• Nowe limity płatności bezgotówkowych

  NOWE LIMITY PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH I OBOWIĄZEK DLA KAS ONLINE

  Płatności pomiędzy przedsiębiorcami (B2B)  - Jak jest teraz?

  Obecnie, zgodnie z Prawem przedsiębiorców, rozliczenia pomiędzy nimi muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, w każdej sytuacji, w której spełnione zostaną łącznie dwa następujące warunki:
  • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty.
  ! Warto przypomnieć, że w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł obowiązek uregulowania jej w formie bezgotówkowej dotyczy całości, a nie tylko nadwyżki ponad 15.000 zł.

  Przedsiębiorcy, którzy pomimo ograniczeń kwotowych dokonają zakupu za więcej niż 15.000 zł i opłacą go gotówką nie mają prawa uznać tego zakupu za koszt podatkowy. Jednak organy podatkowe w takiej sytuacji dopuszczają możliwość wycofania zapłaty gotówkowej i dokonanie ponownej zapłaty przelewem.

  Poza tradycyjnym przelewem i gotówką, przedsiębiorcy wykorzystują również szereg innych instrumentów płatniczych (karty płatnicze, DotPay, PayByNet, PayPal, PayU itp.), a także rozliczenia na zasadzie kompensaty. Jak ma się to do limitu gotówkowego? Otóż, do tych form rozliczania zobowiązań nie mają zastosowania przepisy o limicie 15.000 zł i są uznawane, jako uregulowane za pośrednictwem rachunku płatniczego.

  Jak będzie od 2022 zgodnie z Polskim Ładem?

  Zaprezentowany projekt ustawy zakłada popularyzację obrotu bezgotówkowego oraz zwiększenie kontroli nad transakcjami wykonywanymi pomiędzy przedsiębiorstwami, czego konsekwencją ma być praktycznie dwukrotne zmniejszenie limitu płatności gotówkowych. Kwota graniczna z aktualnych 15.000 zł zostanie obniżona do 8.000 zł.

  Transakcje z konsumentem (C2B)

  Ministerstwo Finansów, w ramach Polskiego Ładu, chce wprowadzić limit transakcji gotówkowych również dla sektora consumer to business. Ograniczenie to ma wynieść 20.000 zł i po przekroczeniu tej kwoty konsument, zawierając transakcję z przedsiębiorcą, będzie musiał uregulować płatność w formie bezgotówkowej, czyli za pośrednictwem terminala, telefonu albo przelewu.

  Ponadto, w projekcie Polskiego Ładu znalazł się zapis dotyczący nowego obowiązku dla przedsiębiorców oferujących płatności kartą. Od połowy 2022, a dokładniej od 1 lipca 2022 roku, przedsiębiorcy, którzy podlegają obowiązkowi instalowania kasy fiskalnej działającej w trybie online (czyli takiej, która łączy się z Centralnym Repozytorium Kas), będą zobowiązani do zintegrowania jej z terminalem płatniczym. W przypadku stwierdzenia, że podatnik tego nie wykonał, może zostać obciążony karą pieniężną w wysokości 5.000 zł.

 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44