• Piętnaście tysięcy złotych


  Piętnaście tysięcy złotych - do tej wysokości transakcje mogą być płacone gotówką (dotyczy rozliczeń między firmami).
  Powyżej tej magicznej cyfry płatności powinny być dokonywane za pomocą przelewu bankowego!
  W przeciwnym razie nie będą mogły być uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu.

  Stosowanie ww. przepisów, w związku z brakiem definicji jednorazowej wartości transakcji, powodują występowanie problemów, m.in. w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony.

  Początkowo stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów było takie, że jednorazowa wartość transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych.

  Później interpretacje indywidualne uznawały, że do momentu, w którym nie przekroczy się 15 tys PLN to płatności mogą być w gotówce, natomiast od przekroczenia płatności powinny być bezgotówkowe.

  Jednakże interpretacje indywidualne szefa KAS potwierdzają zmianę stanowiska Ministerstwa Finansów i wskazują:
  " (...) nie można zgodzić się ze stanowiskiem (...), że w przypadku umowy najmu zawartej na czas nieokreślony wartość transakcji ustalana jest w odniesieniu do poszczególnych okresów rozliczeniowych.

  Jednorazową transakcją w tym przypadku jest bowiem umowa najmu, a nie poszczególne płatności czynszu. W przypadku umowy najmu zawartej na czas nieokreślony, uznać należy, że kwalifikacja płatności zależy od wysokości wynagrodzenia, okresu rozliczeniowego i okresu wypowiedzenia takiej umowy. Jeżeli dla umowy na czas nieokreślony suma wynagrodzeń pewnych (które będzie trzeba zapłacić zanim upłynie okres wypowiedzenia) przekroczy limit, to od pierwszej płatności winny być one rozliczane bezgotówkowo.

  Natomiast w przypadku, gdy z dniem dokonania pierwszej płatności strony nie wiedzą, jak długo będzie trwała umowa i jaka będzie łączna jej wartość, wiedzą natomiast, że w przypadku najkrótszego możliwego terminu obowiązywania limit obrotu gotówkowego nie zostanie przekroczony - płatności do momentu przekroczenia limitu ustawowego mogą być dokonywane w gotówce (...)."
 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44