• Amortyzacja 2017


  Od 12 sierpnia 2017 r. istnieje możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji odpisów amortyzacyjnych...
  Od wartości początkowej nabytych (od 1.01.2017 r.) fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji ŚT oraz WNiP, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł.

  Kwota ta obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

  Możliwość ta dotyczy wszystkich podatników. Pamiętać należy, że mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność, w związku z nabyciem ŚT, mają prawo do skorzystania z preferencyjnej amortyzacji na podstawie dotychczasowych zasad (do wysokości 50 tys euro).

  Prawo do 'nowej' jednorazowej amortyzacji przysługuje pod warunkiem, że:
  • wartość początkowa jednego ŚT, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł lub
  • łączna wartość początkowa co najmniej dwóch ŚT, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.

  Poniżej przedstawiamy kilka limitów:

  5.176.000 zł → limit przychodu ze sprzedaży (wraz z VAT) za 2017 r. uprawniający do uznania w 2018 r. za małego podatnika (1.200 tys euro)

  216.000 zł → limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (50 tys euro)

  100.000 zł → jednorazowa amortyzacja dla wszystkich podatników w związku z nabyciem fabrycznie nowych środków trwałych.
 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44