SPECTRUM

Praca to nasza pasja

Witamy!

Od 2011 roku zdobywamy rynek z branży rachunkowości. Dwie pełne pasji i wyzwań kobiety połączyły swoje doświadczenie oraz wiedzę otwierając biuro rachunkowe w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do naszego biura, aby przekonać się, że kontakt z księgową to nie tylko nudne przekazanie dokumentów księgowych, ale również źródło niezbędnych informacji umożliwiające efektywne funkcjonowanie firmy. Poznajcie nas:

JUSTYNA PTASZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z Certyfikatem Księgowym o numerze 44616/2010 potwierdzającym kilkunastoletnie doświadczenie. Specjalizacja w księgach rachunkowych oraz obsłudze kadrowo – płacowej.

EDYTA JUSZCZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu podatkowej książki rozchodów i przychodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w analizach finansowych przedsiębiorstw.
Me

NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI

Prezentujemy Państwu NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI, dostarczając bieżących informacji ze świata finansów i rachunkowości oraz wszelkich niezbędnych narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Jesteśmy otwarte na Państwa potrzeby, a jednocześnie dostosowujemy się do wymagań rynku. Nieustanie się szkolimy, by mieli Państwo pewność, że wiedza jaką posiadamy jest na najwyższym poziomie. Powierzając nam księgowość mogą mieć Państwo pewność, że zostanie ona poprowadzona rzetelnie, fachowo i profesjonalnie.

Naszą misją jest odpowiednie kierowanie przyszłością finansową firm, by zwiększyć efektywność ich funkcjonowania, a zaproponowane przez nas rozwiązania zoptymalizują Państwa zobowiązania podatkowe, tak abyście mogli Państwo swobodnie czerpać to, co najcenniejsze: zadowolenie, wolny czas i... zyski!

kadry i płace

Obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych, prowadzenie akt osobowych i sporządzanie list płac

Księgowość

Prowadzimy bieżącą obsługę księgową (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Analiza Finansowa

W zakresie naszej oferty jest również przygotowanie analizy finansowej przedsiębiorstwa

usługi dodatkowe

Oferujemy również dojazd do Klientów oraz pomoc przy otwieraniu, przekształcaniu i likwidacji firmy

Urzędy

Jako nasz klient bedziesz przez nas reprezentowany w wszelkich urzędach.

Koszty naszej usługi

Ceny naszych usług ustalamy w drodze indywidualnych ustaleń z klientami. Wynagrodzenie za nasze usługi uzależnione jest głównie od rodzaju ewidencji podatkowej, ilości dokumentów księgowych oraz liczby pracowników.

0
Obsłużonych firm
0
Obsłużonych pracowników
0
procent zadowolenia
0
godz bezpłatnych konsultacji
 • ulga w PIT dla osób do 26 roku życia

  ulga w PIT dla osób do 26 roku życia


  Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i zarabiają w granicach pierwszego progu podatkowego mogą liczyć na zwolnienie z opłacania podatku dochodowego!

  Mówiąc wprost, w okresie sierpień - grudzień 2019 roku należy mieć przychód brutto do 35.636,67 zł i mieć nie ukończone 26 lat, aby nie płacić podatku dochodowego, czyli więcej zarobić!

  Akcja dotyczy osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej oraz pracujących na podstawie umowy zlecenia.

  Kto jest wyłączony i nie może skorzystać z ulgi? Osoby do 26 roku życia, które mają własną działalność gospodarczą, są zobowiązane umową o dzieło oraz nierezydenci.

  Aby skorzystać z ulgi już w 2019 roku, należy złożyć oświadczenie u pracodawcy.
  Od następnego roku (tj. 2020 będzie obligo wyliczane wynagrodzenie bez podatku)

  Jeżeli owe oświadczenie nie zostanie złożone i podatek będzie naliczany i odprowadzany do Urzędu Skarbowego to spokojnie, wszystko okaże się w zeznaniu rocznym za 2019 rok.
  Osoby do 26 roku życia - przychód do wysokości 85.528,- będzie zwolniony od podatku, a nadwyżka będzie opodatkowana jedynie 18% !!!

  Przychody za 2020 rok, jeżeli nie będą opodatkowane (bo będą do wartości 85.528,-) i jednocześnie osoba będzie mieć do 26 roku życia - nie będzie trzeba składać zeznania rocznego!
 • NIP na paragonie

  NIP na paragonie

  Od września 2019 r. paragony fiskalne z NIP klienta

  Kolejne zmiany w VAT zbliżają się dużymi krokami. Jedna z nich zakłada podawanie NIP kupującego nie tylko na fakturze zakupu ale i paragonie.

  10 czerwca 2019 r. ustawa nowelizacyjna trafiła do sejmu. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji czytamy: „(…) podatnik nie może dowolnie wybierać, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czy też występuje w charakterze konsumenta. To znaczy, jeżeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa określony towar, jako konsument, wówczas nie ma możliwości późniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar lub usługa nabyta na potrzeby osobiste lub prywatne nie może z czasem przekształcić się w zakup służący działalności gospodarczej z punktu widzenia VAT. Podatnik nie nabędzie prawa do odliczenia VAT naliczonego od zakupu dokonanego w charakterze konsumenta (…)”.

  Jeżeli kasa fiskalna nie pozwala na dodanie NIP-u nabywcy na paragonie to nabywca będzie musiał już na etapie zakupu deklarować, czy nabywa towar/usługę jako podatnik (wówczas od razu otrzyma fakturę zakupu a sprzedaż nie będzie ewidencjonowana na kasie fiskalnej), czy jako osoba prywatna/konsument (wówczas otrzyma paragon). Nowelizacja ustawy nie będzie zatem wymagała wymiany urządzeń fiskalnych starego typu na te umożliwiające podawanie na paragonach NIP nabywcy.

  Niestety za błędy trzeba będzie ponieść konsekwencje finansowe.
  W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę do paragonu nie zawierającego NIP nabywcy, organ podatkowy wymierzy mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Mówiąc zatem innymi słowy, gdy sytuacja taka będzie miała miejsce, VAT trzeba będzie zapłacić dwa razy.

  Jeżeli natomiast nabywca ujmie w swoim rejestrze zakupu fakturę wystawioną do paragonu, który nie zawierał jego NIP, organ podatkowy również i jemu ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadające 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

  Powyższe sankcje mają nie mieć zastosowania do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).
 • wykonanie usługi budowlanej

  wykonanie usługi budowlanej

  Konsekwencje wyroku TSUE dotyczącego momentu wykonania usług budowlanych.

  W dniu 2 maja 2019 r. TSUE wydał wyrok w sprawie Budimex S.A sygn. C-224/18, z którego wynika, że moment podpisania protokołu odbioru robót budowlanych lub budowlano-montażowych może wyznaczać moment wykonania usługi dla celów VAT, pod warunkiem: 
  • istnienia postanowień umownych przewidujących akceptację wykonanych robót w protokole odbioru, zwyczajowo przyjętym w danej branży (protokół odbioru powinien wynikać ze specyfiki gospodarczej i handlowej danego sektora),
  • ostatecznego określenia wysokości wynagrodzenia należnego usługobiorcy dopiero w protokole odbioru, tj. w przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia wynagrodzenia przed jego podpisaniem. 
  Ministerstwo Finansów (dalej: MF) 31 maja 2019 r. umieściło na swojej stronie internetowej (www.podatki.gov.pl) komunikat w sprawie konsekwencji ww. wyroku TSUE.

  MF poinformowało, że przedstawi stanowisko w sprawie ustalania momentu wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych po rozstrzygnięciu sprawy przez NSA. Niemniej jednak uznało, że interpretacja ogólna Ministra Finansów z 1 kwietnia 2016 r., nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych umożliwia realizację wytycznych wynikających z ww. wyroku TSUE. Wskazano w niej bowiem, że decydujące znaczenie dla prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku ww. usług ma data wykonania usługi lub data/termin wystawienia faktury.

  Jeżeli nabywcą usług budowlanych lub budowlano-montażowych jest podatnik, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, o ile zostanie ona wystawiona terminowo, tj. nie później niż 30. dnia od dnia ich wykonania.

  Zdaniem MF, za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy zaś przyjąć datę faktycznego wykonania usługi (faktycznego zakończenia prac lub ich części, w przypadku usług przyjmowanych częściowo), czyli dzień, w którym wykonawca zgłasza je do odbioru (tj. gdy w opinii wykonawcy, usługi lub ich części są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę). Zatem, co do zasady, termin na wystawienie faktury dokumentującej wykonanie ww. usługi będzie biegł:
  • od dnia, w którym wykonawca, w związku z wykonaniem całości określonej umową usługi, zgłosił ją nabywcy do odbioru – w przypadku usług przekazywanych w całości, 
  • od dnia, w którym wykonawca w związku z wykonaniem części określonej umową usługi zgłosił ją nabywcy do odbioru – w przypadku usług przekazywanych w części, dla której to części określono zapłatę, 
  • od dnia upływu każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia usługi – w przypadku usług o charakterze ciągłym (z tym, że w przypadku usług świadczonych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, termin na wystawienie faktury będzie biegł od dnia upływu każdego roku podatkowego do momentu zakończenia świadczenia tej usługi). 
  Ponadto, MF podkreśliło:
  "(...) W usługach budowlanych lub budowlano-montażowych zgłaszanych do odbioru w zdecydowanej większości przypadków znana jest wartość kontraktowa zgłoszonych do obioru przez wykonawcę prac. Z punktu widzenia podatku od towarów i usług, co do zasady, to ta właśnie wartość powinna zostać uznana jako podstawa opodatkowania z tytułu wykonania tych usług na moment powstania obowiązku podatkowego. Późniejsze skorygowanie wartości kontraktowej do wartości ustalonej w procesie odbioru będzie podstawą do ewentualnego wystawienia faktury korygującej."

  Z komunikatu wynika, że dotychczasowe stanowisko MF w kwestii ustalania momentu wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych - po mimo wyroku TSUE z 2 maja 2019 r., nie uległo zmianie. Niemniej jednak należy poczekać na ostateczne stanowisko MF w tej sprawie (po rozstrzygnięciu sprawy przez NSA).

  Źródło: www.gofin.pl
 • Zatrudnienie nieletnich

  Zatrudnienie nieletnich

  Zatrudnienie nieletnich

  Młodocianym, w rozumieniu kodeksu, jest osoba, która ukończyła 15 lat i nie przekroczyła 18 lat oraz ukończyła szkołę podstawową / gimnazjum.

  Rodzaj umowy jest dowolny - umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

  Nieletni pracownicy muszą wykonywać prace lekkie oraz nie mogą pracować ze substancjami szkodliwymi. Powinno być przedstawione świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu oraz pisemna zgoda na pracę rodzica lub opiekuna prawnego.

  Praca nie może kolidować z zajęciami szkolnymi, a czas pracy zależy od wieku i wynosi 6-8 h dziennie w trakcie wakacji, a w trakcie roku szkolnego max 2h dziennie (12 h tygodniowo).

  Tworząc grafik należy mieć na względzie:
  • 14 h przerwę w pracy wraz z porą nocną
  • 48 h nieprzerwanego odpoczynku obejmującego niedzielę
  • 30 min przerwy (w przypadku 4,5 h pracy na dobę).
  Urlop przysługuje w wysokości 26 dni rocznie, uwzględniając ferie. W przypadku, gdy jest to pierwsza praca młodocianego, urlop w wysokości 12 dni należy się po przepracowaniu 6 m-cy.

  Istnieje możliwość otrzymania refundacji kosztów zatrudnienia od Ochotniczych Hufców Pracy.

  Należy pamiętać, żeby zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc do przystosowania się w pracy oraz prowadzić ewidencję pracowników młodocianych.


  źródło: kodeks pracy art. 190-193.
 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44