• Limity na 2019

  Średni kurs NBP z 1 października 2018 roku wyniósł 4,2795 i jest on niższy w porównaniu do zeszłego roku. Oznacza to, że mamy mniejsze limity na kolejny rok...

  O jakie limity chodzi?

  • Jednorazowa amortyzacja do 50.000 euro -> 214.000 PLN
  Mali podatnicy oraz podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji ŚT.

  • Mały podatnik 1.200.000 euro -> 5.135.000 PLN
  Mali podatnicy, których przychód ze sprzedaży wraz z VAT za 2018 r. nie przekroczy powyższej wartości, mogą korzystać z jednorazowej amortyzacji (pkt 1) oraz metody kasowej.

  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 250.000 euro -> 1.069.875 PLN
  By móc rozliczać się tą formą opodatkowania, przychody w roku 2018 nie mogą być wyższe niż dopuszcza limit.

  • Księgi rachunkowe (pełna księgowość) 2.000.000 euro -> 8.559.000 PLN
  Przedsiębiorcy, których przychód netto za 2018 rok nie przekroczył powyższej wartości, mogą korzystać z uproszczonej księgowości np. PKPiR.
 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44