• Kasy fiskalne online

  Kasy online 

  Nowelizacja wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas on-line.

  Będą to kasy rejestrujące przesyłające dane do systemu teleinformatycznego - Centralnego Repozytorium Kas, prowadzonego przez szefa KAS. Przesyłanie danych z kas on-line będzie odbywało się w sposób ciągły i zautomatyzowany. Należy zapewnić połączenie internetowe umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia będzie można złożyć wniosek o odczyt w miejscu innym niż punkt sprzedaży.

  Co do zasady przedsiębiorcy mogą używać swoich dotychczasowych kas fiskalnych i będą mogli stopniowo wymieniać je na nowszy typ. Jednak już 31 sierpnia 2019 roku zakończy się sprzedaż najstarszego typu kas z papierowym zapisem kopii. Również kasy z elektronicznym zapisem kopii zostaną wycofane ze sprzedaży – ale to dopiero po 31 grudnia 2022 r.

  Kto ma obowiązek wymiany kasy na nową online?
  Jest jednak kilka wrażliwych branż, w których rząd postanowił obligatoryjnie wymienić kasy fiskalne na nowe w najbliższym czasie. Te grupy będą obowiązkowo prowadzić sprzedaż przy użyciu kas online nowego typu:

  I grupa - od 1 stycznia 2020 roku firmy:
  • działające w branży paliwowej (sprzedaż paliw) 
  • świadczące usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji 


  II grupa - od 1 lipca 2020 roku:
  • branża gastronomiczna również sezonowa 
  • usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania 
  • sprzedaż węgla, brykietu 


  III grupa - od 1 stycznia 2021 roku usługi:
  • fryzjerskie 
  • kosmetyczne i kosmetologiczne
  • budowlane 
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów 
  • prawnicze 
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.
 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44