SPECTRUM

Praca to nasza pasja

Witamy!

Od 2011 roku zdobywamy rynek z branży rachunkowości. Dwie pełne pasji i wyzwań kobiety połączyły swoje doświadczenie oraz wiedzę otwierając biuro rachunkowe w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do naszego biura, aby przekonać się, że kontakt z księgową to nie tylko nudne przekazanie dokumentów księgowych, ale również źródło niezbędnych informacji umożliwiające efektywne funkcjonowanie firmy. Poznajcie nas:

JUSTYNA PTASZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z Certyfikatem Księgowym o numerze 44616/2010 potwierdzającym kilkunastoletnie doświadczenie. Specjalizacja w księgach rachunkowych oraz obsłudze kadrowo – płacowej.

EDYTA JUSZCZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu podatkowej książki rozchodów i przychodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w analizach finansowych przedsiębiorstw.
Me

NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI

Prezentujemy Państwu NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI, dostarczając bieżących informacji ze świata finansów i rachunkowości oraz wszelkich niezbędnych narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Jesteśmy otwarte na Państwa potrzeby, a jednocześnie dostosowujemy się do wymagań rynku. Nieustanie się szkolimy, by mieli Państwo pewność, że wiedza jaką posiadamy jest na najwyższym poziomie. Powierzając nam księgowość mogą mieć Państwo pewność, że zostanie ona poprowadzona rzetelnie, fachowo i profesjonalnie.

Naszą misją jest odpowiednie kierowanie przyszłością finansową firm, by zwiększyć efektywność ich funkcjonowania, a zaproponowane przez nas rozwiązania zoptymalizują Państwa zobowiązania podatkowe, tak abyście mogli Państwo swobodnie czerpać to, co najcenniejsze: zadowolenie, wolny czas i... zyski!

kadry i płace

Obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych, prowadzenie akt osobowych i sporządzanie list płac

Księgowość

Prowadzimy bieżącą obsługę księgową (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Analiza Finansowa

W zakresie naszej oferty jest również przygotowanie analizy finansowej przedsiębiorstwa

usługi dodatkowe

Oferujemy również dojazd do Klientów oraz pomoc przy otwieraniu, przekształcaniu i likwidacji firmy

Urzędy

Jako nasz klient bedziesz przez nas reprezentowany w wszelkich urzędach.

Koszty naszej usługi

Ceny naszych usług ustalamy w drodze indywidualnych ustaleń z klientami. Wynagrodzenie za nasze usługi uzależnione jest głównie od rodzaju ewidencji podatkowej, ilości dokumentów księgowych oraz liczby pracowników.

0
Obsłużonych firm
0
Obsłużonych pracowników
0
procent zadowolenia
0
godz bezpłatnych konsultacji
 • Pakiety medyczne dla pracowników

  Pakiety medyczne dla pracowników

  Kiedy pracodawca jest konkurencyjny?
  Kiedy oprócz wynagrodzenia pracownik otrzymuje dodatki typu kartę multisport, pakiety medyczne, ubezpieczenie grupowe itp. Czasami opłatę za to ponosi w 100% pracodawca, innym razem pracownik albo podzielone są opłaty na dwie strony. Jak to wygląda ze względu na koszty pracodawcy? Rozpatrzmy opcję ubezpieczenia medycznego.

  Na wstępie należy podkreślić, że w umowie z dostawcą usług medycznych należy wykazać usługi obowiązkowe (związanych z BHP, które pracownicy wykonują na koszt pracodawcy) oraz dodatkowe!

  1. Przekazywane nieodpłatnie
  Przekazanie nieodpłatne powoduje u pracownika przychód ze stosunku pracy (po pomniejszeniu o wartość świadczeń obowiązkowych np. badania okresowe, wstępne inne wynikające z BHP),
  który podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu.

  Jeśli przedmiotowymi świadczeniami zostaną objęci również członkowie rodziny pracownika, to wartość tego świadczenia także będzie stanowić przychód pracownika ze stosunku pracy.

  Przekazanie takie korzysta ze zwolnienia z VAT. W związku z czym nie wykazujemy tego w deklaracji VAT-7/ VAT-7K

  Z reguły zapewnienie pracownikom pakietów medycznych ma na celu zmotywowanie ich do jak najwydajniejszej pracy, związanie ich z firmą pracodawcy (aby nie szukali pracy u konkurencji),
  ograniczenie absencji pracowniczej, itp. W takim przypadku przekazanie pakietów medycznych pracownikom wykazuje związek (zazwyczaj pośredni) z przychodami pracodawcy.
  Poniesione zatem na te pakiety wydatki (ze środków obrotowych) pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

  1. 2. Pakiety medyczne przekazane odpłatnie/częściowo odpłatnie


  W przypadku, gdy pracownik ponosi pełną odpłatność za pakiety medyczne (która jest np. potrącana z jego wynagrodzenia), to nie uzyskuje on nieodpłatnego świadczenia, czyli nie uzyskuje przychodu ze stosunku pracy.

  Przychód powstanie w sytuacji, gdy pracownik otrzyma pakiet medyczny, za który płaci w części, a część pokrywa pracodawca ze środków obrotowych.
  W takim przypadku pracownik uzyskuje przychód w wysokości części finansowanej przez pracodawcę.

  Jeżeli pracownik ponosi częściową odpłatność za ww. pakiety, wówczas wartość uzyskanego przez niego przychodu ze stosunku pracy (tj. wartość pakietu medycznego w części finansowanej przez pracodawcę) może być zwolniona z oskładkowania, gdy wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające m.in. na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

  Jeśli ww. warunki zostaną spełnione, wówczas wartość uzyskanego przez pracownika przychodu, w części, w jakiej pakiet medyczny został sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy, nie będzie podlegał oskładkowaniu.

  Wartość pakietów medycznych przekazanych za odpłatnością lub częściową odpłatnością, która korzysta ze zwolnienia VAT, wykazywana jest w deklaracji VAT-7 / VAT-7K .

  Podstawą opodatkowania jest kwota należna od nabywcy (pracownika).

  Wydatki na zakup pakietów medycznych dla pracowników (gdy pracownicy zwracają pracodawcy część ceny zakupu tych pakietów) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy, po spełnieniu ogólnych zasad kwalifikowania wydatków do kosztów podatkowych. Jednocześnie zwrot przez pracowników części tych wydatków stanowi dla pracodawcy przychód.

  Natomiast w sytuacji, gdy pracodawca nabywa pakiety medyczne dla pracowników, a następnie odsprzedaje je pracownikom, naszym zdaniem, można przyjąć dwa rozwiązania:
  • wydatki na ww. pakiety stanowią koszty podatkowe, a zwrot tych wydatków stanowi przychód podatkowy pracodawcy, lub
  • wydatki na ww. pakiety nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, a kwota zwrócona przez pracownika nie stanowi dla pracodawcy przychodu.
  Przyjęcie któregokolwiek z ww. rozwiązań nie powinno zostać uznane za błąd, tym bardziej, że w ostatecznym rozrachunku wynik per saldo będzie taki sam.
 • Rozliczenie mieszanej działalności

  Rozliczenie mieszanej działalności


  Zbliża się rozliczenie podatku VAT w działalności mieszanej. 
  Po kolei wyjaśnię kogo i kiedy to dotyczy oraz jak należy rozliczyć ową działalność.

  KOGO?
  Rozpoczynając działalność, w której jest sprzedaż zwolniona stawą VAT oraz sprzedaż z opodatkowaną stawką - należy ustalić proporcjonalny udział sprzedaży opodatkowanej w całej sprzedaży (opodatkowana + zwolniona).
  Przykładowo, sprzedajemy usługi zwolnione stawką VAT na 10 tys miesięcznie oraz produkty opodatkowane podatkiem VAT miesięcznej wartości 5 tysięcy. Czyli udział procentowy to 5/15 = 33,33% i tym procentem rozliczamy VAT w zakupach dotyczących całej działalności.
  Np. opłata za księgowość dotyczy rozliczania całej działalności. Wtedy podatek VAT za koszt usługi odliczamy w deklaracji właśnie ustaloną proporcją.

  KIEDY?
  Na początku działalności szacujemy stosunek działalności opodatkowanej w całej działalności.
  Składamy pismo do Urzędu Skarbowego z naszą prośbą i uzasadnieniem rozliczenia podatku VAT. Urząd Skarbowy może zgodzić się lub zastosować swoje wyliczenie.
  Raz w roku, w deklaracji za styczeń (sporządzonej i wysłanej do 25 lutego) należy rozliczyć podatek wg faktycznej sprzedaży.
  Współczynnik, który wyjdzie należy stosować na bieżący rok rozliczeniowy.

  JAK?
  Aby zrobić korektę deklaracji o właściwy współczynnik należy podzielić opodatkowaną sprzedaż z minionego roku przez całą (opodatkowana + zwolniona) sprzedaż z minionego roku.
  Kolejno liczymy koszty i VAT od nich odliczony - różnica pomiędzy tym co odliczyliśmy, a tym co powinniśmy odliczyć. Różnicę odliczamy odpowiednio w deklaracji za styczeń.
  Przykładowo - mieliśmy współczynnik szacowany na 15% i w takiej proporcji odliczaliśmy VAT od wspólnych wydatków dotyczących całej działalności, a powinniśmy odliczać 20%.
  Dlatego też należy dokonać korekty i w nowym roku rozliczać zakupy z 20% proporcją.

  Powyższy opis może wydawać się skomplikowany, natomiast nie musicie wiedzieć jak liczyć proporcję - zrobi to za Was księgowy / księgowa :-)
  Ważne jest, abyście byli świadomi, że mając sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną należy ustalić i rozliczać zakupy VAT proporcją.
 • Najem prywatny rozliczenie

  Najem prywatny rozliczenie


  Jak rozliczyć najem prywatny?
  Odpowiedź, jaką można najczęściej uzyskać - to zależy :-)

  Poniżej kilka możliwości z wskazówkami oraz cennymi uwagami, aby wybrać najlepszą formę rozliczenia.

  Najczęstszą formą rozliczenia najmu prywatnego to ryczałt od przychodów.
  Oznacza to, iż opłaca się 8,5% od uzyskanego przychodu z najmu. Istotne jest rozróżnienie, jaka wartość to najem do opodatkowania! Przykładowo - otrzymujemy 1000 zł najmu + 500 zł zwrotu za czynsz + 200 zł zwrotu za energię, gaz, media. W powyższym przypadku, podatek do US to 85 zł płatny co miesiąc do dwudziestego następnego miesiąca po zakończonym miesiącu.
  Z powyższej formy rozliczeń należy złożyć zeznanie roczne do końca stycznia kolejnego roku.
  Czyli za 2018 rok składaliśmy zeznanie PIT-28 do 31.01.2019 r.
  Pamiętajcie, że jeżeli tak chcecie rozliczać najem prywatny to zanim otrzymacie pierwsze pieniądze z wynajmu - trzeba złożyć pismo do US informujące, że będą przychody z najmu prywatnego, które chcecie opodatkować formą ryczałtu.

  Drugą możliwością rozliczenia najmu prywatnego jest KPIR.
  W tej formie rozliczeń uwzględniamy wszystkie przychody (czynsz, najem, zwrot za opłaty) oraz koszty (media, czynsz, opłaty księgowej za rozliczenie, podatek od nieruchomości, remonty, naprawy i amortyzację). Takie rozliczenie obrazuje pełen zakres opłacalności inwestycji - mamy oszacowane nakłady, jakie ponosimy na działalność oraz przychody, które uzyskujemy.
  O chęci rozliczania się KPIR, nie trzeba informować US wcześniej, tylko uwzględnia się rozliczenie w zeznaniu rocznym PIT-36.

  Odrębną kwestią jest podatek VAT. Jeżeli wynajmujący jest czynnym podatnikiem podatku VAT to owy najem powinien być wykazywany na deklaracji VAT-7 z właściwą stawką VAT.
  W tym celu należy ustalić cel wynajmu:
  • wynajem lokalu użytkowego na cel działalności gospodarczej należy opodatkować stawką 23% VAT
  • wynajem na cel krótkoterminowego zakwaterowania należy opodatkować 8% stawką VAT
  • wynajem na cel mieszkalny jest zwolniony z VAT.
  Miejmy na uwadze, że najem można także rozliczać z działalności gospodarczej. Jest cienka granica pomiędzy najmem prywatnym, jako dodatkowym źródłem aktywności podatkowej, a najmem w ramach głównego utrzymania, który powinien być rozliczany, jako działalność gospodarcza...
 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44