SPECTRUM

Praca to nasza pasja

Witamy!

Od 2011 roku zdobywamy rynek z branży rachunkowości. Dwie pełne pasji i wyzwań kobiety połączyły swoje doświadczenie oraz wiedzę otwierając biuro rachunkowe w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do naszego biura, aby przekonać się, że kontakt z księgową to nie tylko nudne przekazanie dokumentów księgowych, ale również źródło niezbędnych informacji umożliwiające efektywne funkcjonowanie firmy. Poznajcie nas:

JUSTYNA PTASZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z Certyfikatem Księgowym o numerze 44616/2010 potwierdzającym kilkunastoletnie doświadczenie. Specjalizacja w księgach rachunkowych oraz obsłudze kadrowo – płacowej.

EDYTA JUSZCZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu podatkowej książki rozchodów i przychodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w analizach finansowych przedsiębiorstw.
Me

NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI

Prezentujemy Państwu NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI, dostarczając bieżących informacji ze świata finansów i rachunkowości oraz wszelkich niezbędnych narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Jesteśmy otwarte na Państwa potrzeby, a jednocześnie dostosowujemy się do wymagań rynku. Nieustanie się szkolimy, by mieli Państwo pewność, że wiedza jaką posiadamy jest na najwyższym poziomie. Powierzając nam księgowość mogą mieć Państwo pewność, że zostanie ona poprowadzona rzetelnie, fachowo i profesjonalnie.

Naszą misją jest odpowiednie kierowanie przyszłością finansową firm, by zwiększyć efektywność ich funkcjonowania, a zaproponowane przez nas rozwiązania zoptymalizują Państwa zobowiązania podatkowe, tak abyście mogli Państwo swobodnie czerpać to, co najcenniejsze: zadowolenie, wolny czas i... zyski!

kadry i płace

Obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych, prowadzenie akt osobowych i sporządzanie list płac

Księgowość

Prowadzimy bieżącą obsługę księgową (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Analiza Finansowa

W zakresie naszej oferty jest również przygotowanie analizy finansowej przedsiębiorstwa

usługi dodatkowe

Oferujemy również dojazd do Klientów oraz pomoc przy otwieraniu, przekształcaniu i likwidacji firmy

Urzędy

Jako nasz klient bedziesz przez nas reprezentowany w wszelkich urzędach.

Koszty naszej usługi

Ceny naszych usług ustalamy w drodze indywidualnych ustaleń z klientami. Wynagrodzenie za nasze usługi uzależnione jest głównie od rodzaju ewidencji podatkowej, ilości dokumentów księgowych oraz liczby pracowników.

0
Obsłużonych firm
0
Obsłużonych pracowników
0
procent zadowolenia
0
godz bezpłatnych konsultacji
 • podsumowanie 2019

  podsumowanie 2019
  Poniżej przedstawiamy przegląd zmian w przepisach w 2019 roku z pigułce:

  1. Najniższe krajowe wynagrodzenie to 2250,- brutto umowa o pracę oraz 14,70 zł brutto za godzinę pracy.

  2. Rozliczanie wydatków eksploatacyjnych samochodów
   samochód ciężarowy lub osobowy użytkowany jedynie do celów firmowych (VAT-26): --> 100% VAT odliczany
   -> 100% zaliczone w kosztach uzyskania przychodów

   samochód osobowy używany do celów mieszanych (firmowych + prywatnych):
   -> 50% VAT odliczane
   -> 75% wydatków eksploatacyjnych zaliczane w koszty firmowe (z wyjątkiem leasingu i ubezpieczenia)

  3. Wykonanie zeznań rocznych przez US – dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności, których zeznanie było przygotowane przez US na podstawie danych z poprzedniego zeznania.

   Planowane jest w przyszłości, aby Urząd przygotowywał zeznania również dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jednakże na jakiej podstawie i skąd będzie miał dane...?

   Z naszych doświadczeń – sporo osób nie umiało się zalogować, bądź zweryfikować danych i tylko mała część podatników skorzystała z tej możliwości rozliczenia.

  4. Ulga PIT dla osób do 26 roku życia, dzięki której pracodawca podatek od wynagrodzeń wypłaca pracownikowi zamiast płacić PIT-4 do Urzędu Skarbowego. Tym samym pracownicy zyskali większe wynagrodzenie.

  5. Biała lista podatników - jest to lista zgłoszonych nr kont firmowych w CEIDG do rozliczeń pomiędzy kontrahentami. Dotyczy to transakcji powyżej 15 tys złotych. Jednakże doświadczenie pokazuje, że znaczna ilość firm narzuca kontrahentom współpracującym, że przelewy za wykonane usługi, bądź za zakupy wykona jedynie na rachunek zgłoszony w CEIDG.

  6. Kasy fiskalne On-line
   Obecnie w sprzedaży są dostępne kasy fiskalne on-line i takie też są refundowane przez Państwo.

   Dodatkowo wskazano branże, które są zobligowane do wymiany kas fiskalnych na on-line:
   Od 01.2020 → firmy sprzedające paliwa oraz świadczące naprawę pojazdów i wulkanizację
   Od 07.2020 → branża gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla i brykietu 
   Od 01.2021 → usługi: fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, świadczone przez lekarzy i dentystów, prawnicze, związane z poprawą kondycji fizycznej.

  7. Opodatkowanie zmienione z 18% na 17% od października 2019 r.
   Zmiana w ciągu roku spowodowała, że za 2019 rok podatek wyniesie 17,75% (średnia miesięcy: styczeń-wrzesień 18%, październik-grudzień 17%).
   Ostateczne rozliczenie wyjdzie w zeznaniu rocznym.

  8. Koszty uzyskania przychodu zostały zwiększone z 111,25 zł / 139,06 zł na 250 zł / 300 zł Kolejna zmiana w ciągu roku, która wpłynęła na większe wynagrodzenie dla pracownika poprzez mniejszy podatek dla Urzędu Skarbowego.

  9. Mechanizm podzielonej płatności od listopada 2019 r. - mylony z białą listą podatników

   Mechanizm podzielonej płatności to likwidacja odwrotnego obciążenia i tym samym wymuszenia płatności metodą split
   payment dla transakcji powyżej 15 tysięcy złotych, które są z załącznika nr 15.

   Jednocześnie należy pamiętać o zamieszczeniu na fakturze 'mechanizm podzielonej płatności'.

  10. BDO – podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami.
   Firmy, które generują odpady, czy sprzedają opakowania muszą się zgłosić do elektronicznego rejestru. Każda firma indywidualnie powinna rozpatrzyć, czy ma obowiązek zgłosić się do tego rejestru.

  11. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – dotyczy spółek prawa handlowego Kolejny rejestr, w którym wskazane są osoby do reprezentowania danej spółki.

  12. ZUS Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą skorzystać z ulgi na start, czyli przez pierwsze 6-7 miesięcy płacą jedynie składkę zdrowotną.

   Później są składki preferencyjne, tj. od mniejszej podstawy przez 24 miesiące opłacane są składki ZUS.

   Dopiero po tym okresie płacone są składki od minimalnej podstawy, która co roku się zmienia. Oczywiście od każdej reguły są wyjątki.

   W 2019 roku wprowadzono ZUS od przychodów, czyli firmy opłacające pełne składki ZUS, które miały przychód w 2018 roku w wysokości 63 tys mogły płacić ZUS wyliczony indywidualnie.
 • Ulga za złe długi w podatku dochodowym

  Ulga za złe długi w podatku dochodowym  Ulga za złe długi do tej pory rozpatrywana była jedynie w kwestii podatku VAT.

  Od 1 stycznia 2020 roku w myśl przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i tym samym ograniczeniu zatorów płatniczych, ulga za złe długi będzie mieć zastosowanie również w podatku dochodowym!

  Pamiętajmy, że sprzedawca ma prawo, a nie obowiązek skorzystać z ulgi za złe długi. Jednakże wierzyciel musi zastosować owe zasady!
  Zgodnie z art. 26i ust. 1 ustawy o PIT: „Podstawa obliczenia podatku ustalona zgodnie z art. 26 ust. 1, art. 30c ust. 2 lub art. 30ca ust. 3 [w praktyce chodzi wyłącznie o dochody osiągnięte w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej] oraz po uprzednim odliczeniu kwot określonych w art. 26e [ulga na działalność badawczo-rozwojową]:

  • może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie;
  • podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.”.

  Warunki do skorzystania z ulgi za złe długi są następujące:

  • dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa, a w przypadku, gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek) jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności;
  • transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Reasumując, wyliczając zaliczki na podatek dochodowy w 2020 roku, ten kto nie zapłacił faktur w ciągu 90 dni od terminu płatności MUSI skorygować koszty w wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy,
  a sprzedawca może (NIE musi) zaliczyć nie zapłaconą fakturę w koszty wyliczając zaliczkę na podatek. 
  Owe transakcje wykazane będą dopiero w zeznaniu rocznym za 2020 rok, ale można je uwzględnić w wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
 • Mikrorachunek podatkowy

  Mikrorachunek podatkowy


  Od 1 stycznia 2020 roku podatki z działalności będziemy płacić na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

  Zniknie problem pomylonych oznaczeń w podatkach czy wątpliwość do jakiego Urzędu Skarbowego zapłacić podatek, kiedy zmienimy adres zamieszkania.

  Rozwiązanie takie ma ponoć wpływać na szybszą obsługę zaświadczeń o niezaleganiu.

  Indywidualny mikrorachunek podatkowy jest to nr konta, na który będzie można wpłacać podatki z tytułu VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), czy podatek od osób prawnych (CIT).
  Pozostałe podatki np. PCC należy wpłacać na właściwe konto danego Urzędu Skarbowego.

  Nr konta stworzony jest na podobnych zasadach, jak konto w ZUS, z tym, że mikrorachunek w Urzędzie Skarbowym będzie zawierał nr NIP przedsiębiorcy, bądź nr PESEL osoby.

  Nr konta należy wygenerować indywidualnie pod adresem:
  https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego


 • rachunek VAT

  rachunek VAT


  Od 1 listopada 2019 roku przedsiębiorcy, którzy posiadają pieniądze na koncie firmowym VAT mają więcej możliwości na dysponowanie środkami!

  Standardowo, z konta VAT można regulować:

  • zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego
  • płatności za faktury zakupowe (jeżeli wystawca faktury ma konto firmowe, a nie prywatne).
  Dodatkowo, mamy możliwość regulowania następujących zapłat:
  • składek ZUS 
  • zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych oraz odsetek za zwłokę zapłaty podatku dochodowego
  • podatku VAT z tytułu importu oraz odsetek za zapłatę podatku VAT
  • podatku akcyzowego, przedpłat i odsetek z nimi związanymi
  • należności celnych wraz z odsetkami.
 • ECO firma

  ECO firma


  Nasza świadomość ważności i istoty dbania o środowisko jest coraz większa. Nie jesteśmy ideałami, lecz z każdym dniem staramy się świadomie dbać o ziemię, po której stąpamy.

  Nasze działania pragniemy propagować, aby zainspirować do dbałości o środowisko:

  • szanujemy prąd i wodę, którą używamy - przy wyjściu z biura wyłączamy całą niepotrzebną elektronikę,
  • segregujemy śmieci
  • kupujemy wodę w dużych butelkach (niestety woda z kranu nam nie smakuje)
  • ograniczamy zużycie ręcznika papierowego poprzez ściereczki wielokrotnego użycia
  • na zakupy chodzimy z torebkami wielokrotnego użytku
  • zastanawiamy się zanim wydrukujemy coś niepotrzebnego
  • dokumenty wielostronicowe drukujemy 2 na 1 oraz dwustronnie
  • nakłaniamy Klientów do dostarczania oryginałów dokumentów, aby uniknąć druku skanu i później niszczenia go, podmieniając oryginałem.
  Niech przyświeca nam myśl:
  "Zamiast segregować ludzi na hetero i homo, posegregujmy sobie śmieci bo nam [...] planeta umiera."
 • Split payment od 1 listopada 2019

  Split payment od 1 listopada 2019

  O split payment pisaliśmy tutaj i tutaj.

  Od niespełna 1,5 roku mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dość rzadko, a raczej tylko w konieczności i branżach, których dotyczy.

  Od listopada 2019 roku split payment będzie obowiązkowy dla podatników podatku VAT, którzy wystawiają faktury po 31 października 2019 roku, transakcja wynosi 15 tys złotych lub więcej i na fakturze jest pozycja z załącznika nr 15 ustawy o VAT (elektronika, metale szlachetne, usługi budowlane).

  W powyższym przypadku należy dopisać na fakturze informację "mechanizm podzielonej płatności".
 • Faktura sprzedażowa a podatki

  Faktura sprzedażowa a podatki

  Lata praktyki pokazują, że nie jest łatwo wystawić fakturę VAT. Najczęstszą zagwozdką jest data wystawienia dokumentu, data wykonania usługi lub sprzedania towaru, czy data otrzymania wpływu pieniędzy...
  Kolejną zagwozdką jest - jak powyższe daty wpływają na wyliczenie podatku dochodowego i VAT... Poniżej postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.

  Kiedy należy wystawić fakturę? Art. 106i ustawy o VAT
  Fakturę należy wystawić niezwłocznie po wykonaniu usługi, maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi / dostarczenia towaru lub po otrzymaniu całości lub części zapłaty.

  Data sprzedaży ma znaczenie?
  Data wystawienia dokumentu to inna data niż wykonanie usługi czy dostarczenie towaru.
  Wpływa ona na oznaczenie momentu przychodu co przekłada się na podatki.

  Czy można wystawić fakturę wcześniej?
  Maksymalnie 30 dni przed wykonaniem usługi, dostarczeniem towaru lub otrzymaniem części czy całości zapłaty można wystawić fakturę.

  Którą datę bierze się pod uwagę do podatku dochodowego?
  To co było pierwsze - data wystawienia faktury lub wykonania usługi, czy dostarczenia towaru.

  Jaka data jest istotna do podatku VAT?
  Znaczenie ma data wykonania usługi lub dostarczenia towaru.
  Natomiast w metodzie kasowej podatek VAT rozlicza się dopiero w momencie otrzymania lub dokonania zapłaty za fakturę.

  Czym jest faktura zaliczkowa?
  Faktura zaliczkowa jest potwierdzeniem wpłaty części kwoty do wykonania usługi lub sprzedaży towaru. Dla podatku VAT ma znaczenie dokument, natomiast dla podatku dochodowego nie ma znaczenia, ponieważ od tego dokumentu rozliczany jest jedynie podatek VAT.

  Faktura pro forma to jaki dokument?
  Pro forma to jedynie wizualizacja faktury. Nie ma ona znaczenia do podatków (dochodowego i VAT).
  Firmy stosują takie rozwiązanie, kiedy Klient chce zobaczyć jak będzie wyglądała docelowo faktura. Jest to również idealna forma przypomnienia o korzystania z danej usługi w celu dokonania opłaty.

  Uwaga!
  Odmienne terminy  fakturowania transakcji dotyczą m. in. dzierżawy, najmu, czy usług budowlanych.
 • Metodyka należytej staranności a VAT

  Metodyka należytej staranności a VAT   Metodyka należytej staranności w VAT w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów

  W wyniku zakończenia konsultacji społecznych ws. należytej staranności wypracowano wskazówki pomocne urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców (stanowiące także wskazówkę dla przedsiębiorców w powyższym zakresie). Ministerstwo Finansów (dalej: MF) zaprezentowało je w dokumencie pt. "Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych" (dalej: Metodyka).
  W artykule omawiamy szczegółowo wskazane przez MF przesłanki świadczące o niedochowaniu należytej staranności – w podziale na etap rozpoczęcia współpracy z kontrahentem oraz etap trwania współpracy. MF uznało bowiem, że podatnik powinien zastosować inne środki ostrożności w zależności od tego, na jakim etapie współpracy z kontrahentem dochodzi do transakcji.


  Rozpoczęcie współpracy z kontrahentem

  Według MF rozpoczęcie współpracy z kontrahentem stanowi zawarcie transakcji z podmiotem, z którym podatnik wcześniej nie zawierał transakcji handlowych dotyczących towarów lub podejmowała ale nowe transakcje będą dotyczyły towarów nieobjętych dotychczas branżą lub profilem działalności tego podmiotu i które dotychczas nie były od niego nabywane przez podatnika.

  Kryteria formalne
  Następujące przesłanki mogą wskazywać, że podatnik nie zweryfikował swojego kontrahenta w stopniu wystarczającym, co w konsekwencji może prowadzić do wniosku, że nie dochował on należytej staranności:
  • brak rejestracji kontrahenta w KRS lub CEIDG (o ile rejestracja w KRS lub CEIDG jest wymagana w przypadku kontrahenta) oraz brak rejestracji jako podatnika VAT czynnego,
  • na moment transakcji kontrahent jest wpisany do prowadzonego przez Szefa KAS wykazu podmiotów, które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT lub które nie zostały zarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego - na podstawie art.96 ust.4a ustawy o VAT,
  • kontrahent nie posiada (lub pomimo żądania podatnika nie przedstawił) koncesji i zezwoleń wymaganych dla towarów będących przedmiotem planowanych transakcji,
  • osoby zawierające umowę/dokonujące transakcji nie posiadają umocowania do działania w imieniu kontrahenta.
  MF wskazało także, że ocena, czy podatnik dochował należytej staranności, w sytuacji, gdy jego kontrahent na moment zawarcia transakcji:
  • był wpisany do wykazu podmiotów, które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT czynni - powinna uwzględniać, czy w późniejszym okresie nie zostało przywrócone zarejestrowanie kontrahenta,
  • nie był wpisany do rejestru podatników VAT czynnych - powinna uwzględniać, czy w późniejszym okresie podatnik nie został do tego rejestru wpisany.

  Kryteria transakcyjne
  MF wskazało w Metodyce następującą listę kryteriów transakcyjnych uwzględnianych przez organy podatkowe przy ocenie dochowania należytej staranności, które mogą wskazywać na istnienie ryzyka udziału w oszustwie:
  • transakcja została przeprowadzona bez ryzyka gospodarczego;
  • podatnik dokonywał płatności gotówką lub korzystał z obniżenia ceny w przypadku płatności gotówką, gdy wartość transakcji przekracza 15.000zł;
  • podatnik płacił za towar przelewem na dwa odrębne rachunki bankowe, rachunek podmiotu trzeciego lub rachunek zagraniczny;
  • cena towaru oferowanego podatnikowi przez kontrahenta znacząco odbiegała od ceny rynkowej - bez ekonomicznego uzasadnienia;
  • podatnik nabywał od kontrahenta towary, które należały do innej branży niż ta, w której działał kontrahent i których dotychczas podatnik od niego nie nabywał - jeżeli zmiana profilu działalności kontrahenta nie ma uzasadnienia ekonomicznego;
  • kontakt z kontrahentem lub osobą go reprezentującą nie był odpowiedni dla okoliczności danej transakcji, tj.:
   • kontrahent (osoba go reprezentująca) nie był rezydentem w Polsce, a kontakt z nim odbywał się wyłącznie w obcym języku, poprzez zagraniczny adres e-mail, komunikator internetowy albo telefonicznie,
   • kontrahent nie był rezydentem w Polsce i nie przedstawiał żadnej osoby do kontaktu w Polsce,
   • kontrahent nie posiadał żadnego biura, agencji, oddziału, przedstawicielstwa w Polsce, posiadał wyłącznie zagraniczny adres miejsca prowadzenia działalności,
   • kontrahent (osoba go reprezentująca) nie uwiarygodniał swojej tożsamości - podatnik nie może mieć pewności, z kim faktycznie się kontaktuje,
   • osobiste spotkanie z kontrahentem lub osobą go reprezentującą (np. agentem, przedstawicielem handlowym) było niemożliwe,
   • ta sama osoba występowała jako osoba reprezentująca różne podmioty lub jako osoba, z którą uzgadniano szczegóły transakcji dotyczących różnych podmiotów;
  • kontrahent posiadał siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem, pod którym nie było oznak prowadzenia tej działalności;
  • termin płatności wymagany przez kontrahenta od podatnika był krótszy niż termin płatności oferowany przez innych dostawców z tej samej branży - bez ekonomicznego uzasadnienia;
  • transakcja została zawarta na warunkach znacznie odbiegających od tych, które uznawane były w danej branży za gwarantujące bezpieczeństwo obrotu;
  • kontrahent dostarczał towary niezgodne z wymaganiami jakościowymi określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego;
  • transakcja nie była udokumentowana umową, zamówieniem lub innym potwierdzeniem warunków tej transakcji;
  • kontrahent będący spółką kapitałową dysponował kapitałem zakładowym niewspółmiernie niskim w stosunku do okoliczności transakcji;
  • kontrahent nie posiadał zaplecza organizacyjno-technicznego odpowiedniego do rodzaju i skali prowadzonej działalności gospodarczej;
  • kontrahent nie dysponował stroną internetową (lub nie był obecny w mediach społecznościowych) z informacjami odpowiednimi do skali prowadzonej działalności, mimo że jest to przyjęte w danej branży.
  MF podkreśliło, że lista kryteriów transakcyjnych oceny dochowania należytej staranności nie ma charakteru zamkniętego i nie można wykluczyć, że mogą wystąpić inne okoliczności, które mogą wskazywać na istnienie ryzyka udziału w oszustwie.


  Kontynuacja współpracy z kontrahentem

  MF wskazało, że w przypadku kontynuacji współpracy gospodarczej ryzyko nieświadomego udziału podatników w procederze oszustw podatkowych jest mniejsze i dlatego dochowanie należytej staranności należy oceniać w sposób nieco odmienny niż na etapie nawiązania współpracy gospodarczej.
  Ocena należytej staranności powinna być dostosowana do już istniejącej relacji gospodarczej. Zdaniem MF, kryteria formalne oraz transakcyjne właściwe dla etapu kontynuacji współpracy z kontrahentem mogą być stosowane, jeżeli wykazane zostanie, że w dotychczasowych transakcjach z kontrahentem nie występowały okoliczności (kryteria formalne i kryteria transakcyjne) właściwe dla etapu rozpoczęcia współpracy z kontrahentem.

  Kryteria formalne
  Na brak dochowania przez podatnika należytej staranności mogą wskazywać następujące okoliczności:
  • podatnik nie weryfikował w sposób regularny, czy kontrahent był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, czy kontrahent nie utracił wymaganych koncesji i zezwoleń oraz czy osoby zawierające umowę/dokonujące transakcji posiadały aktualne umocowania do działania w imieniu kontrahenta,
  • kontrahent został wpisany do prowadzonego przez Szefa KAS wykazu podmiotów, które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT (chyba, że rejestracja została przywrócona w późniejszym okresie).
  Przy ocenie dochowania przez podatnika należytej staranności w sytuacji kontynuacji współpracy z kontrahentem należy wziąć pod uwagę kryteria formalne - jednakże ich wystąpienie nie musi każdorazowo oznaczać, że podatnik nie dochował należytej staranności.

  Kryteria transakcyjne
  MF wskazało, że najważniejszym czynnikiem przy ocenie dochowania należytej staranności jest zmiana - bez ekonomicznego uzasadnienia - dotychczasowych zasad współpracy między podatnikiem a jego kontrahentem. Okoliczności, które w szczególności wskazują na możliwość braku dochowania należytej staranności to:
  • zawarcie transakcji bez ryzyka gospodarczego,
  • płatność gotówką lub obniżenie ceny w razie płatności gotówką – w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 15.000 zł,
  • zapłata za towar na dwa odrębne rachunki bankowe (nie dotyczy mechanizmu podzielonej płatności), rachunek podmiotu trzeciego lub rachunek zagraniczny,
  • cena towaru znacząco odbiegająca od ceny rynkowej - bez ekonomicznego uzasadnienia,
  • transakcja - bez ekonomicznego uzasadnienia - dotycząca towarów, które należały do innej branży niż ta, w której działa kontrahent i których dotychczas podatnik od niego nie nabywał,
  • termin płatności za towar krótszy niż standardowy termin płatności - bez ekonomicznego uzasadnienia,
  • przeprowadzenie transakcji na warunkach znacznie odbiegających od tych, które uznawane były w danej branży za gwarantujące bezpieczeństwo obrotu,
  • dostarczenie towarów niezgodnych z wymaganiami jakościowymi określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego,
  • brak udokumentowania transakcji umową w formie pisemnej (w tym w formie elektronicznej), zamówieniem lub innym potwierdzeniem warunków tej transakcji,
  • nieuzasadniona zmiana sposobu transportu towaru (np. gdy towar miał być dostarczony z Polski, a jest przewożony z terytorium innego państwa).

  Mechanizm podzielonej płatności a dochowanie należytej staranności
  MF wskazało w Metodyce, że jeżeli płatność na rzecz dostawcy towaru zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności, wówczas należy uznać, że podatnik dochował należytej staranności - jeżeli pozytywnie zweryfikował przesłanki formalne i nie zachodzą inne okoliczności, które w sposób jednoznaczny mogłyby wskazywać na brak dochowania należytej staranności.
  MF podkreśliło, że realizacja płatności przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności zwolni nabywcę towaru z:
  • odpowiedzialności solidarnej (o której mowa w art.105a ust.1ustawy o VAT),
  • nałożenia dodatkowego zobowiązania podatkowego (w trybie art.112b ust.1 pkt1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT oraz art.112cww. ustawy)
  - do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie podatku wynikającej zotrzymanej faktury, zapłaconej z zastosowaniem tego mechanizmu.
  Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie będzie jednak mieć zastosowania w przypadku, gdy podatnik wiedział, że faktura zapłacona zzastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:
  • została wystawiona przez podmiot nieistniejący;
  • stwierdza czynności, które nie zostały dokonane;
  • podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością;
  • potwierdza czynności, do których mają zastosowanie przepisy art.58 i art.83 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, tj. czynności prawne sprzeczne z ustawą albo mające na celu obejście ustawy, czynności prawne sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a także czynności, w przypadku których oświadczenie woli zostało złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru.

  Reasumując, wybierając partnera biznesowego, czy nawet kontrahenta do jednorazowej współpracy, należy być bardzo ostrożnym i zweryfikować dokładnie firmę, z którą będziemy współpracować... I aby nie podpaść Fiskusowi, należy pamiętać zapłacić split paymentem!
 • Ustawa o PIT zmiany 01 10 2019

  Ustawa o PIT zmiany 01 10 2019


  Prezydent RP podpisał ustawę, która daje nowe zasady od 1.10.2019 r.

  Obniżenie stawki podatkowej z 18% na 17% od 1 października 2019 roku.
  (32% po przekroczeniu 85.528 pozostaje bez zmian).
  Oznacza to, że licząc podatek średniorocznie (styczeń-wrzesień 18% +  październik-grudzień 17%) zapłacimy 17,75% podatku za 2019 rok.  Dopiero od 2020 roku zapłacimy kwotę podatku na 17%.

  Pamiętajmy o kwocie wolnej od podatku liczonej proporcjonalnie (do 8.000 zł, w przedziale 8.000-13.000 zł oraz 13-85.528 zł).

  Powyższe zmiany odczujemy dopiero rozliczając 2019 rok w zeznaniu podatkowym. Dopiero w 2020 roku będziemy czuć, ze płacimy mniej w porównaniu do br.

  Koszty pracownicze ze stosunku pracy, służbowego i spółdzielczego stosunku pracy oraz z pracy nakładczej zostały podniesione z 111,25 zł na 250 zł miesięcznie co daje 3.000 zł rocznie.

  W przypadku osób dojeżdżających, czyli wykonujących pracę poza miejscem zamieszkania, koszty maksymalnie wyniosą 3.600 zł.

  Pracownicy uzyskujący przychód z kilku źródeł mogą osiągnąć koszty do 4.500 zł rocznie.

  Chyba, że dojeżdżają do miejsca prac, wtedy mogą otrzymać zwrot do 5.400 zł.


  Czekamy jeszcze na ustalenie minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej w 2020 roku.
  Stach się bać co to będzie patrząc po prognozach na najbliższe lata...
 • Weryfikacja kontrahentów

  Weryfikacja kontrahentów


  Metodyka należytej staranności w VAT w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów

  W wyniku zakończenia konsultacji społecznych ws. należytej staranności wypracowano wskazówki pomocne urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców (stanowiące także wskazówkę dla przedsiębiorców w powyższym zakresie). Ministerstwo Finansów (dalej: MF) zaprezentowało je w dokumencie pt. "Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych" (dalej: Metodyka).

  W artykule omawiamy szczegółowo wskazane przez MF przesłanki świadczące o niedochowaniu należytej staranności – w podziale na etap rozpoczęcia współpracy z kontrahentem oraz etap trwania współpracy. MF uznało bowiem, że podatnik powinien zastosować inne środki ostrożności w zależności od tego, na jakim etapie współpracy z kontrahentem dochodzi do transakcji.

  Rozpoczęcie współpracy z kontrahentem
  Według MF rozpoczęcie współpracy z kontrahentem stanowi zawarcie transakcji z podmiotem, z którym podatnik wcześniej nie zawierał transakcji handlowych dotyczących towarów lub podejmowała ale nowe transakcje będą dotyczyły towarów nieobjętych dotychczas branżą lub profilem działalności tego podmiotu i które dotychczas nie były od niego nabywane przez podatnika.

  Kryteria formalne Następujące przesłanki mogą wskazywać, że podatnik nie zweryfikował swojego kontrahenta w stopniu wystarczającym, co w konsekwencji może prowadzić do wniosku, że nie dochował on należytej staranności:
  • brak rejestracji kontrahenta w KRS lub CEIDG (o ile rejestracja w KRS lub CEIDG jest wymagana w przypadku kontrahenta) oraz brak rejestracji jako podatnika VAT czynnego,
  • na moment transakcji kontrahent jest wpisany do prowadzonego przez Szefa KAS wykazu podmiotów, które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT lub które nie zostały zarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego - na podstawie art.96 ust.4a ustawy o VAT, 
  • kontrahent nie posiada (lub pomimo żądania podatnika nie przedstawił) koncesji i zezwoleń wymaganych dla towarów będących przedmiotem planowanych transakcji, 
  • osoby zawierające umowę/dokonujące transakcji nie posiadają umocowania do działania w imieniu kontrahenta. 
  • MF wskazało także, że ocena, czy podatnik dochował należytej staranności, w sytuacji, gdy jego kontrahent na moment zawarcia transakcji: 
  • był wpisany do wykazu podmiotów, które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT czynni - powinna uwzględniać, czy w późniejszym okresie nie zostało przywrócone zarejestrowanie kontrahenta, 
  • nie był wpisany do rejestru podatników VAT czynnych - powinna uwzględniać, czy w późniejszym okresie podatnik nie został do tego rejestru wpisany. 
  Kryteria transakcyjne MF wskazało w Metodyce następującą listę kryteriów transakcyjnych uwzględnianych przez organy podatkowe przy ocenie dochowania należytej staranności, które mogą wskazywać na istnienie ryzyka udziału w oszustwie:
  • transakcja została przeprowadzona bez ryzyka gospodarczego (za nietypową należy uznać sytuację, gdy praktycznie całkowicie wyeliminowane jest ryzyko gospodarcze dla podatnika, tj. gdy podatnik dokonuje transakcji, zazwyczaj o znacznej wartości, ale nie angażuje w transakcję żadnych własnych środków finansowych - płaci pieniędzmi uzyskanymi od podmiotu, któremu sprzedał ten towar ani nie musi szukać klienta, któremu sprzeda zakupiony towar; na ryzyko udziału w oszustwach podatkowych wskazywać może zastosowanie przelewów natychmiastowych do płatności za towar); 
  • podatnik dokonywał płatności gotówką lub korzystał z obniżenia ceny w przypadku płatności gotówką, gdy wartość transakcji przekracza 15.000zł (np. podatnik decyduje się na skorzystanie z rabatu wynikającego z zapłaty gotówką lub wyraża zgodę na sztuczny podział transakcji na szereg płatności mniejszych niż 15.000zł w celu ominięcia wymogu dokonania płatności na rachunek płatniczy); 
  • podatnik płacił za towar przelewem na dwa odrębne rachunki bankowe, rachunek podmiotu trzeciego lub rachunek zagraniczny (płatność na rachunek podmiotu trzeciego lub rachunek zagraniczny może budzić wątpliwości, jeżeli nie ma to wyraźnego uzasadnienia ekonomicznego, np. umowa cesji, faktoring; płatność na dwa rachunki bankowe powinna budzić wątpliwości, jeżeli cena netto wpłacana jest na inny rachunek niż kwota VAT - przy czym oba rachunki wskazuje kontrahent); 
  • cena towaru oferowanego podatnikowi przez kontrahenta znacząco odbiegała od ceny rynkowej - bez ekonomicznego uzasadnienia (znacząca różnica między ceną oferowaną przez kontrahenta a ceną rynkową może wskazywać, że celem transakcji nie było osiągnięcie zysku przez kontrahenta; decydujące znaczenie powinien mieć przy tym nie tyle sam fakt obniżenia ceny, ale to, czy istnieje ekonomiczne uzasadnienie dla takiego zachowania kontrahenta; analiza rynkowości zastosowanej ceny uwzględniać musi specyfikę branży, etap obrotu i jego wielkość); 
  • podatnik nabywał od kontrahenta towary, które należały do innej branży niż ta, w której działał kontrahent i których dotychczas podatnik od niego nie nabywał - jeżeli zmiana profilu działalności kontrahenta nie ma uzasadnienia ekonomicznego (niejednokrotnie do oszustw dochodzi w przypadkach, w których podmioty, które w przeszłości nie oferowały nigdy danego rodzaju towaru, nagle składają "atrakcyjne" oferty potencjalnym kontrahentom; nie w każdym przypadku musi się to wiązać z udziałem w oszustwie podatkowym - nie jest tak np., gdy kontrahent zmienia dotychczasowy profil działalności); 
  • kontakt z kontrahentem lub osobą go reprezentującą nie był odpowiedni dla okoliczności danej transakcji, tj.: 
  - kontrahent (osoba go reprezentująca) nie był rezydentem w Polsce, a kontakt z nim odbywał się wyłącznie w obcym języku, poprzez zagraniczny adres e-mail, komunikator internetowy albo telefonicznie,
  - kontrahent nie był rezydentem w Polsce i nie przedstawiał żadnej osoby do kontaktu w Polsce,
  - kontrahent nie posiadał żadnego biura, agencji, oddziału, przedstawicielstwa w Polsce, posiadał wyłącznie zagraniczny adres miejsca prowadzenia działalności,
  - kontrahent (osoba go reprezentująca) nie uwiarygodniał swojej tożsamości - podatnik nie może mieć pewności, z kim faktycznie się kontaktuje (np. kontakt odbywał się z adresu e-mail, którego nie można powiązać z działalnością gospodarczą kontrahenta, w e-mailach nie było danych kontrahenta, korespondencję prowadzono za pomocą komunikatora internetowego),
  - osobiste spotkanie z kontrahentem lub osobą go reprezentującą (np. agentem, przedstawicielem handlowym) było niemożliwe,
  - ta sama osoba występowała jako osoba reprezentująca różne podmioty lub jako osoba, z którą uzgadniano szczegóły transakcji dotyczących różnych podmiotów;
  • kontrahent posiadał siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem, pod którym nie było oznak prowadzenia tej działalności (np. jeżeli jako adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności wskazano tzw. wirtualne biuro świadczące usługi udostępnienia adresu dla celów rejestracyjnych - wówczas mogą istnieć uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności kontrahenta, ale tylko wtedy, gdy posługiwanie się wirtualnym biurem nie było adekwatne dla skali działalności gospodarczej tego podmiotu);
  • termin płatności wymagany przez kontrahenta od podatnika był krótszy niż termin płatności oferowany przez innych dostawców z tej samej branży - bez ekonomicznego uzasadnienia (kryterium terminu płatności powinno być oceniane na tle danej branży i dotyczy ono przypadków, gdy terminy płatności są znacząco krótsze niż standardowo stosowane w danym czasie, na danym rynku i w danej branży); 
  • transakcja została zawarta na warunkach znacznie odbiegających od tych, które uznawane były w danej branży za gwarantujące bezpieczeństwo obrotu (np.: ograniczenie możliwości skutecznej reklamacji zakupionego towaru, brak ubezpieczenia towarów i gwarancji mimo ich wysokiej wartości - przy braku innych form zabezpieczenia, brak możliwości wprowadzenia do umowy dodatkowych zabezpieczeń, np. kar umownych, brak możliwości ustalenia warunków transportu, magazynowania, miejsca odbioru towaru, brak możliwości dokładnej weryfikacji jakości towarów, np. zakaz otwierania opakowań zbiorczych, nakaz wpisywania numerów fabrycznych towarów na opakowaniu zbiorczym bez możliwości porównania tych numerów z faktycznymi numerami na towarach); 
  • kontrahent dostarczał towary niezgodne z wymaganiami jakościowymi określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (w niektórych branżach przepisy prawa powszechnie obowiązującego określają wymagania jakościowe dla towarów, ustalając kary dla obrotu tymi towarami, które nie spełniają takich wymagań, np. dotyczy to obrotu paliwami ciekłymi); 
  • transakcja nie była udokumentowana umową, zamówieniem lub innym potwierdzeniem warunków tej transakcji (z uwagi na dynamikę obrotu gospodarczego zawarcie umowy pisemnej może być w niektórych przypadkach utrudnione, ale podatnik powinien udokumentować warunki transakcji w inny sposób, np. w formie korespondencji mailowej);
  • kontrahent będący spółką kapitałową dysponował kapitałem zakładowym niewspółmiernie niskim w stosunku do okoliczności transakcji; 
  • kontrahent nie posiadał zaplecza organizacyjno-technicznego odpowiedniego do rodzaju i skali prowadzonej działalności gospodarczej (tj. nie dysponował zapleczem organizacyjnym, majątkowym, technicznym oraz odpowiednim zasobem kadrowym, które umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej w skali, którą oferował podatnikowi); 
  • kontrahent nie dysponował stroną internetową (lub nie był obecny w mediach społecznościowych) z informacjami odpowiednimi do skali prowadzonej działalności, mimo że jest to przyjęte w danej branży (okoliczność ta powinna być oceniana z uwzględnieniem specyfiki branży oraz pozostałych okoliczności transakcji, w tym jej wartości). 

  MF podkreśliło, że lista kryteriów transakcyjnych oceny dochowania należytej staranności nie ma charakteru zamkniętego i nie można wykluczyć, że mogą wystąpić inne okoliczności, które mogą wskazywać na istnienie ryzyka udziału w oszustwie.

  Kontynuacja współpracy z kontrahentem MF wskazało, że w przypadku kontynuacji współpracy gospodarczej ryzyko nieświadomego udziału podatników w procederze oszustw podatkowych jest mniejsze i dlatego dochowanie należytej staranności należy oceniać w sposób nieco odmienny niż na etapie nawiązania współpracy gospodarczej.

  Ocena należytej staranności powinna być dostosowana do już istniejącej relacji gospodarczej. Zdaniem MF, kryteria formalne oraz transakcyjne właściwe dla etapu kontynuacji współpracy z kontrahentem mogą być stosowane, jeżeli wykazane zostanie, że w dotychczasowych transakcjach z kontrahentem nie występowały okoliczności (kryteria formalne i kryteria transakcyjne) właściwe dla etapu rozpoczęcia współpracy z kontrahentem.

  Kryteria formalne Na brak dochowania przez podatnika należytej staranności mogą wskazywać następujące okoliczności: 
  • podatnik nie weryfikował w sposób regularny, czy kontrahent był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, czy kontrahent nie utracił wymaganych koncesji i zezwoleń oraz czy osoby zawierające umowę/dokonujące transakcji posiadały aktualne umocowania do działania w imieniu kontrahenta,
  • kontrahent został wpisany do prowadzonego przez Szefa KAS wykazu podmiotów, które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT (chyba, że rejestracja została przywrócona w późniejszym okresie). 

  Przy ocenie dochowania przez podatnika należytej staranności w sytuacji kontynuacji współpracy z kontrahentem należy wziąć pod uwagę kryteria formalne - jednakże ich wystąpienie nie musi każdorazowo oznaczać, że podatnik nie dochował należytej staranności.

  Kryteria transakcyjne MF wskazało, że najważniejszym czynnikiem przy ocenie dochowania należytej staranności jest zmiana - bez ekonomicznego uzasadnienia - dotychczasowych zasad współpracy między podatnikiem a jego kontrahentem. Okoliczności, które w szczególności wskazują na możliwość braku dochowania należytej staranności to:
  • zawarcie transakcji bez ryzyka gospodarczego,
  • płatność gotówką lub obniżenie ceny w razie płatności gotówką – w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 15.000 zł, 
  • zapłata za towar na dwa odrębne rachunki bankowe (nie dotyczy mechanizmu podzielonej płatności), rachunek podmiotu trzeciego lub rachunek zagraniczny, 
  • cena towaru znacząco odbiegająca od ceny rynkowej - bez ekonomicznego uzasadnienia,
  • transakcja - bez ekonomicznego uzasadnienia - dotycząca towarów, które należały do innej branży niż ta, w której działa kontrahent i których dotychczas podatnik od niego nie nabywał,
  • termin płatności za towar krótszy niż standardowy termin płatności - bez ekonomicznego uzasadnienia, 
  • przeprowadzenie transakcji na warunkach znacznie odbiegających od tych, które uznawane były w danej branży za gwarantujące bezpieczeństwo obrotu, 
  • dostarczenie towarów niezgodnych z wymaganiami jakościowymi określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, 
  • brak udokumentowania transakcji umową w formie pisemnej (w tym w formie elektronicznej), zamówieniem lub innym potwierdzeniem warunków tej transakcji, 
  nieuzasadniona zmiana sposobu transportu towaru (np. gdy towar miał być dostarczony z Polski, a jest przewożony z terytorium innego państwa).

  Mechanizm podzielonej płatności a dochowanie należytej staranności MF wskazało w Metodyce, że jeżeli płatność na rzecz dostawcy towaru zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności, wówczas należy uznać, że podatnik dochował należytej staranności - jeżeli pozytywnie zweryfikował przesłanki formalne i nie zachodzą inne okoliczności, które w sposób jednoznaczny mogłyby wskazywać na brak dochowania należytej staranności.

  MF podkreśliło, że realizacja płatności przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności zwolni nabywcę towaru z:
  - odpowiedzialności solidarnej (o której mowa w art.105a ust.1ustawy o VAT),
  - nałożenia dodatkowego zobowiązania podatkowego (w trybie art.112b ust.1 pkt1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT oraz art.112cww. ustawy)
  - do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie podatku wynikającej zotrzymanej faktury, zapłaconej z zastosowaniem tego mechanizmu.

  Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie będzie jednak mieć zastosowania w przypadku, gdy podatnik wiedział, że faktura zapłacona zzastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:
  • została wystawiona przez podmiot nieistniejący;
  • stwierdza czynności, które nie zostały dokonane; 
  • podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością; 
  • potwierdza czynności, do których mają zastosowanie przepisy art.58 i art.83 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, tj. czynności prawne sprzeczne z ustawą albo mające na celu obejście ustawy, czynności prawne sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a także czynności, w przypadku których oświadczenie woli zostało złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. 
 • Kasy fiskalne online

  Kasy fiskalne online

  Kasy online 

  Nowelizacja wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas on-line.

  Będą to kasy rejestrujące przesyłające dane do systemu teleinformatycznego - Centralnego Repozytorium Kas, prowadzonego przez szefa KAS. Przesyłanie danych z kas on-line będzie odbywało się w sposób ciągły i zautomatyzowany. Należy zapewnić połączenie internetowe umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia będzie można złożyć wniosek o odczyt w miejscu innym niż punkt sprzedaży.

  Co do zasady przedsiębiorcy mogą używać swoich dotychczasowych kas fiskalnych i będą mogli stopniowo wymieniać je na nowszy typ. Jednak już 31 sierpnia 2019 roku zakończy się sprzedaż najstarszego typu kas z papierowym zapisem kopii. Również kasy z elektronicznym zapisem kopii zostaną wycofane ze sprzedaży – ale to dopiero po 31 grudnia 2022 r.

  Kto ma obowiązek wymiany kasy na nową online?
  Jest jednak kilka wrażliwych branż, w których rząd postanowił obligatoryjnie wymienić kasy fiskalne na nowe w najbliższym czasie. Te grupy będą obowiązkowo prowadzić sprzedaż przy użyciu kas online nowego typu:

  I grupa - od 1 stycznia 2020 roku firmy:
  • działające w branży paliwowej (sprzedaż paliw) 
  • świadczące usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji 


  II grupa - od 1 lipca 2020 roku:
  • branża gastronomiczna również sezonowa 
  • usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania 
  • sprzedaż węgla, brykietu 


  III grupa - od 1 stycznia 2021 roku usługi:
  • fryzjerskie 
  • kosmetyczne i kosmetologiczne
  • budowlane 
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów 
  • prawnicze 
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.
 • Biała lista podatników VAT

  Biała lista podatników VAT


  Biała lista podatników VAT - od 01.09.2019 r. 

  Weryfikacja kontrahenta stanowi jedną z przesłanek zachowania należytej staranności podatnika VAT. W celu ułatwienia weryfikacji kontrahenta od 1 września 2019 r. wejdzie w życie biała lista podatników zawierająca informacje o podatnikach VAT.

  Będzie to baza zawierająca informacje o podatnikach VAT. Prowadzona przez szefa KAS w formie elektronicznej i aktualizowana w każdy dzień roboczy, raz na dobę. Będzie zawierała informacje z rejestrów dotyczących statusu podatników VAT oraz inne, w tym:
  • Nazwę firmy bądź imię i nazwisko
  • Numer służący do zidentyfikowania podmiotu na potrzeby podatku (o ile został on nadany) 
  • Numer REGON (o ile został on nadany) 
  • Numer PESEL (o ile podmiot posiada takowy) 
  • Numer w KRS (o ile został nadany) 
  • Adres siedziby 
  • Adres stałego prowadzenia działalności lub adresu zamieszkania gdy brak stałego miejsca prowadzenia działalności 
  • Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery NIP lub numery PESEL 
  • Daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania 
  • Podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania 
  • Numery rachunków rozliczeniowych – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym 
  Dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców
  Wprowadzenie rejestru podatników ma na celu ułatwienie procesu weryfikacji kontrahentów, niemniej jednak – przed dokonaniem przelewu podatnik będzie zobowiązany do każdorazowego sprawdzenia, czy numer rachunku bankowego zgadza się z danymi opublikowanymi na białej liście podatników. Na tym jednak nie koniec.

  W przypadku wykonania przelewów na rachunek bankowy inny, niż ten znajdujący się na białej liście podatników wydatek zostanie wyłączony z kosztów uzyskania przychodów! Celem opisanego mechanizmu jest ograniczenie wpłat na prywatne rachunki bankowe przedsiębiorców oraz mobilizacja do płacenia metodą split payment.

  Ponadto podatnicy będą ponosić odpowiedzialność solidarną ze sprzedawcą za zaległości podatkowe (do wysokości kwoty podatku związanego z tą transakcją)...

  Wyłączenie odpowiedzialności solidarnej
  Wyłączenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy w ramach podatku VAT będzie możliwe w przypadku uiszczenia zapłaty za transakcję z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment).

  Ponadto wyłączenie odpowiedzialności solidarnej (w tym również uniknięcie sankcji polegającej na wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu wydatku przekraczającego 15 000 zł) będzie obowiązywało osoby, które w ciągu 3 dni od nadania błędnego przelewu zawiadomią o zaistniałym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

  Kary – dodatkowy przychód
  W przypadku gdy podatnik, na podstawie umowy zawartej z:
  • dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo
  • nabywcą towaru i usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywców towarów i usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, 
  potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo w części dostawcy towarów lub usługodawcy, dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów VAT, u podatnika ustala się przychód dniu zlecenia przelewu w takiej wysokości, w jakiej płatność została dokonana na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w rejestrze. 

  Baza podatników ma zacząć działać od 1 września 2019 roku tj. od momentu wejścia w życie ustawy. 

  Sankcje w zakresie odpowiedzialności solidarnej oraz wyłączenia z kosztów podatkowych obowiązywać będą dopiero od 1 stycznia 2020 r. 
 • ulga w PIT dla osób do 26 roku życia

  ulga w PIT dla osób do 26 roku życia


  Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i zarabiają w granicach pierwszego progu podatkowego mogą liczyć na zwolnienie z opłacania podatku dochodowego!

  Mówiąc wprost, w okresie sierpień - grudzień 2019 roku należy mieć przychód brutto do 35.636,67 zł i mieć nie ukończone 26 lat, aby nie płacić podatku dochodowego, czyli więcej zarobić!

  Akcja dotyczy osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej oraz pracujących na podstawie umowy zlecenia.

  Kto jest wyłączony i nie może skorzystać z ulgi? Osoby do 26 roku życia, które mają własną działalność gospodarczą, są zobowiązane umową o dzieło oraz nierezydenci.

  Aby skorzystać z ulgi już w 2019 roku, należy złożyć oświadczenie u pracodawcy.
  Od następnego roku (tj. 2020 będzie obligo wyliczane wynagrodzenie bez podatku)

  Jeżeli owe oświadczenie nie zostanie złożone i podatek będzie naliczany i odprowadzany do Urzędu Skarbowego to spokojnie, wszystko okaże się w zeznaniu rocznym za 2019 rok.
  Osoby do 26 roku życia - przychód do wysokości 85.528,- będzie zwolniony od podatku, a nadwyżka będzie opodatkowana jedynie 18% !!!

  Przychody za 2020 rok, jeżeli nie będą opodatkowane (bo będą do wartości 85.528,-) i jednocześnie osoba będzie mieć do 26 roku życia - nie będzie trzeba składać zeznania rocznego!
 • NIP na paragonie

  NIP na paragonie

  Od września 2019 r. paragony fiskalne z NIP klienta

  Kolejne zmiany w VAT zbliżają się dużymi krokami. Jedna z nich zakłada podawanie NIP kupującego nie tylko na fakturze zakupu ale i paragonie.

  10 czerwca 2019 r. ustawa nowelizacyjna trafiła do sejmu. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji czytamy: „(…) podatnik nie może dowolnie wybierać, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czy też występuje w charakterze konsumenta. To znaczy, jeżeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa określony towar, jako konsument, wówczas nie ma możliwości późniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar lub usługa nabyta na potrzeby osobiste lub prywatne nie może z czasem przekształcić się w zakup służący działalności gospodarczej z punktu widzenia VAT. Podatnik nie nabędzie prawa do odliczenia VAT naliczonego od zakupu dokonanego w charakterze konsumenta (…)”.

  Jeżeli kasa fiskalna nie pozwala na dodanie NIP-u nabywcy na paragonie to nabywca będzie musiał już na etapie zakupu deklarować, czy nabywa towar/usługę jako podatnik (wówczas od razu otrzyma fakturę zakupu a sprzedaż nie będzie ewidencjonowana na kasie fiskalnej), czy jako osoba prywatna/konsument (wówczas otrzyma paragon). Nowelizacja ustawy nie będzie zatem wymagała wymiany urządzeń fiskalnych starego typu na te umożliwiające podawanie na paragonach NIP nabywcy.

  Niestety za błędy trzeba będzie ponieść konsekwencje finansowe.
  W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę do paragonu nie zawierającego NIP nabywcy, organ podatkowy wymierzy mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Mówiąc zatem innymi słowy, gdy sytuacja taka będzie miała miejsce, VAT trzeba będzie zapłacić dwa razy.

  Jeżeli natomiast nabywca ujmie w swoim rejestrze zakupu fakturę wystawioną do paragonu, który nie zawierał jego NIP, organ podatkowy również i jemu ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadające 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

  Powyższe sankcje mają nie mieć zastosowania do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).
 • wykonanie usługi budowlanej

  wykonanie usługi budowlanej

  Konsekwencje wyroku TSUE dotyczącego momentu wykonania usług budowlanych.

  W dniu 2 maja 2019 r. TSUE wydał wyrok w sprawie Budimex S.A sygn. C-224/18, z którego wynika, że moment podpisania protokołu odbioru robót budowlanych lub budowlano-montażowych może wyznaczać moment wykonania usługi dla celów VAT, pod warunkiem: 
  • istnienia postanowień umownych przewidujących akceptację wykonanych robót w protokole odbioru, zwyczajowo przyjętym w danej branży (protokół odbioru powinien wynikać ze specyfiki gospodarczej i handlowej danego sektora),
  • ostatecznego określenia wysokości wynagrodzenia należnego usługobiorcy dopiero w protokole odbioru, tj. w przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia wynagrodzenia przed jego podpisaniem. 
  Ministerstwo Finansów (dalej: MF) 31 maja 2019 r. umieściło na swojej stronie internetowej (www.podatki.gov.pl) komunikat w sprawie konsekwencji ww. wyroku TSUE.

  MF poinformowało, że przedstawi stanowisko w sprawie ustalania momentu wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych po rozstrzygnięciu sprawy przez NSA. Niemniej jednak uznało, że interpretacja ogólna Ministra Finansów z 1 kwietnia 2016 r., nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych umożliwia realizację wytycznych wynikających z ww. wyroku TSUE. Wskazano w niej bowiem, że decydujące znaczenie dla prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku ww. usług ma data wykonania usługi lub data/termin wystawienia faktury.

  Jeżeli nabywcą usług budowlanych lub budowlano-montażowych jest podatnik, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, o ile zostanie ona wystawiona terminowo, tj. nie później niż 30. dnia od dnia ich wykonania.

  Zdaniem MF, za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy zaś przyjąć datę faktycznego wykonania usługi (faktycznego zakończenia prac lub ich części, w przypadku usług przyjmowanych częściowo), czyli dzień, w którym wykonawca zgłasza je do odbioru (tj. gdy w opinii wykonawcy, usługi lub ich części są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę). Zatem, co do zasady, termin na wystawienie faktury dokumentującej wykonanie ww. usługi będzie biegł:
  • od dnia, w którym wykonawca, w związku z wykonaniem całości określonej umową usługi, zgłosił ją nabywcy do odbioru – w przypadku usług przekazywanych w całości, 
  • od dnia, w którym wykonawca w związku z wykonaniem części określonej umową usługi zgłosił ją nabywcy do odbioru – w przypadku usług przekazywanych w części, dla której to części określono zapłatę, 
  • od dnia upływu każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia usługi – w przypadku usług o charakterze ciągłym (z tym, że w przypadku usług świadczonych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, termin na wystawienie faktury będzie biegł od dnia upływu każdego roku podatkowego do momentu zakończenia świadczenia tej usługi). 
  Ponadto, MF podkreśliło:
  "(...) W usługach budowlanych lub budowlano-montażowych zgłaszanych do odbioru w zdecydowanej większości przypadków znana jest wartość kontraktowa zgłoszonych do obioru przez wykonawcę prac. Z punktu widzenia podatku od towarów i usług, co do zasady, to ta właśnie wartość powinna zostać uznana jako podstawa opodatkowania z tytułu wykonania tych usług na moment powstania obowiązku podatkowego. Późniejsze skorygowanie wartości kontraktowej do wartości ustalonej w procesie odbioru będzie podstawą do ewentualnego wystawienia faktury korygującej."

  Z komunikatu wynika, że dotychczasowe stanowisko MF w kwestii ustalania momentu wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych - po mimo wyroku TSUE z 2 maja 2019 r., nie uległo zmianie. Niemniej jednak należy poczekać na ostateczne stanowisko MF w tej sprawie (po rozstrzygnięciu sprawy przez NSA).

  Źródło: www.gofin.pl
 • Zatrudnienie nieletnich

  Zatrudnienie nieletnich

  Zatrudnienie nieletnich

  Młodocianym, w rozumieniu kodeksu, jest osoba, która ukończyła 15 lat i nie przekroczyła 18 lat oraz ukończyła szkołę podstawową / gimnazjum.

  Rodzaj umowy jest dowolny - umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

  Nieletni pracownicy muszą wykonywać prace lekkie oraz nie mogą pracować ze substancjami szkodliwymi. Powinno być przedstawione świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu oraz pisemna zgoda na pracę rodzica lub opiekuna prawnego.

  Praca nie może kolidować z zajęciami szkolnymi, a czas pracy zależy od wieku i wynosi 6-8 h dziennie w trakcie wakacji, a w trakcie roku szkolnego max 2h dziennie (12 h tygodniowo).

  Tworząc grafik należy mieć na względzie:
  • 14 h przerwę w pracy wraz z porą nocną
  • 48 h nieprzerwanego odpoczynku obejmującego niedzielę
  • 30 min przerwy (w przypadku 4,5 h pracy na dobę).
  Urlop przysługuje w wysokości 26 dni rocznie, uwzględniając ferie. W przypadku, gdy jest to pierwsza praca młodocianego, urlop w wysokości 12 dni należy się po przepracowaniu 6 m-cy.

  Istnieje możliwość otrzymania refundacji kosztów zatrudnienia od Ochotniczych Hufców Pracy.

  Należy pamiętać, żeby zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc do przystosowania się w pracy oraz prowadzić ewidencję pracowników młodocianych.


  źródło: kodeks pracy art. 190-193.
 • zlecenie a prowizja

  zlecenie a prowizja


  Wynagrodzenie prowizyjne ma jasno określone zasady, ile dostaniemy pieniędzy za dany efekt pracy. Warunki mogą być określone na umowie zlecenie (prowizja) procentowo lub kwotowo.
  Najczęściej jest stosowany w branży handlowej i usługowej.
  Umówmy się, w większości jest to dodatkowa forma wynagrodzenia, która wspiera podstawową pracę. Jest uwarunkowana pewnymi zasadami, które nie wszystkim odpowiadają.

  Czym się różni umowa prowizyjna od standardowego zlecenia?

  Umowa zlecenie ma określone zadania do wykonania.
  Wynagrodzenie może być od razu ustalone i wtedy należy pamiętać o liście obecności i o tym, aby wykonany czas pracy nie był niżej rozliczony, niż minimalna stawka godzinowa.
  W 2019 roku minimalna stawka godzinowa to 14,70 zł brutto.
  Innym sposobem rozliczenia umowy zlecenie jest ustalenie stawki godzinowej i rozliczanie na podstawie listy obecności, która potwierdza ilość przepracowanego czasu.

  Umowa zlecenie - prowizja jest rozliczana stricte od wykonanej usługi, polecenia, czy sprzedaży itp.
  Na podstawie odpowiednich dokumentów (przeważnie są to umowy), jest naliczone wynagrodzenie.
  W tym przypadku nie prowadzi się listy obecności, gdyż to zleceniobiorca samodzielnie decyduje kiedy i gdzie pracuje.

  Umowę zlecenie (i prowizje) reguluje Kodeks Cywilny - art. 734 - 751.
 • Samozatrudnienie

  Samozatrudnienie

  Co to takiego samozatrudnienie?
  Dla jednych jest to przedsiębiorca, a dla innych pracownik...

  ZUS i Fiskus coraz częściej mówi o 'weryfikacji' takich firm/działań. Słyszało się też o teście przedsiębiorcy, który miałby pokazać ile jest prawdziwych przedsiębiorców, a ile fikcyjnych czyli wypchniętych przez pracodawcę.

  Dlaczego ZUS, PIP oraz Fiskus mają problem z samozatrudnieniem i dlaczego Państwo chciałoby ukrócić taką możliwość współpracy?

  Po pierwsze chodzi o składki ZUS.Mianowicie, od umowy o pracę odprowadzane są składki proporcjonalnie od wynagrodzenia brutto.
  A przedsiębiorca płaci składki wg zadeklarowanej podstawy -> 675 zł składki preferencyjne lub w przedziale 2859 zł najniższa podstawa do niespełna 12 tysięcy złotych.
  Czyli to przedsiębiorca sam decyduje ile chce opłacać ZUS, bez względu na wysokość zarobków.

  Kolejną kwestią są podatki.
  Od umowy o pracę, jeżeli przekroczy się limit 85.528 zł pracodawca pobiera podatek w wysokości 32%. Do wysokości limitu płacony jest podatek 18%.
  Natomiast w przypadku działalności, od razu można wybrać podatek liniowy 19% i płacić tak cały czas. Na dodatek mamy wpływ na koszty działalności, które obniżają podstawę do opodatkowania.
  A w przypadku umowy o pracę koszty są stałe na cały rok.

  Mając na względzie mniejszą ilość pieniędzy, która jest odprowadzana do Państwa przy samozatrudnieniu, nie dziwmy się, że powstał pomysł weryfikacji tego typu rozwiązań oraz rozważane są możliwości 'ukrócenia' rozliczeń.

  Jednakże na ten moment, nie ma regulacji prawnych wspólnego działania ZUS, PIP i Fiskusa, aby ukrócić samozatrudnienie. Każda placówka oddzielnie próbuje stworzyć regulacje w tym zakresie.

  Z jednej strony, umowa o pracę jest bezpiecznym rozwiązaniem dla pracownika, regulowanym kodeksem pracy, który daje pewne możliwości i przywileje.
  Z innej strony, własna działalność daje szerokie horyzonty rozwojowe, bez szufladkowania stanowiskiem tylko traktowana pracownika, jako partnera biznesowego.
  Jeżeli obie strony zgadzają się świadomie na ustalone warunki i żadna ze stron nie wymusza na drugiej pewnych działań to naszym zdaniem samozatrudnienie jest fair play rozwiązaniem.

 • karty paliwowe a VAT

  karty paliwowe a VAT  Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że emitenci kart paliwowych świadczą swoim klientom usługi finansowe zwolnione z VAT. To zaś oznacza, że ani jedni ani drudzy nie mogą odliczać VAT od zakupionego paliwa (wyrok TSUE z 15 maja 2019 r. sygn. C-235/18). Wyrok nie dotyczy kart wystawianych bezpośrednio przez koncerny paliwowe.

  Wyrok TSUE oznacza rewolucyjną zmianę u podatników emitujących karty paliwowe (np. firm leasingowych), a także u ich klientów. To bowiem oznacza, że jedni i drudzy nie mają (i nie mieli) prawa do odliczenia VAT od zakupionego paliwa. Wg Trybunał Sprawiedliwości UE, karta kredytują swoich klientów, czyli nie sprzedają towaru, tylko świadczą usługę finansową, a ta nie uprawnia do odliczenia VAT.

  Wyrok TSUE nie dotyczy kart wystawianych przez koncerny paliwowe. Nie dotknie więc ani koncernów, ani podatników, którzy korzystają z kart paliwowych wystawianych przez takie koncerny.

  Inaczej przedstawia się sytuacja innych firm (głównie leasingowych) i ich klientów, dla których wyrok TSUE oznacza obowiązek korekty odliczonego VAT-u (i to do pięciu lat wstecz). Ponadto oznacza to, że emitenci kart – jako podmioty świadczące usługi zwolnione – powinny wyodrębniać VAT naliczony związany z tymi usługami, a jeżeli to nie jest możliwe dokonywać odliczeń wyłącznie części VAT naliczonego wyliczonego według proporcji. Jeżeli tego nie robią (i nie robiły) mogą być zobowiązane do korekty dokonanych odliczeń za pięć lat wstecz.

  Źródło: IFK 2019 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 maja 2019 r. sygn. akt C- 235/18 - Vega International Car Transport and Logistic-- oraz TAX&Duty Grupa Partnerska Podatkowo-Celna

 • kasa fiskalna a pracownicy

  kasa fiskalna a pracownicy  Od 1 maja 2019 r. przedsiębiorca ma obowiązek zapoznać zatrudniane osoby (bez względu na formę zatrudnienia) o zasadach prowadzenia ewidencji na kasach fiskalnych oraz pobrać od pracownika oświadczenie, że zapoznał się z tymi zasadami. Takie oświadczenie powinno być przechowywane w dokumentacji księgowej pracownika.

  W przypadku osób, które prowadziły taką ewidencję przed 1 maja br., oświadczenie trzeba pobrać do 31 maja 2019 r., wcześniej informując je o zasadach prowadzenia ewidencji. 

  Informacja obejmuje podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania (§ 6 ust. 3-6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

  Wzór takiej informacji oraz oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Oznacza to, że oświadczenie nie może mieć dowolnej formy. Informację o zasadach ewidencji oraz oświadczenie należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla tej osoby.

  MF, uzasadniając w projekcie wprowadzenie tych obowiązków, stwierdziło, że mają one na celu uszczelnić system VAT. Mają pełnić rolę prewencyjną w walce z szarą strefą i przeciwdziałać sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej lub wydawaniem np. paragonów kelnerskich w branży gastronomicznej. Oświadczenie stanowi narzędzie zwiększania świadomości wśród zatrudnionych osób o związanych z tym obowiązkach oraz o odpowiedzialności karnoskarbowej za ich nieprzestrzeganie.

  Podstawa prawna:
  § 6 ust. 3-6, § 58, załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących - Dz.U. z 2019 r. poz. 816

  źródło: IFK 2019 oraz TAX&Duty Grupa Partnerska Podatkowo-Celna

 • Niszczenie dokumentów

  Niszczenie dokumentów


  Art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości wskazuje okres przechowywania dokumentów, który jest obecnie następujący:

  1. Księgi rachunkowe -> 5 lat
  2. Karty wynagrodzeń pracowników lub ich odpowiedniki -> 5 lat
  3. Dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej -> do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotwy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną
  4. Dowody księgowe dotyczące środków trwałych -> 5 lat po zakończonych i rozliczonych transakcjach
  5. Polityka rachunkowości -> 5 lat od upływu jej ważności
  6. Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji -> 1 rok po upływie rękojmi lub rozliczeniu reklamacji
  7. Dokumenty inwentaryzacyjne -> 5 lat
  8. Pozostałe dowody księgowe i sprawozdania wg ustawy o rachunkowości -> 5 lat.
  Reasumując, w 2019 roku niszczymy dokumenty księgowe z 2013 roku.
 • Na jaką umowę zatrudnić pracownika

  Na jaką umowę zatrudnić pracownika


  Zaczynając od rozważań umowy dla pracownika, istotne jest rozgraniczenie jaki rodzaj prac kwalifikuje się na dane zatrudnienie, by móc wyliczyć później jakie poniesiemy koszty z tytułu zatrudnienia.

  Umowa o dzieło reguluje Kodeks cywilny. Jak nazwa wskazuje, pracownik ma do wykonania dzieło, czyli musi powstać 'coś' z jego pracy.
  Od tego rodzaju umowy nie odprowadza się składek ZUS, jedynie płaci się podatek dochodowy 18% (do 85.825,- rocznie). W tej umowie wykazuje się koszty uzyskania przychodu - 20% standardowe i 50% w momencie, gdy przekazywane są prawa autorskie.
  Umawia się z pracownikiem na daną kwotę wynagrodzenia za dzieło.

  Umowa zlecenie oznacza, że zleca się wykonanie pewnych prac w określonym czasie. Przepisy dotyczące umowy cywilnoprawnej reguluje Kodeks Cywilny.
  Od tej umowy odprowadza się i składki ZUS i podatek dochodowy. Jednakże, aby nie było zbyt prosto, składki ZUS są różne:
  -> gdy zleceniobiorca jest studentem to odprowadza się jedynie podatek dochodowy
  -> jeżeli zleceniobiorca jest zatrudniony na umowę o pracę z wynagrodzeniem co najmniej najniższym krajowym to odprowadza się jedynie składkę zdrowotną za pracownika
  -> jeżeli zleceniobiorca nie ma nigdzie zatrudnienia to odprowadzane są wszystkie składki ZUS.

  Do umowy zlecenie należy mieć listę obecności, wg której wiadomo ile godzin poświęciło się na daną pracę. Wynagrodzenie może być rozliczane godzinowo lub określone kwotą, która nie przekroczy wartości minimalnej za godzinę pracy do nakładu pracy.
  W 2019 roku godzinna stawka wynosi 14,70 zł brutto.

  Umowa o pracę regulowana jest przez Kodeks Pracy i oznacza zatrudnienie pracownika w stałych godzinach pracy, wg określonych obowiązków do wykonania.
  W tym przypadku zanim pracownik rozpocznie pracę, dostaje skierowanie na badania i musi otrzymać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, że jest zdolny do pracy na danym stanowisku.
  Dodatkowo należy zrobić szkolenie BHP i wypełnić z pracownikiem różnorodne oświadczenia.
  Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę obliguje do prowadzenia akt osobowych, rozliczania czasu pracy oraz urlopów.
  Od wynagrodzenia odprowadzane są składki ZUS oraz podatek dochodowy, wg wynagrodzenia brutto (minimum 2250 zł w 2019 roku).
 • Pakiety medyczne dla pracowników

  Pakiety medyczne dla pracowników

  Kiedy pracodawca jest konkurencyjny?
  Kiedy oprócz wynagrodzenia pracownik otrzymuje dodatki typu kartę multisport, pakiety medyczne, ubezpieczenie grupowe itp. Czasami opłatę za to ponosi w 100% pracodawca, innym razem pracownik albo podzielone są opłaty na dwie strony. Jak to wygląda ze względu na koszty pracodawcy? Rozpatrzmy opcję ubezpieczenia medycznego.

  Na wstępie należy podkreślić, że w umowie z dostawcą usług medycznych należy wykazać usługi obowiązkowe (związanych z BHP, które pracownicy wykonują na koszt pracodawcy) oraz dodatkowe!

  1. Przekazywane nieodpłatnie
  Przekazanie nieodpłatne powoduje u pracownika przychód ze stosunku pracy (po pomniejszeniu o wartość świadczeń obowiązkowych np. badania okresowe, wstępne inne wynikające z BHP),
  który podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu.

  Jeśli przedmiotowymi świadczeniami zostaną objęci również członkowie rodziny pracownika, to wartość tego świadczenia także będzie stanowić przychód pracownika ze stosunku pracy.

  Przekazanie takie korzysta ze zwolnienia z VAT. W związku z czym nie wykazujemy tego w deklaracji VAT-7/ VAT-7K

  Z reguły zapewnienie pracownikom pakietów medycznych ma na celu zmotywowanie ich do jak najwydajniejszej pracy, związanie ich z firmą pracodawcy (aby nie szukali pracy u konkurencji),
  ograniczenie absencji pracowniczej, itp. W takim przypadku przekazanie pakietów medycznych pracownikom wykazuje związek (zazwyczaj pośredni) z przychodami pracodawcy.
  Poniesione zatem na te pakiety wydatki (ze środków obrotowych) pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

  1. 2. Pakiety medyczne przekazane odpłatnie/częściowo odpłatnie


  W przypadku, gdy pracownik ponosi pełną odpłatność za pakiety medyczne (która jest np. potrącana z jego wynagrodzenia), to nie uzyskuje on nieodpłatnego świadczenia, czyli nie uzyskuje przychodu ze stosunku pracy.

  Przychód powstanie w sytuacji, gdy pracownik otrzyma pakiet medyczny, za który płaci w części, a część pokrywa pracodawca ze środków obrotowych.
  W takim przypadku pracownik uzyskuje przychód w wysokości części finansowanej przez pracodawcę.

  Jeżeli pracownik ponosi częściową odpłatność za ww. pakiety, wówczas wartość uzyskanego przez niego przychodu ze stosunku pracy (tj. wartość pakietu medycznego w części finansowanej przez pracodawcę) może być zwolniona z oskładkowania, gdy wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające m.in. na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

  Jeśli ww. warunki zostaną spełnione, wówczas wartość uzyskanego przez pracownika przychodu, w części, w jakiej pakiet medyczny został sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy, nie będzie podlegał oskładkowaniu.

  Wartość pakietów medycznych przekazanych za odpłatnością lub częściową odpłatnością, która korzysta ze zwolnienia VAT, wykazywana jest w deklaracji VAT-7 / VAT-7K .

  Podstawą opodatkowania jest kwota należna od nabywcy (pracownika).

  Wydatki na zakup pakietów medycznych dla pracowników (gdy pracownicy zwracają pracodawcy część ceny zakupu tych pakietów) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy, po spełnieniu ogólnych zasad kwalifikowania wydatków do kosztów podatkowych. Jednocześnie zwrot przez pracowników części tych wydatków stanowi dla pracodawcy przychód.

  Natomiast w sytuacji, gdy pracodawca nabywa pakiety medyczne dla pracowników, a następnie odsprzedaje je pracownikom, naszym zdaniem, można przyjąć dwa rozwiązania:
  • wydatki na ww. pakiety stanowią koszty podatkowe, a zwrot tych wydatków stanowi przychód podatkowy pracodawcy, lub
  • wydatki na ww. pakiety nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, a kwota zwrócona przez pracownika nie stanowi dla pracodawcy przychodu.
  Przyjęcie któregokolwiek z ww. rozwiązań nie powinno zostać uznane za błąd, tym bardziej, że w ostatecznym rozrachunku wynik per saldo będzie taki sam.
 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44