SPECTRUM

Praca to nasza pasja

Witamy!

Od 2011 roku zdobywamy rynek z branży rachunkowości. Dwie pełne pasji i wyzwań kobiety połączyły swoje doświadczenie oraz wiedzę otwierając biuro rachunkowe w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do naszego biura, aby przekonać się, że kontakt z księgową to nie tylko nudne przekazanie dokumentów księgowych, ale również źródło niezbędnych informacji umożliwiające efektywne funkcjonowanie firmy. Poznajcie nas:

JUSTYNA PTASZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z Certyfikatem Księgowym o numerze 44616/2010 potwierdzającym kilkunastoletnie doświadczenie. Specjalizacja w księgach rachunkowych oraz obsłudze kadrowo – płacowej.

EDYTA JUSZCZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu podatkowej książki rozchodów i przychodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w analizach finansowych przedsiębiorstw.
Me

NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI

Prezentujemy Państwu NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI, dostarczając bieżących informacji ze świata finansów i rachunkowości oraz wszelkich niezbędnych narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Jesteśmy otwarte na Państwa potrzeby, a jednocześnie dostosowujemy się do wymagań rynku. Nieustanie się szkolimy, by mieli Państwo pewność, że wiedza jaką posiadamy jest na najwyższym poziomie. Powierzając nam księgowość mogą mieć Państwo pewność, że zostanie ona poprowadzona rzetelnie, fachowo i profesjonalnie.

Naszą misją jest odpowiednie kierowanie przyszłością finansową firm, by zwiększyć efektywność ich funkcjonowania, a zaproponowane przez nas rozwiązania zoptymalizują Państwa zobowiązania podatkowe, tak abyście mogli Państwo swobodnie czerpać to, co najcenniejsze: zadowolenie, wolny czas i... zyski!

kadry i płace

Obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych, prowadzenie akt osobowych i sporządzanie list płac

Księgowość

Prowadzimy bieżącą obsługę księgową (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Analiza Finansowa

W zakresie naszej oferty jest również przygotowanie analizy finansowej przedsiębiorstwa

usługi dodatkowe

Oferujemy również dojazd do Klientów oraz pomoc przy otwieraniu, przekształcaniu i likwidacji firmy

Urzędy

Jako nasz klient bedziesz przez nas reprezentowany w wszelkich urzędach.

Koszty naszej usługi

Ceny naszych usług ustalamy w drodze indywidualnych ustaleń z klientami. Wynagrodzenie za nasze usługi uzależnione jest głównie od rodzaju ewidencji podatkowej, ilości dokumentów księgowych oraz liczby pracowników.

0
Obsłużonych firm
0
Obsłużonych pracowników
0
procent zadowolenia
0
godz bezpłatnych konsultacji
 • karty paliwowe a VAT

  karty paliwowe a VAT  Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że emitenci kart paliwowych świadczą swoim klientom usługi finansowe zwolnione z VAT. To zaś oznacza, że ani jedni ani drudzy nie mogą odliczać VAT od zakupionego paliwa (wyrok TSUE z 15 maja 2019 r. sygn. C-235/18). Wyrok nie dotyczy kart wystawianych bezpośrednio przez koncerny paliwowe.

  Wyrok TSUE oznacza rewolucyjną zmianę u podatników emitujących karty paliwowe (np. firm leasingowych), a także u ich klientów. To bowiem oznacza, że jedni i drudzy nie mają (i nie mieli) prawa do odliczenia VAT od zakupionego paliwa. Wg Trybunał Sprawiedliwości UE, karta kredytują swoich klientów, czyli nie sprzedają towaru, tylko świadczą usługę finansową, a ta nie uprawnia do odliczenia VAT.

  Wyrok TSUE nie dotyczy kart wystawianych przez koncerny paliwowe. Nie dotknie więc ani koncernów, ani podatników, którzy korzystają z kart paliwowych wystawianych przez takie koncerny.

  Inaczej przedstawia się sytuacja innych firm (głównie leasingowych) i ich klientów, dla których wyrok TSUE oznacza obowiązek korekty odliczonego VAT-u (i to do pięciu lat wstecz). Ponadto oznacza to, że emitenci kart – jako podmioty świadczące usługi zwolnione – powinny wyodrębniać VAT naliczony związany z tymi usługami, a jeżeli to nie jest możliwe dokonywać odliczeń wyłącznie części VAT naliczonego wyliczonego według proporcji. Jeżeli tego nie robią (i nie robiły) mogą być zobowiązane do korekty dokonanych odliczeń za pięć lat wstecz.

  Źródło: IFK 2019 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 maja 2019 r. sygn. akt C- 235/18 - Vega International Car Transport and Logistic-- oraz TAX&Duty Grupa Partnerska Podatkowo-Celna

 • kasa fiskalna a pracownicy

  kasa fiskalna a pracownicy  Od 1 maja 2019 r. przedsiębiorca ma obowiązek zapoznać zatrudniane osoby (bez względu na formę zatrudnienia) o zasadach prowadzenia ewidencji na kasach fiskalnych oraz pobrać od pracownika oświadczenie, że zapoznał się z tymi zasadami. Takie oświadczenie powinno być przechowywane w dokumentacji księgowej pracownika.

  W przypadku osób, które prowadziły taką ewidencję przed 1 maja br., oświadczenie trzeba pobrać do 31 maja 2019 r., wcześniej informując je o zasadach prowadzenia ewidencji. 

  Informacja obejmuje podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania (§ 6 ust. 3-6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

  Wzór takiej informacji oraz oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Oznacza to, że oświadczenie nie może mieć dowolnej formy. Informację o zasadach ewidencji oraz oświadczenie należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla tej osoby.

  MF, uzasadniając w projekcie wprowadzenie tych obowiązków, stwierdziło, że mają one na celu uszczelnić system VAT. Mają pełnić rolę prewencyjną w walce z szarą strefą i przeciwdziałać sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej lub wydawaniem np. paragonów kelnerskich w branży gastronomicznej. Oświadczenie stanowi narzędzie zwiększania świadomości wśród zatrudnionych osób o związanych z tym obowiązkach oraz o odpowiedzialności karnoskarbowej za ich nieprzestrzeganie.

  Podstawa prawna:
  § 6 ust. 3-6, § 58, załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących - Dz.U. z 2019 r. poz. 816

  źródło: IFK 2019 oraz TAX&Duty Grupa Partnerska Podatkowo-Celna

 • Niszczenie dokumentów

  Niszczenie dokumentów


  Art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości wskazuje okres przechowywania dokumentów, który jest obecnie następujący:

  1. Księgi rachunkowe -> 5 lat
  2. Karty wynagrodzeń pracowników lub ich odpowiedniki -> 5 lat
  3. Dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej -> do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotwy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną
  4. Dowody księgowe dotyczące środków trwałych -> 5 lat po zakończonych i rozliczonych transakcjach
  5. Polityka rachunkowości -> 5 lat od upływu jej ważności
  6. Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji -> 1 rok po upływie rękojmi lub rozliczeniu reklamacji
  7. Dokumenty inwentaryzacyjne -> 5 lat
  8. Pozostałe dowody księgowe i sprawozdania wg ustawy o rachunkowości -> 5 lat.
  Reasumując, w 2019 roku niszczymy dokumenty księgowe z 2013 roku.
 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44