• Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


  Kto może posiadać konto PUE?

  • Płatnicy składek, czyli osoby prowadzące działalność, pracodawcy
  • Osoby ubezpieczone np pracownicy
  • Emeryci i renciści
  • Lekarze
  Po co konto PUE? Na koncie PUE można:

  • złożyć wybrane wnioski do ZUS i otrzymać na nie odpowiedź np. wniosek o
  • niezaleganiu
  • sprawdzić, czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń
  • sprawdzić składki, które ZUS przekazuje do OFE
  • sprawdzić swoje zwolnienia lekarskie
  • sprawdzić dane osób, które zgłasza się do ubezpieczeń oraz zobaczyć zestawienia
  • deklaracji i wpłat – dla pracodawcy
  • stworzyć i złożyć dokumenty rozliczeniowe — dla pracodawcy, który zgłasza do
  • ubezpieczeń do 100 osób,
  • zgłosić i wyrejestrować ubezpieczonych — dla pracodawcy, który zgłasza do
  • ubezpieczeń do 100 osób
  • umówić się na wizytę w dowolnej placówce ZUS,
  • obliczyć prognozowaną wysokość emerytury,
  • wystawiać niektóre zaświadczenia i przeglądać wystawione zwolnienia lekarskie —
  • dla lekarzy.


  Jak założyć konto?

  • Wypełnić formularz na stronie ZUS i podpisać poprzez:
  • profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany
  • podejście do placówki ZUS.
 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44