Umożliwią one jednostkom już posiadającym samochody w leasingu uniknięcie dodatkowych obciążeń. Nowe zasady mają obejmować rzeczy nabyte dopiero po 31.12.2021 roku.
  Także przedsiębiorca, który wykupi pojazd z leasingu do majątku prywatnego najpóźniej do wskazanego terminu i sprzeda go po 6 miesiącach, nie zostanie objęty obowiązkiem zapłaty podatku.
 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44