• Koszty w trakcie zawieszenia działalności


  Są koszty, które można uwzględnić w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów w trakcie zawieszenia działalności.
  Skutkuje to zmniejszeniem dochodu, bądź zwiększeniem straty, którą można rozliczyć w kolejnych 5 latach działalności.

  Art. 14a ust. 4 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:
  “W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
  1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
  6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.”
  Reasumując powyższy zapis, jeżeli koszty typu utrzymanie konta w banku i związane z tym opłaty, abonament za telefon, czy leasingi są zabezpieczeniem przychodów i jesteśmy w stanie to wyjaśnić to tego typu wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w trakcie zawieszenia działalności.

  Jakie koszty mogą być powiązane z zabezpieczeniem przychodów?
  - opłaty bankowe związane z utrzymaniem konta bankowego
  - raty za leasingi
  - abonament za usługi telekomunikacyjne
  - najem i opłaty za media
  - opłata za utrzymanie strony internetowej
  - amortyzacja (może być koszem tylko w pierwszym miesiącu zawieszenia).

  A co z podatkiem VAT?
  Nie ma obowiązku składania deklaracji VAT w okresie zawieszenia działalności (istnieją wyjątki od reguły). Podatek VAT może być odliczony od zakupów dopiero w pierwszym miesiącu po odwieszeniu działalności.
 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44