SPECTRUM

Praca to nasza pasja

Witamy!

Od 2011 roku zdobywamy rynek z branży rachunkowości. Dwie pełne pasji i wyzwań kobiety połączyły swoje doświadczenie oraz wiedzę otwierając biuro rachunkowe w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do naszego biura, aby przekonać się, że kontakt z księgową to nie tylko nudne przekazanie dokumentów księgowych, ale również źródło niezbędnych informacji umożliwiające efektywne funkcjonowanie firmy. Poznajcie nas:

JUSTYNA PTASZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z Certyfikatem Księgowym o numerze 44616/2010 potwierdzającym kilkunastoletnie doświadczenie. Specjalizacja w księgach rachunkowych oraz obsłudze kadrowo – płacowej.

EDYTA JUSZCZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu podatkowej książki rozchodów i przychodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w analizach finansowych przedsiębiorstw.
Me

NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI

Prezentujemy Państwu NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI, dostarczając bieżących informacji ze świata finansów i rachunkowości oraz wszelkich niezbędnych narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Jesteśmy otwarte na Państwa potrzeby, a jednocześnie dostosowujemy się do wymagań rynku. Nieustanie się szkolimy, by mieli Państwo pewność, że wiedza jaką posiadamy jest na najwyższym poziomie. Powierzając nam księgowość mogą mieć Państwo pewność, że zostanie ona poprowadzona rzetelnie, fachowo i profesjonalnie.

Naszą misją jest odpowiednie kierowanie przyszłością finansową firm, by zwiększyć efektywność ich funkcjonowania, a zaproponowane przez nas rozwiązania zoptymalizują Państwa zobowiązania podatkowe, tak abyście mogli Państwo swobodnie czerpać to, co najcenniejsze: zadowolenie, wolny czas i... zyski!

kadry i płace

Obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych, prowadzenie akt osobowych i sporządzanie list płac

Księgowość

Prowadzimy bieżącą obsługę księgową (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Analiza Finansowa

W zakresie naszej oferty jest również przygotowanie analizy finansowej przedsiębiorstwa

usługi dodatkowe

Oferujemy również dojazd do Klientów oraz pomoc przy otwieraniu, przekształcaniu i likwidacji firmy

Urzędy

Jako nasz klient bedziesz przez nas reprezentowany w wszelkich urzędach.

Koszty naszej usługi

Ceny naszych usług ustalamy w drodze indywidualnych ustaleń z klientami. Wynagrodzenie za nasze usługi uzależnione jest głównie od rodzaju ewidencji podatkowej, ilości dokumentów księgowych oraz liczby pracowników.

0
Obsłużonych firm
0
Obsłużonych pracowników
0
procent zadowolenia
0
godz bezpłatnych konsultacji
 • Nowa składka zdrowotna 2022 polski ład

  Nowa składka zdrowotna 2022 polski ład

   

  Przypominamy, że od nowego roku zmienią się zasady ustalania składki zdrowotnej. Jest to jedna z kluczowych zmian Polskiego Ładu. Wysokość nowej składki zostanie uzależniona od uzyskanego w danym miesiącu dochodu i przychodu, co spowoduje nie tylko znaczny wzrost obciążeń z tego tytułu, ale również rozszerzy zakres danych raportowanych do ZUS. Istotnym aspektem proponowanych zmian jest też fakt, że przedsiębiorcom i pracownikom zostanie zabrana możliwość odliczenia części opłaconej składki zdrowotnej od podatku.

  Ile wyniesie składka zdrowotna w świetle nowych przepisów?

  Sposób obliczania składki zdrowotnej będzie się różnił w zależności od wybranej formy opodatkowania działalności gospodarczej. Od 2022 roku przedsiębiorcy rozliczający się wg skali podatkowej oraz podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do dochodu, a ci opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości uzależnionej od wielkości uzyskiwanych przychodów.

  Składka zdrowotna po Polskim Ładzie przy podatku liniowym

  Dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się w oparciu o podatek liniowy, będzie ona wynosiła 4,9% rzeczywistych dochodów za każdy miesiąc (przykładowo: składka zdrowotna za marzec zostanie ustalona w oparciu o dochód z lutego).

  Co ważne, ustalona została minimalna kwota składki zdrowotnej wynosząca 9% minimalnego wynagrodzenia (2022 rok: 3.010 brutto * 9% = 270,90 zł). Oznacza to, że przedsiębiorca, który osiągnie za dany miesiąc stratę bądź niski dochód (5.510 zł lub mniej), nie będzie mógł zapłacić za składkę zdrowotną mniej niż 270,90 zł.

  Składka zdrowotna po Polskim Ładzie przy skali podatkowej

  Firmy rozliczające podatek dochodowy wg skali podatkowej będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodów. W tym przypadku, podobnie jak przy podatku liniowym, składka miesięczna nie może być mniejsza niż kwota 270,90 zł (dochód 3.010 lub mniej).

  Czy to znaczy, że podatek liniowy będzie bardziej opłacalny od skali podatkowej?

  Zgodnie z zawartymi wyżej informacjami mogłoby się wydawać, że podatek liniowy został w Polskim Ładzie potraktowany zdecydowanie łagodniej. Należy jednak mieć na względzie, że rozliczanie się według skali umożliwia wykorzystanie kwoty wolnej od podatku, a projektowana ustawa zakłada podwyższenie jej do poziomu 30.000 zł. 

  Dodatkowo, osoby korzystające ze skali podatkowej już na starcie korzystają z niższej stawki – 17% (w porównaniu do 19% na podatku liniowym). Wchodzący w życie od nowego roku program zmienia również obowiązujący dotychczas próg podatkowy. Zaliczki na PIT z zastosowaniem stawki 17% będą obliczane do osiągnięcia w danym roku podatkowym dochodu w wysokości 120.000 zł (teraz jest to 85.528 zł).

  Co więcej, firmy na skali mogą również stosować wspólne rozliczenie z małżonkiem, jak również korzystać z szeregu ulg i odliczeń. Przykładem takiej ulgi może być ulga dla klasy średniej, która zostanie wprowadzona od 2022 roku i będzie niedostępna dla osób rozliczających się wg podatku liniowego.

  Na czym będzie polegała wspomniana ulga dla klasy średniej?

  W rozliczeniu za 2022 rok (deklaracja składana w 2023 r.) obowiązywać będzie ulga mająca na celu częściowe wyrównanie utraty przez podatników odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jej wysokość będzie ustalana wg dwóch różnych wzorów, a wybór właściwego z nich będzie zależał od wysokości sumy rocznych przychodów z różnych tytułów. Te wzory to:

  (A x 6,68% - 4566 zł): 0,17 - przy A zawierającym się w przedziale od 68.412zł do 102.588zł
  (A x (-7,35%) + 9829 zł): 0,17 – przy A wyższym niż 102.588zł i nieprzekraczającym kwoty 133.692zł

  A w tych wzorach symbolizuje sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności.

  Składka zdrowotna po Polskim Ładzie przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

  Zgodnie z zapowiedzianymi zmianami, firmy rozliczające się na zasadach ryczałtu będą płacić składkę zdrowotną w stałej kwocie. Zostanie ona uzależniona zarówno od poziomu przeciętnego wymaganego wynagrodzenia, jak i wysokości osiąganych w trakcie roku przychodów. Będzie to wyglądało następująco:
  • przychody roczne mniejsze niż 60 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 300 zł)
  • przychody roczne od 60 000 do 300 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 500 zł)
  • przychody roczne większe niż 300 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 900 zł).
  Perspektywa płacenia składki zdrowotnej w stałej kwocie może okazać się korzystna dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że stawki ryczałtu mają od 2022 roku ulec kolejnym obniżkom.

  Składka zdrowotna po Polskim Ładzie przy karcie podatkowej

  Zupełnie inna metoda naliczania składki zdrowotnej będzie obowiązywała w przypadku działalności rozliczających się za pomocą karty podatkowej. W tym przypadku będzie ona wynosić jedynie 9% od wynagrodzenia minimalnego, czyli 270,90 zł miesięcznie.

  Niestety od stycznia 2022 roku ta forma opodatkowania ulegnie ograniczeniu, a korzystanie z niej będzie możliwe wyłącznie na zasadzie praw nabytych, czyli przez przedsiębiorstwa, które rozliczały się za pomocą karty do końca grudnia 2021 roku.


  Podsumowując, zastanawiając się nad wyborem formy opodatkowania nie można ominąć aspektu składki zdrowotnej. Co więcej, może stać się ona kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu tej decyzji. Nie da się znaleźć jednej uniwersalnej odpowiedzi dla wszystkich przedsiębiorców. Niewątpliwie trzeba będzie przeanalizować wiele różnych kwestii, gdy zostanie ogłoszona ostateczna forma wchodzących w życie zmian. Zdecydowanie warto zastanowić się nad tym, jakie formy rozliczeń umożliwia nam rodzaj prowadzonej działalności, czy warto rozliczać koszty w działalności i jaką część naszych przychodów stanowią, jakie mamy założenia odnośnie wartości osiąganych przychodów w przyszłym roku. Tylko przeprowadzenie dokładnej analizy wszystkich dostępnych opcji umożliwi wybranie najbardziej opłacalnej formy opodatkowania.

 • Amortyzacja lokali mieszkalnych wg polski ład

  Amortyzacja lokali mieszkalnych wg polski ład

  AMORTYZACJA LOKALI MIESZKALNYCH WG POLSKIEGO ŁADU

  Jak wynika z założeń Polskiego Ładu, który zgodnie z zapowiedziami ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku, podatnicy utracą prawo amortyzowania mieszkań wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzenie w życie tej zmiany spowoduje, że wydatki poniesione na nabycie nieruchomości mieszkalnej (do prowadzenia biura, na najem) będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych dopiero w momencie sprzedaży takiej nieruchomości, o ile jej zbycie będzie podlegać opodatkowaniu.

  Dobra wiadomość, dla osób posiadających mieszkania w ewidencji środków trwałych, jest taka, że zakaz amortyzacji został przesunięty na późniejszy termin. W ramach przyjętych w Sejmie poprawek zdecydowano, że nowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero w 2023 roku. Jak Ministerstwo Finansów podało do informacji - w przyszłym roku będzie można zaliczać do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne domów i mieszkań, pod warunkiem, że zostały nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022 roku.

  Co ważne, pozostałe wydatki związane z mieszkaniami wykorzystywanymi w działalności (np. opłaty za media, remont) nadal będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (pod warunkiem opodatkowania w formie skali podatkowej). 

  Warto mieć jednak na uwadze, że po wprowadzeniu zmian, jakie przyniesie Polski Ład, opodatkowanie wynajmu przy wykorzystaniu skali podatkowej znacznie straci na atrakcyjności względem ryczałtu (druga możliwa forma rozliczania się na wynajmie prywatnym), ponieważ podstawową zaletą rozliczania się w oparciu o skalę podatkową była możliwość zaliczania amortyzacji do kosztów uzyskania przychodu. Z drugiej zaś strony, wynajmującym na skali przysługiwać będzie podwyższona kwota wolna od podatku oraz zwiększy się wartość drugiego progu podatkowego. 

  Każdy musi więc przeanalizować swoje przychody i koszty, żeby zdecydować co będzie dla niego korzystniejsze – ryczałt czy skala podatkowa.

 • Wykup samochodu z leasingu 2022 r.

  Wykup samochodu z leasingu 2022 r.

   

  WYKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO Z LEASINGU

  Zapowiadane przepisy w ramach Polskiego Ładu nie pozostaną bez wpływu na przedsiębiorców posiadających samochody służbowe w leasingu. To już w zasadzie pewne, że z początkiem 2022 roku zostaną zaostrzone zasady wykupu prywatnego, który pozwalał na sprzedaż samochodu bez żadnych podatków po pół roku od wykupienia go z leasingu.

  Na czym będą polegały te zmiany?

  Obecnie, osoby prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość wzięcia samochodu w leasing, a po jego spłacie, mogą wykupić auto bezpośrednio do majątku prywatnego. Następnie po upływie 6 miesięcy mogą ten samochód sprzedać, bez konieczności płacenia podatku.

  MF sądzi jednak, że samochód firmowy po zakończeniu leasingu powinien zostać wykupiony przez przedsiębiorstwo, które za niego zapłaciło, a dopiero ewentualnie później – przeniesiony z firmy do majątku prywatnego. Pomysłem rządu, aby wyegzekwować na podatnikach takie działania i ograniczyć wykup prywatny samochodów jest objęcie tego procesu dużymi podatkami, i nieatrakcyjnymi zasadami.

  Po pierwsze, od 2022 roku ma nastąpić znaczące wydłużenie okresu, w którym sprzedaż wycofanego z działalności samochodu będzie rodziła obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego. Okres ten ma wynieść 6 lat (licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym auto zostało wycofane z działalności do dnia jego odpłatnego zbycia), zamiast 6 miesięcy.

  Kolejną niezwykle istotną dla przedsiębiorców zmianą, dotyczącą wykupu samochodu, jest zmiana zasad w zakresie naliczania podatku VAT. Od 2022 roku, VAT-u nie będziemy naliczać od raty wykupu, która wynosiła najczęściej symboliczny %, ale od wartości rynkowej samochodu. Oznacza to dla firm drastyczny wzrost zobowiązań z tego tytułu przy zdecydowaniu się na wykup pojazdu poleasingowego.

  Czy jest mowa o jakichkolwiek przepisach przejściowych?

  Dzięki ingerencji Rzecznika MŚP i Związku Polskiego Leasingu zostały przygotowane przepisy przejściowe. Umożliwią one jednostkom już posiadającym samochody w leasingu uniknięcie dodatkowych obciążeń. Nowe zasady mają obejmować rzeczy nabyte dopiero po 31.12.2021 roku.
  Także przedsiębiorca, który wykupi pojazd z leasingu do majątku prywatnego najpóźniej do wskazanego terminu i sprzeda go po 6 miesiącach, nie zostanie objęty obowiązkiem zapłaty podatku.
 • Nowe limity płatności bezgotówkowych

  Nowe limity płatności bezgotówkowych

  NOWE LIMITY PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH I OBOWIĄZEK DLA KAS ONLINE

  Płatności pomiędzy przedsiębiorcami (B2B)  - Jak jest teraz?

  Obecnie, zgodnie z Prawem przedsiębiorców, rozliczenia pomiędzy nimi muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, w każdej sytuacji, w której spełnione zostaną łącznie dwa następujące warunki:
  • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty.
  ! Warto przypomnieć, że w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł obowiązek uregulowania jej w formie bezgotówkowej dotyczy całości, a nie tylko nadwyżki ponad 15.000 zł.

  Przedsiębiorcy, którzy pomimo ograniczeń kwotowych dokonają zakupu za więcej niż 15.000 zł i opłacą go gotówką nie mają prawa uznać tego zakupu za koszt podatkowy. Jednak organy podatkowe w takiej sytuacji dopuszczają możliwość wycofania zapłaty gotówkowej i dokonanie ponownej zapłaty przelewem.

  Poza tradycyjnym przelewem i gotówką, przedsiębiorcy wykorzystują również szereg innych instrumentów płatniczych (karty płatnicze, DotPay, PayByNet, PayPal, PayU itp.), a także rozliczenia na zasadzie kompensaty. Jak ma się to do limitu gotówkowego? Otóż, do tych form rozliczania zobowiązań nie mają zastosowania przepisy o limicie 15.000 zł i są uznawane, jako uregulowane za pośrednictwem rachunku płatniczego.

  Jak będzie od 2022 zgodnie z Polskim Ładem?

  Zaprezentowany projekt ustawy zakłada popularyzację obrotu bezgotówkowego oraz zwiększenie kontroli nad transakcjami wykonywanymi pomiędzy przedsiębiorstwami, czego konsekwencją ma być praktycznie dwukrotne zmniejszenie limitu płatności gotówkowych. Kwota graniczna z aktualnych 15.000 zł zostanie obniżona do 8.000 zł.

  Transakcje z konsumentem (C2B)

  Ministerstwo Finansów, w ramach Polskiego Ładu, chce wprowadzić limit transakcji gotówkowych również dla sektora consumer to business. Ograniczenie to ma wynieść 20.000 zł i po przekroczeniu tej kwoty konsument, zawierając transakcję z przedsiębiorcą, będzie musiał uregulować płatność w formie bezgotówkowej, czyli za pośrednictwem terminala, telefonu albo przelewu.

  Ponadto, w projekcie Polskiego Ładu znalazł się zapis dotyczący nowego obowiązku dla przedsiębiorców oferujących płatności kartą. Od połowy 2022, a dokładniej od 1 lipca 2022 roku, przedsiębiorcy, którzy podlegają obowiązkowi instalowania kasy fiskalnej działającej w trybie online (czyli takiej, która łączy się z Centralnym Repozytorium Kas), będą zobowiązani do zintegrowania jej z terminalem płatniczym. W przypadku stwierdzenia, że podatnik tego nie wykonał, może zostać obciążony karą pieniężną w wysokości 5.000 zł.

 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44