SPECTRUM

Praca to nasza pasja

Witamy!

Od 2011 roku zdobywamy rynek z branży rachunkowości. Dwie pełne pasji i wyzwań kobiety połączyły swoje doświadczenie oraz wiedzę otwierając biuro rachunkowe w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do naszego biura, aby przekonać się, że kontakt z księgową to nie tylko nudne przekazanie dokumentów księgowych, ale również źródło niezbędnych informacji umożliwiające efektywne funkcjonowanie firmy. Poznajcie nas:

JUSTYNA PTASZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z Certyfikatem Księgowym o numerze 44616/2010 potwierdzającym kilkunastoletnie doświadczenie. Specjalizacja w księgach rachunkowych oraz obsłudze kadrowo – płacowej.

EDYTA JUSZCZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu podatkowej książki rozchodów i przychodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w analizach finansowych przedsiębiorstw.
Me

NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI

Prezentujemy Państwu NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI, dostarczając bieżących informacji ze świata finansów i rachunkowości oraz wszelkich niezbędnych narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Jesteśmy otwarte na Państwa potrzeby, a jednocześnie dostosowujemy się do wymagań rynku. Nieustanie się szkolimy, by mieli Państwo pewność, że wiedza jaką posiadamy jest na najwyższym poziomie. Powierzając nam księgowość mogą mieć Państwo pewność, że zostanie ona poprowadzona rzetelnie, fachowo i profesjonalnie.

Naszą misją jest odpowiednie kierowanie przyszłością finansową firm, by zwiększyć efektywność ich funkcjonowania, a zaproponowane przez nas rozwiązania zoptymalizują Państwa zobowiązania podatkowe, tak abyście mogli Państwo swobodnie czerpać to, co najcenniejsze: zadowolenie, wolny czas i... zyski!

kadry i płace

Obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych, prowadzenie akt osobowych i sporządzanie list płac

Księgowość

Prowadzimy bieżącą obsługę księgową (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Analiza Finansowa

W zakresie naszej oferty jest również przygotowanie analizy finansowej przedsiębiorstwa

usługi dodatkowe

Oferujemy również dojazd do Klientów oraz pomoc przy otwieraniu, przekształcaniu i likwidacji firmy

Urzędy

Jako nasz klient bedziesz przez nas reprezentowany w wszelkich urzędach.

Koszty naszej usługi

Ceny naszych usług ustalamy w drodze indywidualnych ustaleń z klientami. Wynagrodzenie za nasze usługi uzależnione jest głównie od rodzaju ewidencji podatkowej, ilości dokumentów księgowych oraz liczby pracowników.

0
Obsłużonych firm
0
Obsłużonych pracowników
0
procent zadowolenia
0
godz bezpłatnych konsultacji
 • Ulga za złe długi 2019 r.

  Ulga za złe długi 2019 r.  ULGA ZA ZŁE DŁUGI 2019

  Od 01 stycznia 2019 roku podatnik VAT, któremu kontrahent zalega z płatnością, może skorygować podatek należny VAT już po upływie 90 dni od terminu płatności.
  Prawo do korekty po stronie wierzyciela…
  Wierzyciel (wystawca faktury) może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w stosunku do wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (w tym części tych kwot). 
  Za nieściągalność wierzytelności uprawdopodobnioną uważa się taką, której dłużnik nie uregulował w terminie 90 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności, określonego w umowie lub na fakturze. 

  Skorzystanie z ulgi na złe długi po stronie wierzyciela jest jego przywilejem a nie obowiązkiem.

  Co w takiej sytuacji musi zrobić dłużnik?

  W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik musi obowiązkowo (nie ma już dobrowolności co do korzystania z tego rozwiązania) dokonać korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury. Dokonuje tego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności, określonego w umowie lub na fakturze.

  W efekcie dzięki takiemu rozwiązaniu wierzyciel może odzyskać od Skarbu Państwa VAT zapłacony od faktur sprzedażowych, za które nie otrzymał zapłaty, a dłużnik musi zwrócić do Skarbu Państwa wcześniej odliczony podatek od faktur zakupu, których nie uregulował.

  Korekty nie stosujemy gdy:

  • dłużnik ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności (jeżeli należność zostanie uregulowana częściowo, korekta dotyczyć będzie podatku naliczonego przypadającego na część nieuregulowaną) lub
  • dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90. dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
  Warto wskazać też na regulacje przejściowe. Ustawodawca zdecydował, że nowe 90-dniowe terminy mają zastosowanie również do wierzytelności powstałych przed 1 stycznia 2019 r., a których nieściągalność zostanie uprawdopodobniona już na nowych zasadach po tej dacie. 
  Inaczej mówiąc, długi zaciągnięte i niespłacone na czas w 2018 r., (z terminem płatności przypadającym od dnia 3 października 2018 roku lub później) dają prawo do korekty na nowych zasadach, jeżeli 90. dzień od terminu płatności przypadnie po 31 grudnia 2018 r. tj. od 01 stycznia 2019 roku.

  Nie wiemy jak Wy ale my zabieramy się do analizy naszych wierzytelności ;-) 
 • Zmiany zmiany zmiany 2019

  Zmiany zmiany zmiany 2019

  Nowy rok niesie ze sobą istotne zmiany w zakresie:


 • najniższa krajowa 2019 - umowa o pracę i stawka godzinowa zlecenia
 • wypłaty gotówkowe na oświadczenie
 • nowe stawki i limity
 • ZUS
 • leasingów
 • rozliczenia roczne przez US
 • inne.


 • Zapraszam do lektury!


  Najniższa krajowa 2019

  Wg umowy o pracę najniższe wynagrodzenie brutto to 2.250 zł. Oznacza to podwyżkę netto dla pracownika o ok.100 zł. Pozostałe składniki wynagrodzenia to: 1633,- wynagrodzenie netto + 484,- ZUS + 133,- podatek dochodowy = 2.250,-
  Pamiętajcie, że to nie jedyne koszty pracodawcy! Od powyższego wynagrodzenia, pracodawca ze swoich pieniędzy opłaca ZUS. Także koszt/ inwestycja ze strony pracodawcy jest znacznie wyższa niż wynagrodzenie brutto.

  Wg umowy zlecenie godzina pracy nie może być niższa niż 14,70 zł brutto.


  Wypłata gotówkowa na oświadczenie

  Od 2019 roku regułą jest wypłata wynagrodzenia dla pracownika na konto bankowe wskazane w oświadczeniu. Ewentualnie dokonanie wpłaty przekazem pocztowym, czyli wypłata ma być ostatecznie na koncie bankowym pracownika!
  Jeżeli pracownik życzy sobie wypłaty gotówką, należy podpisać stosowne oświadczenie.
  Do 21 stycznia 2019 roku pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika otrzymującego wynagrodzenie gotówkowe o wyborze formy przekazywania wynagrodzenia.


  Nowe stawki i limity

  Można się rozliczać ryczałtem, jeżeli przychody w 2018 roku nie przekroczyły 250.000 euro czyli 1.069.875 zł
  Małym podatnikiem jest się, jeżeli nie przekroczono w 2018 roku 1.200.000 euro czyli 5.135.000 zł.
  Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych można dokonywać do kwoty 50.000 euro czyli 214.000 zł, jeżeli jest się małym podatnikiem. Chyba, że jest się nowym przedsiębiorcą to limit jest 10.000 euro na start, czyli 43.000 zł.

  ZUS

  Z każdym rokiem składki ZUS rosną. Wiąże się to z tym, że wzrasta wynagrodzenie minimalne. Mówi się o podwyżce 100 zł, jednakże dokładne stawki będziemy znać zanim zapłacimy składki za styczeń, płatne w lutym.

  Jednakże przedsiębiorcy rozkręcający biznes mają następujące ułatwienia:
  1) przez pierwsze pół roku można płacić jedynie składkę zdrowotną, aby później przez dwa lata korzystać z preferencyjnych składek ZUS i dopiero po tych okresach płaci się pełną składkę ZUS.
  2) przedsiębiorcy uzyskujące niskie przychody będą mogli płacić niższy ZUS (pisałyśmy o tym w sierpniu 2018 r). Jest to limit 63 tys przychodów (nie mylić z dochodem), czyli sprzedaży (nie zysku) średnio na 5.250 zł miesięcznie. Wysokość składki ZUS liczy się wg odpowiedniego współczynnika po rozliczeniu 2018 roku.


  Leasingi i zmiany

  Pisałyśmy w październiku 2018 roku, że limit amortyzacji i opłat leasingu operacyjnego samochodu osobowego ustalono w kwocie 150.000 zł, a dla samochodów elektrycznych 225.000 zł. Wydatki związane z samochodem osobowym używanym jedynie do działalności będzie można rozliczać be ograniczeń, ale należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.
  Natomiast w przypadku samochodów osobowych używanych do celów mieszanych, do kosztów będzie można zaliczyć jedynie 75% wartości wydatków. A w przypadku samochodów prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej limit wyniesie jedynie 20%.

  Rozliczenia roczne US

  Dla osób zatrudnionych, urząd skarbowy ma przygotować samodzielnie zeznanie roczne. Oznacza to, że fiskus zrobi to za nas zgodnie z obietnicą "Twój e-pit". Pamiętajcie jednak, że w przypadku korzystania z ulg (na dziecko, czy leczenie) oraz gdy chcecie przekazać 1% podatku potrzebującym, należy rozliczyć się samodzielnie, edytując przygotowane wcześniej przez fiskusa zeznanie!

  Inne

  Dodatkowo zmiany w podatkach przewidują:
  • uchylenie przepisu warunkującego uprawnienie do wspólnego rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia deklaracji,
  • zmiany w przypadku liczenia sprzedaży nieruchomości lub określonych praw majątkowych nabytych w spadku, tj. 5 lat od okresu, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie składnika majątku przed spadkodawcę
  • wydłużenia okresu skorzystania z ulgi mieszkaniowej do 3 lat
  • 9% CIT od małych podatników oraz tych podmiotów, które w 2018 roku nie przekroczyły 1.200.000 euro przychodu
  • zmiany poboru zasad podatku u źródła od tzw. dochodów pasywnych oraz płatności za niektóre tzw. usługi niematerialne.
 • Kalendarz 2019

  Kalendarz 2019


  Początek roku w księgowości to istne wyzwanie!

  Uporządkujmy na wstępie roku kilka istotnych terminów:

  STYCZEŃ:
  20 -> zmiana formy opodatkowania (karta podatkowa), PIT-6, zawiadomienie o rozliczaniu zaliczek na kasie fiskalnej
  31 -> PIT-11 do US, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, CIT-10Z, ZUS IWA, info o nietworzeniu ZFŚS, podatek od nieruchomości

  LUTY:
  15 -> złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy oraz wpłata I raty podatku od środków transportowych
  20 -> zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek  dochodowy, zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników
  28 -> IFT-1 i IFT-2R, ZUS informacja o dochodach za 2018 r. emerytów i rencistów, przekazanie prawnikom RMUA z podziałem na m-ce, PIT-8C + PIT-11 dla pracowników

  MARZEC:
  31 -> IFT-2, sporządzenie sprawozdania finansowego rok w jednostce, w której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, CIT-8 dla jednostek, w których rok obrotowy zgodny jest z kalendarzowym, ustalenie stopy % składki na ubezpieczenie wypadkowe w 2018 r., ZUS ZSWA, deklaracje o odpadach

  KWIECIEŃ:
  31 -> skorygowanie deklaracji do ZUS wszelkich korekt za 2018 r., zeznania roczne: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

  MAJ:
  31 -> pracodawca tworzący ZFŚS jest zobowiązany do wpłacenia co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS

  CZERWIEC: 
  9 -> dzień księgowego/księgowej
  31 -> zatwierdzić sprawozdanie finansowe

  LIPIEC:
  10 -> wysłanie sprawozdania do US
  15 -> wysłanie sprawozdania do KRS

  GRUDZIEŃ:
  31 -> spisanie inwentury, wybór metody kasowej lub rezygnacja z niej.

  Do tego standardowo każdego dnia miesiąca płacimy:
  7 -> kartę podatkową
  10 -> ZUS (przedsiębiorcy nie zatrudniający pracowników)
  15 -> ZUS (przedsiębiorcy zatrudniający pracowników)
  20 -> podatek dochodowy np. PPE, PIT-5, PIT-5L
  25 -> podatek VAT
 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44