SPECTRUM

Praca to nasza pasja

Witamy!

Od 2011 roku zdobywamy rynek z branży rachunkowości. Dwie pełne pasji i wyzwań kobiety połączyły swoje doświadczenie oraz wiedzę otwierając biuro rachunkowe w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do naszego biura, aby przekonać się, że kontakt z księgową to nie tylko nudne przekazanie dokumentów księgowych, ale również źródło niezbędnych informacji umożliwiające efektywne funkcjonowanie firmy. Poznajcie nas:

JUSTYNA PTASZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z Certyfikatem Księgowym o numerze 44616/2010 potwierdzającym kilkunastoletnie doświadczenie. Specjalizacja w księgach rachunkowych oraz obsłudze kadrowo – płacowej.

EDYTA JUSZCZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu podatkowej książki rozchodów i przychodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w analizach finansowych przedsiębiorstw.
Me

NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI

Prezentujemy Państwu NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI, dostarczając bieżących informacji ze świata finansów i rachunkowości oraz wszelkich niezbędnych narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Jesteśmy otwarte na Państwa potrzeby, a jednocześnie dostosowujemy się do wymagań rynku. Nieustanie się szkolimy, by mieli Państwo pewność, że wiedza jaką posiadamy jest na najwyższym poziomie. Powierzając nam księgowość mogą mieć Państwo pewność, że zostanie ona poprowadzona rzetelnie, fachowo i profesjonalnie.

Naszą misją jest odpowiednie kierowanie przyszłością finansową firm, by zwiększyć efektywność ich funkcjonowania, a zaproponowane przez nas rozwiązania zoptymalizują Państwa zobowiązania podatkowe, tak abyście mogli Państwo swobodnie czerpać to, co najcenniejsze: zadowolenie, wolny czas i... zyski!

kadry i płace

Obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych, prowadzenie akt osobowych i sporządzanie list płac

Księgowość

Prowadzimy bieżącą obsługę księgową (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Analiza Finansowa

W zakresie naszej oferty jest również przygotowanie analizy finansowej przedsiębiorstwa

usługi dodatkowe

Oferujemy również dojazd do Klientów oraz pomoc przy otwieraniu, przekształcaniu i likwidacji firmy

Urzędy

Jako nasz klient bedziesz przez nas reprezentowany w wszelkich urzędach.

Koszty naszej usługi

Ceny naszych usług ustalamy w drodze indywidualnych ustaleń z klientami. Wynagrodzenie za nasze usługi uzależnione jest głównie od rodzaju ewidencji podatkowej, ilości dokumentów księgowych oraz liczby pracowników.

0
Obsłużonych firm
0
Obsłużonych pracowników
0
procent zadowolenia
0
godz bezpłatnych konsultacji
 • Split payment ciąg dalszy

  Split payment ciąg dalszy
 • Split payment

  Split payment


  Split payment
  Ministerstwo Finansów od dawna szuka sposobu na nieuczciwych przedsiębiorców, którzy próbują wyłudzać lub wyłudzają podatek VAT. Jednym z rozwiązań, które ma być skuteczne w tej walce jest tzw. mechanizm podzielonej płatności (split payment).

  Już od 1 lipca 2018 roku będzie możliwość wyboru w jaki sposób zapłaci się otrzymaną fakturę z wykazanym podatkiem VAT. Czy dokonana będzie płatność kwoty brutto, czy może z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności…
  Poniżej przedstawiamy najważniejsze informację dotyczące tej rewolucji.

  Co to jest mechanizm podzielonej płatności?
  Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę będzie dokonywana w następujący sposób:
  • wartości sprzedaży netto będzie płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy
  • podatek VAT będzie płacony na specjalny rachunek bankowy dostawcy - rachunek VAT.
  Mechanizm podzielonej płatności będzie dobrowolny, czyli to kupujący będzie decydować czy daną fakturę zapłacić z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, czy nie.

  Rachunek VAT
  Rachunek VAT będzie zakładany przez banki lub SKOK-i dla każdego podmiotu posiadającego rachunek rozliczeniowy prowadzony dla celów działalności gospodarczej. Bank musi poinformować posiadacza takiego rachunku o numerze rachunku VAT, o ustalonych zasadach i terminach przekazywania danych oraz o saldzie na tym rachunku. Bank nie będzie wydawać do rachunku VAT instrumentu płatniczego.

  Jeżeli w działalności gospodarczej wykorzystywany jest rachunek oszczędnościowy to nie będzie możliwości płacenia, ani przyjmowania płatności w systemie podzielonej płatności.

  Rachunek VAT będzie:
  • prowadzony w walucie polskiej
  • jeżeli jest się posiadaczem kilku rachunków rozliczeniowych to bank na wniosek Klienta może do każdego rachunku założyć więcej niż jeden rachunek VAT
  • otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie będzie wymagało zawarcia odrębnej umowy
  • będzie wolne od dodatkowych prowizji i opłat dla banku
  • środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT będą mogły być, zgodnie z ustaleniami stron, oprocentowane. 

  Dysponowanie środkami na rachunku VAT
  Pomimo, iż rachunek VAT oraz środki na nim zgromadzone będą Twoją własnością to niestety nie możesz nimi dysponować według swojego uznania! Środki te mają być przeznaczone na zapłatę zobowiązania VAT do Urzędu Skarbowego lub zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT z faktury otrzymanej od kontrahenta.

  Aby zachować 
  płynność finansową zostaną wprowadzone regulacje zgodnie z którymi na wniosek, Naczelnik urzędu skarbowego wyda, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym rachunku VAT na wskazany rachunek bankowy albo rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT. 

  Należy we wniosku określić wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT jaka ma zostać przekazana. Naczelnik urzędu skarbowego wyda postanowienie w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. W postanowieniu tym określi wysokość środków do przekazania. Informację o wydanym postanowieniu przekaże bankowi albo SKOK-owi, prowadzącym rachunek VAT wskazany we wniosku.

  Naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł wydać decyzję, którą odmówi zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT w przypadku:
  1) posiadania zaległości podatkowej w VAT
  2) gdy zachodzi uzasadniona obawa, że:
  a) zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane, w szczególności gdy trwale nie są uiszczane wy
  magalne zobowiązania z tytułu podatku lub dokonywane są czynności polegające na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań z tytułu podatku, lub
  b) wystąpi zaległość podatkowa w VAT lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.


  Zalety i wady zastosowania mechanizmu podzielonej płatności:

  Zalety:
  • brak odpowiedzialności solidarnej za niezapłacony VAT przez sprzedawcę
  • ochrona przed sankcjami za błędne rozliczenie oraz uniknięcie wyższych odsetek w przypadku nieprawidłowego rozliczenia podatku naliczonego wynikającego w 95% z faktur zapłaconych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
  • zwrot nadpłaconego podatku na konto VAT już po 25 dniach od dnia złożenia wniosku, niezależnie od tego, czy faktury, z których wynika wykazany podatek, zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
  • w nowo dodanym art. 108d ustawy o VAT wskazano, że jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku, kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku można obniżyć o kwotę wyliczoną według zaproponowanego tam wzoru.

  Wady:
  • brak dostępu do środków zgromadzonych na rachunku VAT, a co za tym idzie możliwość utraty płynności finansowej
  • o zwrocie, jego wysokości oraz terminie podatku decyduje Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika.

  Od kiedy split payment?
  Przez pierwsze pół roku będzie dobrowolne korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności.
  Od 1 stycznia 2019 r. zobligowane do stosowania tego mechanizmu będą branże związane z odwrotnym obciążeniem, czyli branża budowlana, elektroniczna i jubilerska oraz przedsiębiorcy działający ze stalą, metalami, odpadami i/lub surowcami wtórnymi.

  Pozostali przedsiębiorcy mogą, lecz nie muszą jeszcze korzystać z mechanizmu podzielonej płatności. Do czasu...


  Żródło: Ustawa z dnia 11.03.2004 r. O VAT (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

 • Dzień Księgowej

  Dzień Księgowej

  Dzień Księgowej
  Dla uczczenia naszego święta, które obchodzimy 9 czerwca trochę humoru 
  -> ABC KSIĘGOWEGO:

  agencja towarzyska - materiały w magazynie
  alimenty - usuwanie skutków zdarzeń losowych
  ciąża - przychody przyszłych okresów
  cnota - kapitał
  dziadek - umorzony środek trwały
  dzieci - wyroby własnej produkcji
  dzieci pozamałżeńskie - dostawy niefakturowane
  łysina męża - zużycie materiałów i energii
  małżeństwo - zobowiązanie długoterminowe
  mąż - środki trwałe
  narzeczeństwo - zobowiązanie krótkoterminowe
  noc poślubna - przelew kapitału na inwestycje
  operacja plastyczna żony - remont majątku trwałego
  piersi - kapitał zapasowy
  pierwsza kobieta w życiu mężczyzny - miejsce powstawania kosztów
  pierwszy mężczyzna w życiu kobiety - bilans otwarcia
  posag - dochody planowane
  prezent dla żony - rozliczanie niedoborów i szkód
  prezenty - fundusze socjalne
  prostytucja - przychody ze sprzedaży
  przyjaciel żony - świadczenia dobrowolne
  przyjaciółka w ciąży - inwestycje rozpoczęte na obcym gruncie
  romans z przyjaciółką żony - udział w kapitale obcym
  rozwiedziony - surowce wtórne
  rozwód - czysty zysk
  spotkanie przyjaciółek - okres sprawozdawczy
  sprawa rozwodowa - bilans zamknięcia
  stara panna - towar przeterminowany
  stary kawaler - towar wybrakowany
  teściowa - biegły rewident
  trójkąt małżeński - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
  trumna - opakowanie bezzwrotne
  utrzymanie kochanka - leasing operacyjny
  utrzymanie przyjaciółki - czynsz, dzierżawa
  wydatki na dzieci - inwestycje rozpoczęte
  wydatki na rodzinę - koszty w układzie rodzajowym
  wydatki na żywność - koszty działalności podstawowej
  wydatki żony - koszty zarządu
  zaskórniaki - zyski nadzwyczajne
  żona - finansowy majątek trwały
  żona na wczasach - materiał w przerobie

  źródło: ipon.pl - forum - dla księgowych

  Miłego dnia :-) :-) :-)
 • Macierzyński na działalności

  Macierzyński na działalności  Macierzyński na działalności

  Czy słyszeliście, że ktoś kiedyś założył na miesiąc działalność, zapłacił do ZUS jedna składkę od najwyższej podstawy i później co miesiąc dostawał 10 tys świadczenia?

  To już historia! Zmieniły się przepisy w ZUS. Poniżej opiszemy kilka sytuacji dotyczących uzyskania zasiłku macierzyńskiego, jednakże pamiętajcie, że każdego sprawa jest indywidualnie rozpatrywana.

  Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie, która będzie zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, bez okresu wyczekiwania.
  Uwaga! Tu istotne jest kiedy dokonujemy rejestracji! Dzień spóźnienia zgłoszenia może spowodować podważenie wypłaty zasiłku.

  Wartość zasiłku macierzyńskiego uzależniona jest od ilości opłaconych składek na ubezpieczenie chorobowe oraz podstawy ubezpieczenia.

  Pracując na etacie i mając wynagrodzenie co najmniej najniższe krajowe to zasiłek macierzyński będzie wypłacany z umowy o pracę. Jeżeli zatrudnienie jest na część etatu i wynagrodzenie nie wynosi minimalnej krajowej (opłaca się składki m.in. społeczne z działalności) to wtedy zasiłek macierzyński wypłacony będzie i z działalności i z części etatu.

  W przypadku opłacania ZUS preferencyjnego - podstawa zgłoszenia jest bardzo niska, jednakże zasiłek macierzyński musi wynosić co najmniej 1 tys zł.  Dlatego zasiłek na macierzyńskim od preferencyjnej podstawy będzie wyrównany do 1 tys zł i na tyle wsparcia można liczyć :-)

  W kwestii wyższej podstawy niż preferencyjna - istotne jest jak długo opłacamy składki społeczne i od jakiej podstawy.  W przypadku, gdy kobieta opłaci jedna składkę od najwyższej podstawy - musi mieć świadomość, że będzie brana pod uwagę średnia z 12 miesięcy.

  No i pamiętajcie, aby otrzymać zasiłek macierzyński z ZUS na złożenie kompletu dokumentów macie miesiąc!
 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44