SPECTRUM

Praca to nasza pasja

Witamy!

Od 2011 roku zdobywamy rynek z branży rachunkowości. Dwie pełne pasji i wyzwań kobiety połączyły swoje doświadczenie oraz wiedzę otwierając biuro rachunkowe w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do naszego biura, aby przekonać się, że kontakt z księgową to nie tylko nudne przekazanie dokumentów księgowych, ale również źródło niezbędnych informacji umożliwiające efektywne funkcjonowanie firmy. Poznajcie nas:

JUSTYNA PTASZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z Certyfikatem Księgowym o numerze 44616/2010 potwierdzającym kilkunastoletnie doświadczenie. Specjalizacja w księgach rachunkowych oraz obsłudze kadrowo – płacowej.

EDYTA JUSZCZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu podatkowej książki rozchodów i przychodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w analizach finansowych przedsiębiorstw.
Me

NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI

Prezentujemy Państwu NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI, dostarczając bieżących informacji ze świata finansów i rachunkowości oraz wszelkich niezbędnych narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Jesteśmy otwarte na Państwa potrzeby, a jednocześnie dostosowujemy się do wymagań rynku. Nieustanie się szkolimy, by mieli Państwo pewność, że wiedza jaką posiadamy jest na najwyższym poziomie. Powierzając nam księgowość mogą mieć Państwo pewność, że zostanie ona poprowadzona rzetelnie, fachowo i profesjonalnie.

Naszą misją jest odpowiednie kierowanie przyszłością finansową firm, by zwiększyć efektywność ich funkcjonowania, a zaproponowane przez nas rozwiązania zoptymalizują Państwa zobowiązania podatkowe, tak abyście mogli Państwo swobodnie czerpać to, co najcenniejsze: zadowolenie, wolny czas i... zyski!

kadry i płace

Obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych, prowadzenie akt osobowych i sporządzanie list płac

Księgowość

Prowadzimy bieżącą obsługę księgową (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Analiza Finansowa

W zakresie naszej oferty jest również przygotowanie analizy finansowej przedsiębiorstwa

usługi dodatkowe

Oferujemy również dojazd do Klientów oraz pomoc przy otwieraniu, przekształcaniu i likwidacji firmy

Urzędy

Jako nasz klient bedziesz przez nas reprezentowany w wszelkich urzędach.

Koszty naszej usługi

Ceny naszych usług ustalamy w drodze indywidualnych ustaleń z klientami. Wynagrodzenie za nasze usługi uzależnione jest głównie od rodzaju ewidencji podatkowej, ilości dokumentów księgowych oraz liczby pracowników.

0
Obsłużonych firm
0
Obsłużonych pracowników
0
procent zadowolenia
0
godz bezpłatnych konsultacji
 • Zakup samochodu z zagranicy

  Zakup samochodu z zagranicy

  Nowy samochód sprowadzony z UE
  Nabywając nowy środek transportu od przedsiębiorcy z kraju UE, należy pamiętać o konieczności rejestracji jako podatnik VAT UE. W przypadku gdy zarówno nabywca, jak i sprzedawca będą posiadać NIP unijny, zakup będzie stanowił wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu.
  Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.
  Czynny podatnik VAT tego typu transakcję powinien wykazać w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz w informacji podsumowującej VAT UE. Natomiast podmiot korzystający ze zwolnienia z VAT musi wysłać do urzędu skarbowego deklarację VAT-8 oraz informację VAT-UE.

  Ważne!
  Podatnicy VAT (zarówno zwolnieni, jak i czynni) rozliczający WNT od nabycia nowego środka transportu, muszą dodatkowo w terminie 14 dni od zakupu wpłacić na konto urzędu skarbowego wyliczony podatek oraz w tym samym terminie złożyć deklarację VAT-23.
  Obowiązek ten dotyczy: kupujących samochód, który ma być zarejestrowany w Polsce lub, gdy nie podlega rejestracji, ale ma być użytkowany na terytorium kraju.

  Zakup nowego środka transportu zakupionego w UE od osoby prywatnej należy rozliczyć dokładnie tak samo, jak nowy środek transportu zakupiony od firmy z UE.

  Nowy samochód sprowadzony spoza UE
  Zakup nowego środka transportu spoza UE stanowi import towarów, który czynny podatnik VAT powinien wykazać jedynie w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Jednak należy wówczas pamiętać o dodatkowych obowiązkach przed urzędem celnym:
  Krok 1 - Przedstawienie towaru będącego przedmiotem importu w urzędzie celnym wjazdu na obszar celny Wspólnoty;
  Krok 2 - Złożenie wypełnionego zgłoszenia celnego SAD (na tym etapie warto skorzystać z pomocy agencji celnej ) lub wystąpienie o przekazanie sprawy - procedura tranzytu - do innych urzędów celnych na terenie Wspólnoty;
  Krok 3 - Dołączenie do zgłoszenia celnego SAD:

  • dokumentu potwierdzającego zakup (faktura, umowa kupna-sprzedaży)
  • dokumentów pojazdu z kraju pochodzenia
  • innych dokumentów związanych z nabyciem pojazdu będących w posiadaniu importera
  • w przypadku transportu morskiego - dokumenty z nim związane (konosament celny).
  Wówczas urząd celny naliczy odpowiednio VAT, akcyzę oraz cło.
  Sposób rozliczenia transakcji zależy od tego, czy sprzedawcą jest firma będąca podatnikiem, czy też osoba prywatna. Rozliczenia te będą się nieco od siebie różniły.  Używany samochód sprowadzony z UE - zakup od podatnika
  Jeżeli samochód (uznawanego za używany środek transportu) został zakupiony w UE od podatnika (firmy), wówczas może zostać udokumentowany na dwa sposoby fakturą VAT marża lub zwykłą fakturą.
  Dokonując tego typu transakcji, należy zarejestrować się jako podatnik VAT UE na druku VAT-R. WNT dokonane przez czynnego podatnika VAT należy wykazać zarówno w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz w informacji podsumowującej VAT UE.
  Podmioty zwolnione z VAT, których wartość wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów jest większa niż 50.000 zł muszą złożyć w US deklarację VAT-8 i zarejestrować się dla celów VAT-UE. Zobowiązane zatem będą też do złożenia informacji podsumowującej VAT-UE.


  Używany samochód sprowadzony z UE - zakup od osoby prywatnej
  Sprowadzając samochód z UE od osoby prywatnej, polski nabywca traktuje tę transakcję jak zwykły zakup bez VAT. Wykazuje go jedynie w KPiR.
  Zakup używanego samochodu sprowadzonego spoza UE rozlicza się dokładnie tak samo, jak import nowego środka transportu.
  Samochody sprowadzone z zagranicy przeznaczone do dalszej odsprzedaży wykazuje się w kolumnie 10 KPiR - zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych. Wartości wyrażone w walucie obcej co do zasady należy przeliczyć po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu zakupu.
  Akcyzę oraz ewentualne cło związane z zakupem sprowadzonego samochodu również należy wykazać w kol. 10 KPiR.

  Inne wydatki jak np.:
  • opłata skarbowa
  • opłata za tłumaczenie dokumentów
  • opłata recyklingowa itd
  • należy wykazać w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki

  Pamiętajcie, że zakupy od firm powyżej 15 tys złotych należy płacić przelewem - zakupy zapłacone gotówką nie są kosztem i niemożna ich amortyzacji zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
 • Własna firma czy umowa o pracę

  Własna firma czy umowa o pracę
  WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ CZY UMOWA O PRACĘ 

  Aspekt finansowy 
  Własna działalność – przez pierwsze 6 m-cy nie ma obowiązku płacenia składek społecznych (z pewnymi wyjątkami) opłacana jest tylko składka zdrowotna, dlatego koszty prowadzenia działalności, przez ten okres, są niskie.

  Istnieje kwestia rozstrzygnięcia, czy wykonywana usługa obliguje nas do bycia płatnikiem podatku VAT. Jeżeli tak to wiążą się z tym dodatkowe obowiązki rozliczeniowe tj. składanie deklaracji VAT oraz plików JPK.

  Aby mieć 3.000 zł wynagrodzenia po zapłaceniu podatku dochodowego i ZUS należy wystawić fakturę na kwotę 3.939,- netto.

  Po pół roku prowadzenia działalności jest obowiązek płacenia składki społecznej od co najmniej najniższej podstawy (600 zł) oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami. W tym przypadku, aby mieć 3.000 zł wynagrodzenia po zapłaceniu podatku dochodowego i ZUS należy wystawić fakturę na kwotę 4.139,- netto.

  Po dwóch i pół roku prowadzenia działalności jest obowiązek płacenia składki społecznej od podstawy co najmniej 2.665,80 zł. W tym przypadku, aby mieć 3.000 zł wynagrodzenia po zapłaceniu podatku dochodowego i ZUS należy wystawić fakturę na kwotę 4.849,- netto.

  Będąc na własnej działalności gospodarczej należy liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi z obsługą księgową, no chyba, że sami potrafimy to wykonać, bo mamy odpowiednie narzędzia i wiedzę. Oczywiście zakup sprzętu czy oprogramowania też będzie obciążało nasz budżet.

  Umowa o pracę - Aby mieć 3.000 zł wynagrodzenia netto na rękę, to umowa brutto będzie wynosiła ok. 4.387,35 od czego będą odprowadzane składki na przyszłą emeryturę/rentę. Całkowity koszt pracodawcy (wynagrodzenie, ZUS, podatek dochodowy) z tytułu umowy o pracę wynoszą ok. 5.146 zł

  Doliczyć należy koszty badań lekarskich, bhp, opłaty księgowej za naliczanie wynagrodzenia i prowadzenia kadr, czy nawet przystosowanie stanowiska pracy.


  Aspekt merytoryczny 
  Własna działalność
  • Mamy tutaj swobodę działania. Można wykonywać pracę dla więcej niż jednego odbiorcy oraz w regulowanym czasie pracy. Chyba, że kontrakt/umowa wskazuje inaczej. 
  • Jest możliwość decydowania o wysokości przychodów wyceniając swoją pracę. 
  • Istnieje ryzyko zachwiania płynności finansowej w przypadku nie otrzymywania wynagrodzenia terminowego. Dochodzenie zapłaty jest we własnym interesie. 
  • Mamy wpływ na wysokość kosztów i płacenia podatków (zakupy związane z działalnością zmniejszają podstawę do opodatkowania). 
  • W zależności od warunków umowy, odbiorca usług nie ma obowiązku przystosowania miejsca pracy dla wykonawcy. Może być tak, że w ramach wykonywanej usługi to my ponosimy koszta związane z wykonaniem usługi/sprzedażą towaru. 
  • Minusem jest brak stabilizacji – możemy zawierać nieustannie nowe kontakty na wskazany czas (nie ma czegoś takiego, jak w przypadku umowy o pracę, że trzecia umowa jest na czas nieokreślony). 
  • Minusem jest łatwość zerwania kontraktu/umowy – wystarczy tylko złożyć wypowiedzenie, bez wskazania powodu (jak to jest w przypadku umowy o pracę). 
  • W zależności od warunków umowy współpracy, nie ma 'od góry' ustalonych świadczeń – urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, zasiłki chorobowe, macierzyński/tacierzyński, dodatkowe dni wolne związane z opieką nad dzieckiem, świadczenie urlopowe. 
  • W przypadku świadczeń typu chorobowy, macierzyński/tacierzyński wysokość świadczenia otrzymujemy w zależności od jakiej podstawy jest się zgłoszonym i od jakiej płacimy składki. Standardowe podstawy to początkowo 600 zł to ok 14 zł za dzień świadczenia, później 2.600 zł to ok 45 zł za dzień świadczenia. Należy pamiętać, że przez pierwsze 6 miesięcy nie podlega się pod ubezpieczenie chorobowe w związku z czym nie ma prawa do zasiłków chorobowych opiekuńczych macierzyńskich i ojcowskich. 
  • Powyższy przykład odnosi się również do przyszłej renty/emerytury czyli składek emerytalnych i rentowych – uzależnionych od wartości podstawy zadeklarowanej i płaconej. 

  Umowa o pracę
  • Daje stabilizację czasu pracy i wykonywanych zadań, wg umowy i grafiku. 
  • Czas trwania współpracy określony jest umową regulowaną przez kodeks pracy. 
  • Wynagrodzenie jest wskazane na umowie i płatne systematycznie. Dochodzenie spłaty ewentualnego zaległego wynagrodzenia jest łatwiejsze, niż w przypadku współpracy na innych warunkach. 
  • Rozwiązanie umowy musi odbyć się albo za porozumieniem dwóch stron, albo za wypowiedzeniem wskazując argument. 
  • Nie interesują nas koszty dotyczące stanowiska pracy oraz koszty związane z jego utrzymaniem. 
  • Kodeks pracy wskazuje świadczenia, jakie się należą pracownikowi np. urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, opieka nad dzieckiem zdrowym, do 60 dni opieki nad dzieckiem chorym, macierzyński/tacierzyński... 
  • W przypadku zasiłków np. chorobowy, opiekuńczym, macierzyński/tacierzyński podstawą do wyliczeń jest wartość brutto wskazana na umowie + ewentualne dodatki. 
  • Od wynagrodzenia brutto odprowadzane są składki emerytalne i rentowe, które mają wpływ na wysokość świadczeń zarówno w okresie zatrudnienia jak i po jego ustaniu (emerytura/renta).

  Wszystko ma plusy i minusy. Kwestia dogadania warunków na umowie, aby spełnić oczekiwania drugiej strony i jednocześnie, abyśmy byli zadowoleni i z przyjemnością chodzili do pracy, a nie roboty :-) 
 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44