• Leasing 2019


    Zapewne słyszeliście o zmianach w leasingu, jakie mają wejść od 2019 roku?
    Poniżej kilka słów tytułem wyjaśnienia.

    Do końca 2018 roku obowiązują jeszcze następujące zasady:
    - jeżeli samochód wykorzystywany będzie wyłącznie na cele działalności gospodarczej to cała rata netto jest kosztem spółki oraz odliczamy 100% VAT

    - jeżeli samochód będzie wykorzystywany zarówno na cele działalności jak i cele prywatne to rata netto jest kosztem w całości oraz odliczamy 50% VAT, a drugie 50% nieodliczonego VAT-u jest kosztem spółki.

    Od 2019 roku będą rewolucyjne zmiany. Projekt ustawy zakłada:
    - Zostanie wprowadzony limit ujęcia kosztów uzyskania przychodów raty leasingu do wartości samochodu maksymalnie 150 tys. (samochody spalinowe i hybrydy) i 225 tys. zł (samochody elektryczne) 

    - Jeżeli w racie leasingu zawarte będą także opłaty eksploatacyjne (np.: serwis, wymiana opon), to ta cześć raty będzie objęta limitem 75% do kosztów uzyskania przychodów (oraz 50% podatku VAT), a sam koszt finansowania już nie

    - W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo, będzie można nadal odliczyć 100% VAT wydatków eksploatacyjnych m. in paliwo, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

    - W przypadku aut osobowych użytkowanych firmowo i prywatnie, kosztem podatku dochodowego będzie 75% wydatków eksploatacyjnych (oraz 50% VAT), czyli serwis, naprawy, paliwo itd

    Pamiętajcie, że limit 150 tys. zł jest brutto (cena netto samochodu oraz nieodliczona część VAT).  Konkretyzując, 134.529 zł + nieodliczone 50% VAT od tej kwoty daje łącznie 150 tys. zł kosztów podatkowych.

    Jeżeli zamierzacie wziąć w leasing auto kosztujące maksymalnie 134.529 zł netto (165.470 zł brutto) nie musicie obawiać się nowych przepisów (oczywiście w zakresie samego leasingu, bo pozostałe wydatki typu paliwo, serwis, opony zostaną objęte 75-procentowym limitem). Jeśli samochód nie będzie droższy, to cały czynsz inicjalny i raty – tak jak dotychczas – będą w całości kosztem uzyskania przychodu.

    Jeżeli auto byłoby droższe niż 150 tys. brutto to projekt ustawy przewiduje zasadę proporcjonalności, którą należy zastosować do każdej kolejnej płatności związanej z umową leasingu lub najmu.
    Czyli jeśli ktoś weźmie w leasing auto dwukrotnie droższe niż „zezwala” limit 150 tys. zł (lub 225 tys. zł dla auta elektrycznego), to w koszty zaliczy tylko połowę kwoty wydanej na pierwszą wpłatę i połowę każdej kolejnej raty.

    Warto odnotować, że z treści projektu ustawy wynika, że wystarczającym warunkiem „załapania się” na dotychczasowe przepisy jest samo zawarcie umowy w 2018 roku, co oznaczałoby, że termin odbioru pojazdu nie ma istotnego znaczenia.
    Oznacza to, że podatnicy planujący zawarcie umów leasingu samochodów osobowych nie powinni zwlekać.

    Aby móc zaliczać w całości do kosztów podatkowych kwoty rat leasingowych do 2020 r. (przepisy przejściowe), konieczne jest zawarcie umowy leasingu jeszcze przed ogłoszeniem ustawy nowelizującej w Dzienniku Ustaw.

    Jeżeli umowa leasingowa zostanie podpisana po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, ale przed 
    1 stycznia 2019 r., to umowa ta prawdopodobnie będzie traktowana wg nowych regulacji, czyli będzie dotyczył limit 150 tys. zł.
  • Referencje naszych klientów

    Referencje wystawione przez naszych klientów.

    Adres

    61-512 Poznań,
    ul. Pamiątkowa 2/35
    (GREEN POINT)
    +48 61 22 37 910

    Edyta Juszczyńska


    +48 519 64 22 68

    EMAIL

    kontakt@biuro-spectrum.pl

    Justyna Ptaszyńska


    +48 781 19 55 44