SPECTRUM

Praca to nasza pasja

Witamy!

Od 2011 roku zdobywamy rynek z branży rachunkowości. Dwie pełne pasji i wyzwań kobiety połączyły swoje doświadczenie oraz wiedzę otwierając biuro rachunkowe w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do naszego biura, aby przekonać się, że kontakt z księgową to nie tylko nudne przekazanie dokumentów księgowych, ale również źródło niezbędnych informacji umożliwiające efektywne funkcjonowanie firmy. Poznajcie nas:

JUSTYNA PTASZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z Certyfikatem Księgowym o numerze 44616/2010 potwierdzającym kilkunastoletnie doświadczenie. Specjalizacja w księgach rachunkowych oraz obsłudze kadrowo – płacowej.

EDYTA JUSZCZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu podatkowej książki rozchodów i przychodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w analizach finansowych przedsiębiorstw.
Me

NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI

Prezentujemy Państwu NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI, dostarczając bieżących informacji ze świata finansów i rachunkowości oraz wszelkich niezbędnych narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Jesteśmy otwarte na Państwa potrzeby, a jednocześnie dostosowujemy się do wymagań rynku. Nieustanie się szkolimy, by mieli Państwo pewność, że wiedza jaką posiadamy jest na najwyższym poziomie. Powierzając nam księgowość mogą mieć Państwo pewność, że zostanie ona poprowadzona rzetelnie, fachowo i profesjonalnie.

Naszą misją jest odpowiednie kierowanie przyszłością finansową firm, by zwiększyć efektywność ich funkcjonowania, a zaproponowane przez nas rozwiązania zoptymalizują Państwa zobowiązania podatkowe, tak abyście mogli Państwo swobodnie czerpać to, co najcenniejsze: zadowolenie, wolny czas i... zyski!

kadry i płace

Obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych, prowadzenie akt osobowych i sporządzanie list płac

Księgowość

Prowadzimy bieżącą obsługę księgową (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Analiza Finansowa

W zakresie naszej oferty jest również przygotowanie analizy finansowej przedsiębiorstwa

usługi dodatkowe

Oferujemy również dojazd do Klientów oraz pomoc przy otwieraniu, przekształcaniu i likwidacji firmy

Urzędy

Jako nasz klient bedziesz przez nas reprezentowany w wszelkich urzędach.

Koszty naszej usługi

Ceny naszych usług ustalamy w drodze indywidualnych ustaleń z klientami. Wynagrodzenie za nasze usługi uzależnione jest głównie od rodzaju ewidencji podatkowej, ilości dokumentów księgowych oraz liczby pracowników.

0
Obsłużonych firm
0
Obsłużonych pracowników
0
procent zadowolenia
0
godz bezpłatnych konsultacji
 • Koronawirus dla przedsiębiorców

  Koronawirus dla przedsiębiorców


  Koronawirus sparaliżował świat i sporej części ludności odciął z dnia na dzień możliwość zarabiania pieniędzy. Oprócz najważniejszej kwestii czyli zdrowia i strachu o najbliższych, niektórzy już odczuli, inni dopiero odczują poważne skutki finansowe.

  Informacji z dnia na dzień przybywa, dlatego poniżej przedstawimy to, co jest pewne do tej pory - z punktu widzenia podatkowego, ZUS i działalności, zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

  Pracownik

  Pracownikowi za czas nie wykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, a także z przyczyn nie zawinionych (omawiany tutaj koronawirus) przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60 proc. wynagrodzenia.

  W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  Zgodnie z tymi przepisami pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego.

  Umowy cywilnoprawne charakteryzują się innymi prawami. Wynagrodzenie określone za daną pracę jest wypłacane po jej wykonaniu. A w przypadku zleceń rozliczanych na podstawie listy obecności, jeżeli nie ma możliwości pracy to nie ma podstaw do wypłaty wynagrodzenia....


  Pracodawca

  Czarny scenariusz daje możliwość zawieszenia działalności. Jednakże jest to możliwe jedynie dla osób fizycznych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Spółki osobowe i prawne nie mają takiej możliwości. Pamiętajcie, ze zawieszenie musi być na co najmniej 30 dni oraz zastanówcie się, z jakiego tytułu będziecie podlegać pod ubezpieczenie ZUS w trakcie zawieszenia działalności.

  ZUS ogłosił możliwość odroczenia lub umorzenia spłat składek, na razie przez 3 miesiące. Szczegóły znajdziecie bezpośrednio na stronie.

  Świadczenia ZUS i US

  Kwestie podatkowe są jeszcze w toku prac. Jednakże ZUS zadziałał następująco:
  dla rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem/dziećmi do 8 roku życia jest dodatkowe świadczenie, które nie wchodzi w limit opieki rocznej. Mianowicie na okres zamkniętych placówek opiekuńczo-edukacyjnych, ZUS wypłaca opiekę. Wystarczy wypełnić wniosek.

  Jesteśmy świadomi, że to nie jest zbawienie dla wszystkich, bo co w przypadku opieki nad dziećmi 9 letnimi? A co w przypadku rodzica, który rozpoczął działalność i korzysta z ulgi na start opłacając jedynie składkę zdrowotną? Co w przypadku rodzica prowadzącego działalność, który nie jest zgłoszony do składek społecznych? Niestety na ten moment nie znam odpowiedzi.

  Kredyty 

  Banki już wystosowały możliwość odroczenia kredytów o 3 miesiące. Uważajcie tylko na firmy, które będą chciały wykorzystać bieżącą sytuację do naciągnięcia ludzi.


  Reasumując trudny czas i rozwiązania dla nas zaproponowane, idealnym dla wszystkich rozwiązaniem jest praca zdalna. A może uda się dokonać reorganizacji pracy?  Jeżeli nie ma takiej możliwości działania, rozważmy urlop (nie wyjazdowy, tylko wypoczynkowy), wykorzystanie nadgodzin, czy skorzystanie ze świadczeń ZUS.

  Jeżeli nie ma wyjścia i trzeba pójść do pracy to zachowajmy wszelkie środki ostrożności, czyli dbajmy o higienę rąk i rozważnie postępujmy w przypadku kontaktu z innymi ludźmi - nie witajmy się, zachowajmy bezpieczną odległość, dezynfekujmy różne miejsca i siebie.

  Pracodawca powinien zapewnić wszelkie środki dezynfekujące, także używajcie rękawiczek i dezynfekujcie to, co może stanowić zagrożenie.
 • Jak przedsiębiorcy radzą sobie z koronawirusem

  Jak przedsiębiorcy radzą sobie z koronawirusem

  Jako biuro rachunkowe, czyli przedsiębiorcy, ale z drugiej strony kobiety mające na celu dbałość o najbliższych, jesteśmy świadome zagrożenia i tego co się dzieje.

  Jednakże jest to najbardziej intensywny w pracy okres, ponieważ oprócz standardowych rozliczeń podatkowych, mamy zeznania roczne i różnego rodzaju sprawozdania za 2019 rok.
  Obecna sytuacja wymaga od nas bieżących informacji, aby wesprzeć Klientów w trudnym okresie.

  Swoją drogą, liczymy na to, że zostaną przesunięte terminy rozliczeń. Większość księgowych to kobiety, dlatego powiedzmy wprost - praca zdalna, czy w towarzystwie dzieci nie jest super wydajna.

  Marzymy sobie, żebyśmy byli zdrowi i wykażmy się empatią w trudnym dla nas wszystkich okresie.

  W związku z Koronawirusem podjęliśmy środki ostrożności w naszym biurze, ważne dla zdrowia każdego.

  Biuro zostało zamknięte. Klientów poprosiliśmy, aby dokumenty dostarczali do skrzynki, a z nami kontaktowali się mailowo i telefonicznie.

  Nie poruszamy się komunikacją miejską, a wizyty w sklepie ograniczyłyśmy do totalnego minimum.
  Na dodatek rozdzieliłyśmy prace w taki sposób, aby nie siedzieć wspólnie całym zespołem w biurze.

  Wierzymy w wspólną odpowiedzialność, rozwagę i wzajemne zrozumienie w tym trudnym dla wszystkich okresie ‼️!

  Popieramy akcję #zostanwdomu i robimy wszystko co w naszej mocy, aby być zdrowym i nie dokładać pracy tym, którzy mają jej ponadto (patrz tutaj służba zdrowia, policja, straż i inne służby bezpieczeństwa).
 • wynagrodzenie z umowy o pracę

  wynagrodzenie z umowy o pracę

  Wynagrodzenie z umowy o pracę może mieć kilka czynników, które wpływają na otrzymywaną pensję. Poniżej wyjaśniamy kilka najpopularniejszych czynników, które wpływają na wynagrodzenie.

  Zacznijmy jednak od wynagrodzenia zasadniczego.

  Wynagrodzenie zasadnicze to wynagrodzenie brutto wynikające z umowy o pracę pomniejszane o liczbę godzin urlopu wypoczynkowego (który może być oddzielną pozycją na liście płac), zwolnienia lekarskiego, i zwiększane o wypracowane składniki, np. nadgodziny.

  Nadgodziny 100% - jest to dodatek do przepracowanych nadgodzin:
  a) w nocy,
  b) w niedziele i święta nie będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  d) za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej.

  Nadgodziny 50% - jest to dodatek do przepracowanych nadgodzin przypadających w każdym innym dniu, niż określone w pkt a–c powyżej (nadgodzin 100%).

  Ujmowany raczej oddzielnie na liście płac, a nie z wypracowanymi nadgodzinami (ujętymi w wynagrodzeniu zasadniczym).

  Dodatek liczony jest ze składników:
  - zmiennych - otrzymanych w danym miesiącu (premia) dzielony przez liczbę godzin tego miesiąca
  - wynagrodzenia brutto z umowy o pracę - dzielonego przez liczbę dni miesiąca, w którym wystąpiły nadgodziny.

  Wynagrodzenie urlopowe, liczone jest z:
  - wynagrodzenia brutto z umowy o pracę - dzielonego przez liczbę dni miesiąca, w którym wystąpił urlop.
  - zmiennych - otrzymanych w ostatnich 3 miesiącach (premie + dodatki za nadgodziny) poprzedzających miesiąc, w którym jest urlop - dzielony przez liczbę godzin roboczych z tych miesięcy

  Dodatek nocny, jest to liczba godzin przepracowana na trzeciej zmianie pomnożona przez współczynnik, określana na podstawie wynagrodzenia minimalnego i liczby dni w miesiącu. Wysokość dodatku jest z góry określona na dany miesiąc - można zweryfikować je np tutaj.
  Najlepiej liczyć z 4 miejscami po przecinku, aby dane były precyzyjne i zgodne z przepisami dotyczącymi wynagrodzeń.

  Dodatek w postaci zwrotu za pranie. Może być to kwota okresowa czyli miesięczna, kwartalna lub roczna. Tutaj najczęściej jest stawka ryczałtowa, określona od razu.

  Na koniec wspomnę o premii - jednakże tutaj chyba nie muszę się rozpisywać, gdyż sprawa jest jasna. Albo z góry ustalona kwota za pewnie osiągnięcia, albo uznaniowa. Może też być premia okolicznościowa (świąteczna, czy związana z urlopem wypoczynkowym)
 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44