SPECTRUM

Praca to nasza pasja

Witamy!

Od 2011 roku zdobywamy rynek z branży rachunkowości. Dwie pełne pasji i wyzwań kobiety połączyły swoje doświadczenie oraz wiedzę otwierając biuro rachunkowe w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do naszego biura, aby przekonać się, że kontakt z księgową to nie tylko nudne przekazanie dokumentów księgowych, ale również źródło niezbędnych informacji umożliwiające efektywne funkcjonowanie firmy. Poznajcie nas:

JUSTYNA PTASZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z Certyfikatem Księgowym o numerze 44616/2010 potwierdzającym kilkunastoletnie doświadczenie. Specjalizacja w księgach rachunkowych oraz obsłudze kadrowo – płacowej.

EDYTA JUSZCZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu podatkowej książki rozchodów i przychodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w analizach finansowych przedsiębiorstw.
Me

NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI

Prezentujemy Państwu NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI, dostarczając bieżących informacji ze świata finansów i rachunkowości oraz wszelkich niezbędnych narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Jesteśmy otwarte na Państwa potrzeby, a jednocześnie dostosowujemy się do wymagań rynku. Nieustanie się szkolimy, by mieli Państwo pewność, że wiedza jaką posiadamy jest na najwyższym poziomie. Powierzając nam księgowość mogą mieć Państwo pewność, że zostanie ona poprowadzona rzetelnie, fachowo i profesjonalnie.

Naszą misją jest odpowiednie kierowanie przyszłością finansową firm, by zwiększyć efektywność ich funkcjonowania, a zaproponowane przez nas rozwiązania zoptymalizują Państwa zobowiązania podatkowe, tak abyście mogli Państwo swobodnie czerpać to, co najcenniejsze: zadowolenie, wolny czas i... zyski!

kadry i płace

Obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych, prowadzenie akt osobowych i sporządzanie list płac

Księgowość

Prowadzimy bieżącą obsługę księgową (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Analiza Finansowa

W zakresie naszej oferty jest również przygotowanie analizy finansowej przedsiębiorstwa

usługi dodatkowe

Oferujemy również dojazd do Klientów oraz pomoc przy otwieraniu, przekształcaniu i likwidacji firmy

Urzędy

Jako nasz klient bedziesz przez nas reprezentowany w wszelkich urzędach.

Koszty naszej usługi

Ceny naszych usług ustalamy w drodze indywidualnych ustaleń z klientami. Wynagrodzenie za nasze usługi uzależnione jest głównie od rodzaju ewidencji podatkowej, ilości dokumentów księgowych oraz liczby pracowników.

0
Obsłużonych firm
0
Obsłużonych pracowników
0
procent zadowolenia
0
godz bezpłatnych konsultacji
 • podsumowanie 2019

  podsumowanie 2019




  Poniżej przedstawiamy przegląd zmian w przepisach w 2019 roku z pigułce:

  1. Najniższe krajowe wynagrodzenie to 2250,- brutto umowa o pracę oraz 14,70 zł brutto za godzinę pracy.

  2. Rozliczanie wydatków eksploatacyjnych samochodów
   samochód ciężarowy lub osobowy użytkowany jedynie do celów firmowych (VAT-26): --> 100% VAT odliczany
   -> 100% zaliczone w kosztach uzyskania przychodów

   samochód osobowy używany do celów mieszanych (firmowych + prywatnych):
   -> 50% VAT odliczane
   -> 75% wydatków eksploatacyjnych zaliczane w koszty firmowe (z wyjątkiem leasingu i ubezpieczenia)

  3. Wykonanie zeznań rocznych przez US – dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności, których zeznanie było przygotowane przez US na podstawie danych z poprzedniego zeznania.

   Planowane jest w przyszłości, aby Urząd przygotowywał zeznania również dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jednakże na jakiej podstawie i skąd będzie miał dane...?

   Z naszych doświadczeń – sporo osób nie umiało się zalogować, bądź zweryfikować danych i tylko mała część podatników skorzystała z tej możliwości rozliczenia.

  4. Ulga PIT dla osób do 26 roku życia, dzięki której pracodawca podatek od wynagrodzeń wypłaca pracownikowi zamiast płacić PIT-4 do Urzędu Skarbowego. Tym samym pracownicy zyskali większe wynagrodzenie.

  5. Biała lista podatników - jest to lista zgłoszonych nr kont firmowych w CEIDG do rozliczeń pomiędzy kontrahentami. Dotyczy to transakcji powyżej 15 tys złotych. Jednakże doświadczenie pokazuje, że znaczna ilość firm narzuca kontrahentom współpracującym, że przelewy za wykonane usługi, bądź za zakupy wykona jedynie na rachunek zgłoszony w CEIDG.

  6. Kasy fiskalne On-line
   Obecnie w sprzedaży są dostępne kasy fiskalne on-line i takie też są refundowane przez Państwo.

   Dodatkowo wskazano branże, które są zobligowane do wymiany kas fiskalnych na on-line:
   Od 01.2020 → firmy sprzedające paliwa oraz świadczące naprawę pojazdów i wulkanizację
   Od 07.2020 → branża gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla i brykietu 
   Od 01.2021 → usługi: fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, świadczone przez lekarzy i dentystów, prawnicze, związane z poprawą kondycji fizycznej.

  7. Opodatkowanie zmienione z 18% na 17% od października 2019 r.
   Zmiana w ciągu roku spowodowała, że za 2019 rok podatek wyniesie 17,75% (średnia miesięcy: styczeń-wrzesień 18%, październik-grudzień 17%).
   Ostateczne rozliczenie wyjdzie w zeznaniu rocznym.

  8. Koszty uzyskania przychodu zostały zwiększone z 111,25 zł / 139,06 zł na 250 zł / 300 zł Kolejna zmiana w ciągu roku, która wpłynęła na większe wynagrodzenie dla pracownika poprzez mniejszy podatek dla Urzędu Skarbowego.

  9. Mechanizm podzielonej płatności od listopada 2019 r. - mylony z białą listą podatników

   Mechanizm podzielonej płatności to likwidacja odwrotnego obciążenia i tym samym wymuszenia płatności metodą split
   payment dla transakcji powyżej 15 tysięcy złotych, które są z załącznika nr 15.

   Jednocześnie należy pamiętać o zamieszczeniu na fakturze 'mechanizm podzielonej płatności'.

  10. BDO – podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami.
   Firmy, które generują odpady, czy sprzedają opakowania muszą się zgłosić do elektronicznego rejestru. Każda firma indywidualnie powinna rozpatrzyć, czy ma obowiązek zgłosić się do tego rejestru.

  11. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – dotyczy spółek prawa handlowego Kolejny rejestr, w którym wskazane są osoby do reprezentowania danej spółki.

  12. ZUS Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą skorzystać z ulgi na start, czyli przez pierwsze 6-7 miesięcy płacą jedynie składkę zdrowotną.

   Później są składki preferencyjne, tj. od mniejszej podstawy przez 24 miesiące opłacane są składki ZUS.

   Dopiero po tym okresie płacone są składki od minimalnej podstawy, która co roku się zmienia. Oczywiście od każdej reguły są wyjątki.

   W 2019 roku wprowadzono ZUS od przychodów, czyli firmy opłacające pełne składki ZUS, które miały przychód w 2018 roku w wysokości 63 tys mogły płacić ZUS wyliczony indywidualnie.
 • Ulga za złe długi w podatku dochodowym

  Ulga za złe długi w podatku dochodowym



  Ulga za złe długi do tej pory rozpatrywana była jedynie w kwestii podatku VAT.

  Od 1 stycznia 2020 roku w myśl przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i tym samym ograniczeniu zatorów płatniczych, ulga za złe długi będzie mieć zastosowanie również w podatku dochodowym!

  Pamiętajmy, że sprzedawca ma prawo, a nie obowiązek skorzystać z ulgi za złe długi. Jednakże wierzyciel musi zastosować owe zasady!
  Zgodnie z art. 26i ust. 1 ustawy o PIT: „Podstawa obliczenia podatku ustalona zgodnie z art. 26 ust. 1, art. 30c ust. 2 lub art. 30ca ust. 3 [w praktyce chodzi wyłącznie o dochody osiągnięte w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej] oraz po uprzednim odliczeniu kwot określonych w art. 26e [ulga na działalność badawczo-rozwojową]:

  • może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie;
  • podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.”.

  Warunki do skorzystania z ulgi za złe długi są następujące:

  • dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa, a w przypadku, gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek) jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności;
  • transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Reasumując, wyliczając zaliczki na podatek dochodowy w 2020 roku, ten kto nie zapłacił faktur w ciągu 90 dni od terminu płatności MUSI skorygować koszty w wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy,
  a sprzedawca może (NIE musi) zaliczyć nie zapłaconą fakturę w koszty wyliczając zaliczkę na podatek. 
  Owe transakcje wykazane będą dopiero w zeznaniu rocznym za 2020 rok, ale można je uwzględnić w wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
 • Mikrorachunek podatkowy

  Mikrorachunek podatkowy


  Od 1 stycznia 2020 roku podatki z działalności będziemy płacić na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

  Zniknie problem pomylonych oznaczeń w podatkach czy wątpliwość do jakiego Urzędu Skarbowego zapłacić podatek, kiedy zmienimy adres zamieszkania.

  Rozwiązanie takie ma ponoć wpływać na szybszą obsługę zaświadczeń o niezaleganiu.

  Indywidualny mikrorachunek podatkowy jest to nr konta, na który będzie można wpłacać podatki z tytułu VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), czy podatek od osób prawnych (CIT).
  Pozostałe podatki np. PCC należy wpłacać na właściwe konto danego Urzędu Skarbowego.

  Nr konta stworzony jest na podobnych zasadach, jak konto w ZUS, z tym, że mikrorachunek w Urzędzie Skarbowym będzie zawierał nr NIP przedsiębiorcy, bądź nr PESEL osoby.

  Nr konta należy wygenerować indywidualnie pod adresem:
  https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego


 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44