SPECTRUM

Praca to nasza pasja

Witamy!

Od 2011 roku zdobywamy rynek z branży rachunkowości. Dwie pełne pasji i wyzwań kobiety połączyły swoje doświadczenie oraz wiedzę otwierając biuro rachunkowe w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do naszego biura, aby przekonać się, że kontakt z księgową to nie tylko nudne przekazanie dokumentów księgowych, ale również źródło niezbędnych informacji umożliwiające efektywne funkcjonowanie firmy. Poznajcie nas:

JUSTYNA PTASZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z Certyfikatem Księgowym o numerze 44616/2010 potwierdzającym kilkunastoletnie doświadczenie. Specjalizacja w księgach rachunkowych oraz obsłudze kadrowo – płacowej.

EDYTA JUSZCZYŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu podatkowej książki rozchodów i przychodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w analizach finansowych przedsiębiorstw.
Me

NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI

Prezentujemy Państwu NOWE OBLICZE KSIĘGOWOŚCI, dostarczając bieżących informacji ze świata finansów i rachunkowości oraz wszelkich niezbędnych narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Jesteśmy otwarte na Państwa potrzeby, a jednocześnie dostosowujemy się do wymagań rynku. Nieustanie się szkolimy, by mieli Państwo pewność, że wiedza jaką posiadamy jest na najwyższym poziomie. Powierzając nam księgowość mogą mieć Państwo pewność, że zostanie ona poprowadzona rzetelnie, fachowo i profesjonalnie.

Naszą misją jest odpowiednie kierowanie przyszłością finansową firm, by zwiększyć efektywność ich funkcjonowania, a zaproponowane przez nas rozwiązania zoptymalizują Państwa zobowiązania podatkowe, tak abyście mogli Państwo swobodnie czerpać to, co najcenniejsze: zadowolenie, wolny czas i... zyski!

kadry i płace

Obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych, prowadzenie akt osobowych i sporządzanie list płac

Księgowość

Prowadzimy bieżącą obsługę księgową (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Analiza Finansowa

W zakresie naszej oferty jest również przygotowanie analizy finansowej przedsiębiorstwa

usługi dodatkowe

Oferujemy również dojazd do Klientów oraz pomoc przy otwieraniu, przekształcaniu i likwidacji firmy

Urzędy

Jako nasz klient bedziesz przez nas reprezentowany w wszelkich urzędach.

Koszty naszej usługi

Ceny naszych usług ustalamy w drodze indywidualnych ustaleń z klientami. Wynagrodzenie za nasze usługi uzależnione jest głównie od rodzaju ewidencji podatkowej, ilości dokumentów księgowych oraz liczby pracowników.

0
Obsłużonych firm
0
Obsłużonych pracowników
0
procent zadowolenia
0
godz bezpłatnych konsultacji
 • Zeznania roczne

   

  Sezon zeznań rocznych w pełni !

  W tym najtrudniejszym dla nas czasie, bo oprócz rozliczeń podatkowych są sprawozdania GUS i zeznania roczne. Najczęściej rozliczamy dla Was:

  • IFT-2R, czyli informacje o transakcjach zagranicznych. Najpopularniejsze to oprogramowania licencyjne, usługi reklamowe czy doradcze. Także faktury z Facebook, Google, Microsoft, czy innych firm są rozliczane w takiej informacji do końca marca!
  • CIT-8 oraz sprawozdanie dotyczy przedsiębiorców i spółek rozliczających się na księgach handlowych czyli na tzw. pełnej księgowości. Terminy standardowo są do końca kwietnia, lecz w obecnej sytuacji termin złożenia został przesunięty na koniec czerwca br.
  • PIT-36 to rozliczenie działalności z podatku na skali ogólnej, ale i rozliczenie działalności nierejestrowanej, najmu prywatnego (na skali), czy emerytury zagranicznej.
  • PIT-36L to rozliczenie działalności na podatku liniowym
  • PIT-37 rozlicza większość PIT-11 czyli informacji o przychodach z miejsc pracy
  • PIT-38 rozliczane są PIT-8C.

  Zeznania podatkowe to jedno, a załączniki do zeznań to druga sprawa :-)
  • PIT-O rozlicza najczęściej ulgę na dzieci oraz darowizny przekazane na Organizacje pożytku publicznego. W tym załączniku są też odliczenia związane z niepełnosprawnością (ulga rehabilitacyjna, wydatki na leki), wydatki na Internet, czy przedsięwzięcie termoizolacyjne.
  • PIT-B to załącznik do rozliczenia działalności. Załącznik jest również dołączany w przypadku wykazania zawieszonej działalności.
  • PIT-D służy do rozliczeń ulg związanych z zakupem mieszkania i otrzymania kredytu w momencie, kiedy można było zastosować ulgi.
  Zeznania roczne PIT-37 są rozliczane przez Państwo i można je zobaczyć tutaj do czego serdecznie zachęcam. Pozostawiając rozliczenia 'samym sobie' wyrażasz zgodę na zeznanie, które nie wiesz czy jest dobrze wykonane (a zdarzają się przypadki błędnego rozliczenia przez system) oraz nie przekazujesz nikomu 1%. A uwierzcie, że jest mnóstwo instytucji i osób do wsparcia. Także takim małym gestem (weryfikując zeznanie) można komuś pomóc.

 • Zmiany w VAT 2021 faktura korygująca


  Nie samymi tarczami żyją przedsiębiorcy... ;-) 
  Nowy rok przeważnie obfituje w nowe przepisy. Tym razem zagłębiamy temat faktur korygujących.

  Do tej pory zasada przy fakturach korygujących była następująca: zawsze istotne było potwierdzenie otrzymania korekty ze wskazaniem daty. Najlepiej, aby faktura korygująca była doręczona listownie za potwierdzeniem odbioru...
  Ujęcie korekty zależało od przyczyny korekty - oczywista pomyłka wymagała ujęcia korekty wg pierwotnego zdarzenia. A powód, który okazywał się po wykonaniu usługi wskazywał na ujęcie korekty wg daty wystawienia.

  Natomiast w 2021 roku zmieniły się zasady korygowania 'in minus' tzn. faktur korygujących zmniejszających przychód w związku:
  • z udzieleniem po dokonaniu sprzedaży obniżki lub opustu ceny,
  • ze zwrotem towarów lub opakowań,
  • ze zwrotem nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło,
  • z pomyłkowym wykazaniem na fakturze kwoty podatku wyższej niż należna.

  Żeby nie było tak łatwo, bieżący rok jest przejściowy... Także wystawione faktury korygujące 'in minus' w 2021 roku mogą być stosowane po 'staremu' jeżeli zostało zawarte porozumienie pomiędzy dwiema stronami - przed wystawieniem faktury korygującej. Po co najmniej 3 miesiącach postanowień można dokonać rezygnacji i rozliczać korekty wg nowych przepisów. 

  Nowe przepisy mają służyć temu, aby zarówno sprzedawca, jak i nabywca rozliczył fakturę w tym samym momencie. Niestety wymaga to większego zaangażowania  i dodatkowych formalności.

  Sprzedawca ma obowiązek do faktur korygujących posiadać dokumentację potwierdzającą:
  uzgodnienie z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla
  dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały
  spełnione,
  • wystawiona faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją.
  Powyższa dokumentacja powinna zostać skompletowana w miesiącu wystawienia faktury korygującej.

  Także rozliczając fakturę korygującą 'in minus' w dniu wystawienia dokumentu, będzie możliwe po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1) z posiadanej dokumentacji wynika, że uzgodnienie z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki
  obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług, tj. z dokumentacji wynika, że nabywca wie, że doszło (lub wie w jakich sytuacjach będzie dochodzić) do zmiany warunków transakcji skutkujących zmniejszeniem wysokości wynagrodzenia,
  2) z posiadanej dokumentacji wynika również, że warunki te zostały spełnione na moment dokonywania przez podatnika korekty podatku należnego, tj. doszło do zrealizowania przesłanek warunkujących pomniejszenie kwoty podatku należnego oraz
  3) faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją w zakresie uzgodnienia z nabywcą
  towaru lub usługobiorcą warunku obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub
  świadczenia tych usług oraz w zakresie spełnienia tych uzgodnionych warunków.

  Nowe zasady obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. dla obniżenia podstawy opodatkowania i podatku
  należnego stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i
  wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

  Doprecyzujmy kwestię nabywcy faktury korygującej - zgodnie z nowymi regulacjami nie moment otrzymania faktury, a moment uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania determinuje obowiązek korekty VAT naliczonego!

  Pojawia się jeszcze pytanie, czy w celu potwierdzenia uzgodnienia warunków transakcji strony powinny dysponować szczególnymi dokumentami?

  MF w uzasadnieniu do projektu wymieniło przykładowo, jakie dokumenty mogą potwierdzać
  prawo do korekty. Są to:
  • dokumenty handlowe, w tym aneksy do umów,
  • korespondencja handlowa, w tym e-maile,
  • dowody zapłaty,
  • kompensaty itp.,
  które potwierdzają, że obie strony transakcji znają i akceptują nowe, zmienione warunki transakcji.

  Z uzasadnienia do projektu wynika, że gdy podatnik nie będzie dysponował dokumentacją, może
  obniżyć VAT tylko na podstawie faktury korygującej, pod warunkiem że uzyska potwierdzenie jej odbioru.

  Odnośnie faktur korygujących 'in plus' - dodany art. 29 a ust. 17 ustawy o VAT - potwierdza dotychczasową praktykę czyli zwiększania przez sprzedawców podstawy opodatkowania w okresie rozliczeniowym powstania przyczyny korekty. 
  Natomiast w przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zwiększenie to może być dokonywane nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te transakcje (zob. dodany art. 29 a ust. 18 ustawy o VAT).

  W tym przypadku nie ma potrzeby posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienia pomiędzy kontrahentami. 

  Dla przypomnienia:
  1. Jeżeli korekta spowodowana jest przyczynami powstałymi już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, to powinna ona zostać rozliczona w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna;
  2. W sytuacji, gdy korekta jest spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży (przykładowo zaistniały nowe okoliczności transakcji skutkujące zwiększeniem podstawy opodatkowania), korekta powinna być dokonana w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym wystawiono fakturę korygującą. 
   Taki przypadek będzie miał miejsce, gdy w fakturze pierwotnej podatek należny został wykazany w prawidłowej wysokości, natomiast przyczyna korekty powstała później i nie była możliwa do przewidzenia w momencie wystawienia faktury pierwotnej;
  3. Późniejsze wykrycie błędu w fakturze pierwotnej, stanowi przyczynę zwiększenia podstawy opodatkowania rozliczanej w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna.
  Ponadto, dla sprzedawcy faktury korygującej 'in plus' są ustalone warunki rozliczenia dokumentu. Natomiast dla nabywcy nie przewidziano szczególnych zasad rozliczenia faktury korygującej - nabywca rozlicza fakturę korygującą 'in plus' w momencie otrzymania dokumentu.

  Resumując:
  • w 2021 r. podatnicy mają wybór, czy faktury korygujące "in minus" rozliczają na nowych czy na dotychczasowych zasadach.
  • Rozliczenie na dotychczasowych zasadach jest możliwe pod warunkiem uzgodnienia tego z kontrahentem na piśmie przed wystawieniem mu pierwszej faktury korygującej w 2021 r.
  • Sprzedawca, który nie zawrze uzgodnienia z danym kontrahentem, będzie obniżał VAT należny w miesiącu wystawienia faktury korygującej, pod warunkiem że do końca miesiąca zgromadzi wymaganą dokumentację i zostaną spełnione warunki w niej wskazane.
  • Nabywca, który nie podpisze uzgodnienia z danym kontrahentem, będzie obniżał VAT naliczony w rozliczeniu za miesiąc uzgodnienia warunków obniżenia VAT, gdy ich spełnienie nastąpi w tym samym okresie rozliczeniowym.
  • Faktury korygujące "in plus" rozliczamy w zależności od tego, kiedy powstała przyczyny ich wystawienia.
 • Karty paliwowe a VAT

   


  Przedsiębiorcy korzystający z kart paliwowych powinni koniecznie zapoznać się z najnowszą interpretacją Ministerstwa Finansów (podpisaną 15.02.2021 r.)!!!

  Kary paliwowe stanowią formę ułatwienia w tankowaniu, płaceniu i rozliczaniu owych zakupów. Zbiorcze zestawienie, które przychodzi na maila jest wygodne i praktyczne w zastosowaniu. Jednakże warto zwrócić uwagę z kim mamy podpisaną umowę na ową kartę paliwową i kto świadczy usługi.

  Od warunków umowy zawartej z podmiotem wydającym kartę zależeć będzie, czy podatek VAT można odliczyć! Transakcje trójstronne (np. karty paliwowe wydane przez leasingodawcę, a nie właściciela stacji benzynowej) sugerują, że pomiędzy podmiotem udostępniający kartę, a korzystającym z niej podatnikiem nie dochodzi do żadnej faktycznej dostawy towarów. Jakiś czas temu TSUE (15 maja 2019 r. wyrok w sprawie Vega International, sygn. C-235/18) zwrócił na to uwagę, a teraz mamy w Polsce interpretację Ministerstwa Finansów.

  Z powyższych stanowisk (zarówno naszej Polskiej, jak i europejskiej) wynika, że to ostateczny podmiot decyduje z której stacji nabywa paliwo, kiedy i w jakiej ilości. W związku z powyższym, podmiot pośredniczący nie sprzedaje towarów, tylko świadczy usługę finansową, która jest zwolniona z podatku VAT.


  W interpretacji ogólnej (sygn. akt PT9.8101.3.2020) MF ustaliło, że:

  "Fakt przeniesienia uprawnienia do dysponowania towarem jak właściciel przez dostawcę towaru (prowadzącego stację paliw) bezpośrednio na rzecz odbiorcy w ramach transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych  powinien zostać stwierdzony w przypadku kumulatywnego spełnienia poniższych przesłanek:

  1. nabywanie towaru przez odbiorcę (posiadacza karty) bezpośrednio od dostawców;

  2. decydowanie wyłącznie przez odbiorcę w szczególności o sposobach nabycia towaru (wybór miejsca nabycia), ilości oraz jakości towaru, momencie zakupu i sposobie wykorzystania towaru;

  3. ponoszenie przez odbiorcę (z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego) całości kosztów związanych z nabyciem towaru;

  4. ograniczenie się podmiotu pośredniczącego do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego pozwalającego nabyć towar."


  W przypadku spełnienia jednocześnie powyższych czterech punktów, przedsiębiorca uzyskujący fakturę za paliwo od instytucji finansującej (wystawcy karty, czy leasingodawcy) - nie odliczy VAT zawartego na fakturze.


  Co więcej, faktura taka nie powinna mieć naliczonego podatku VAT, a jeżeli została wystawiona to powinna być do niej faktura korygująca. Przestrzegamy tylko, aby zwrócić uwagę na umowę - od jakiej ceny będzie wartość do zapłaty - od ceny netto, czy od ceny brutto paliwa.

 • Tarcza 7.0 ruszyła

   

  Kolejne wsparcie w związku z COVID ruszyło. Przedstawiamy tarczę 7.0. czyli wsparcie z ZUS w kwestii umorzenia składek oraz otrzymania ponownego świadczenia postojowego.

  ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS - za 01/2021 lub 12/2020 + 01/2021

  Zwolnienie tylko za styczeń br dotyczy przedsiębiorców, którzy na dzień 30.11.2020 r. jako przeważające PKD mieli:

  47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
  47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
  47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

  Zwolnienie za grudzień 2020 r. oraz styczeń 2021 r. dotyczy przedsiębiorców, którzy na dzień 30.11.2020 r. jako przeważające PKD mieli:
  49.32.Z - działalność taksówek osobowych,
  49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
  52.23.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
  55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
  56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
  56.21.Z -przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
  56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
  56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
  59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
  59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  74.20.Z - działalność fotograficzna,
  77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
  79.11.A - działalność agentów turystycznych,
  79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
  79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
  85.59.A - nauka języków obcych,
  85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  86.10.Z - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
  86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
  86.90.D - działalność paramedyczna,
  90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
  91.02.Z - działalność muzeów,
  93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
  93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
  93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
  93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
  93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj.:
  93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
  96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

  Kolejnym warunkiem kwalifikującym zwolnienie z opłacenia składki ZUS jest spadek przychodów o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

  Aby uzyskać zwolnienie, należy być zgłoszonym, jako płatnik składek ZUS przed dniem 1.11.2020 r. oraz złożyć deklaracje za styczeń 2021 r.

  Ostatnią formalnością to złożenie przez PUE ZUS wniosku RDZ-B7 najpóźniej do 31.03.2021 r.


  PONOWNE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE - również  można otrzymać 1-2 razy!

  Jednorazowe świadczenie postojowe dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy na dzień 30.11.2020 r. jako przeważające PKD mieli:

  47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
  47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
  47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

  Dwukrotne świadczenie postojowe dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy na dzień 30.11.2020 r. jako przeważające PKD mieli:

  49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
  55.10.Z -hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
  56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
  56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
  56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
  56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
  59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
  59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  74.20.Z - działalność fotograficzna,
  77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
  79.11.A - działalność agentów turystycznych,
  79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
  79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
  85.59.A - nauka języków obcych,
  85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  86.10.Z - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
  86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
  86.90.D - działalność paramedyczna,
  90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
  91.02.Z - działalność muzeów,
  93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
  93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
  93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
  93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
  93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - od 1 sierpnia 2020 r. ten kod przestał obowiązywać, został podzielony na dwa kody, tj.:
  93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
  96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.

  Kolejnym warunkiem kwalifikującym otrzymanie  świadczenia  postojowego jest spadek przychodów o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

  Otrzymanie kolejnego świadczenia postojowego jest dla tych,  którzy choć raz otrzymali już świadczenie oraz są zgłoszeni, jako płatnik składek ZUS tylko z działalności gospodarczej! 

  Ostatnią formalnością to złożenie przez PUE ZUS wniosku RSP-DD7.

  !!!! Świadczenie postojowe z tarczy 7.0. jest rozpatrywane, jako pozostały przychód z działalności! Także zwiększenie przychodów wpłynie na podatek dochodowy.

  Źródło: www.zus.pl

 • Bezzwrotna dotacja 5 tys zł nawet trzykrotnie!

   
  Dla niektórych działalności jest możliwość otrzymania bezzwrotnej pożyczki w wysokości 5 tys pln. Pieniądze można wykorzystać na pokrycie podatków,  czy bieżących wydatków.

  Dotyczy to firm nie zatrudniających pracowników oraz zatrudniających do 49 pracowników.
   
  Pożyczkę można otrzymać nawet 3 krotnie!

  Podstawowe warunki, jakie trzeba spełnić:
  1. działalność musi być aktywna na dzień 30.11.2020 r.

  2. po otrzymaniu dotacji należy prowadzić działalność przez 3 miesiące

  3. pożyczka jest dla firm, które odnotowały 40% spadku (składając wniosek w lutym br porównujemy styczeń 2021 do stycznia 2020 LUB styczeń 2021 do grudnia 2020).

  4. Przeważające PKD działalności to:
  47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
  47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
  47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
  49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
  52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
  55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
  56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
  56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
  59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
  59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
  59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  74.20.Z - Działalność fotograficzna
  77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  79.11.A - Działalność agentów turystycznych
  79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
  79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
  85.59.A - Nauka języków obcych
  85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  86.10.Z - Działalność szpitali (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej)
  86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
  86.90.D - Działalność paramedyczna
  90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
  91.02.Z - Działalność muzeów
  93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
  93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
  93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
  93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
  93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
  96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Wnioski o dotacje należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy ze względu na miejsce prowadzenia działalności w formie elektronicznej do 31.03.2020 r.

  Źródło: www.zus.pox.pl
 • Umowa o dzieło zgłoszona do ZUS

   

  Zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej, od 1 stycznia 2021 r. mamy obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. 

  Obowiązek dotyczy osób fizycznych zatrudniających na umowę o dzieło, bez względu czy są płatnikami składek, czy nie.
  Płatnicy składek to przedsiębiorcy zatrudniający pracowników i zgłoszeni do ZUS, że składki będą odprowadzane za siebie i pracowników.

  Wyjątek dotyczy podmiotu lub jednostki organizacyjnej, która nie jest zgłoszona jako płatnik składek. Taka organizacja nie ma obowiązku informowania ZUS o umowach o działo.

  Obowiązek nie dotyczy następujących umów o dzieło:
  • zawartych z własnym pracownikiem,
  • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
  • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.
  Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

  Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.

  Źródło: zus.pl
 • Tarcza antykryzysowa 6.0 oraz pomoc jaką można uzyskać w grudniu 2020

   

  Tarcza 6.0 jest kontynuacją poprzedniej tarczy, jednakże z rozszerzonymi branżami, które mogą skorzystać z pomocy. Na jaką pomoc można obecnie liczyć.

  Zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 - wnioski składa się do 31.01.2021 r.

  Wymagania do otrzymania zwolnienia:
  • działalność aktywna od 30.09.2020 r.
  • przychód z działalności w listopadzie 2020 r. jest mniejszy o co najmniej 40% w porównaniu do listopada 2019 r.
  • przeważające kody PKD z listy:
  47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
  47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
  47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
  56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
  56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
  59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
  74.20.Z - Działalność fotograficzna
  77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
  85.59.A - Nauka języków obcych
  85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  86.10.Z - Działalność szpitali (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej)
  86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
  86.90.D - Działalność paramedyczna
  90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
  91.02.Z - Działalność muzeów
  93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
  93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
  93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
  93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
  93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  UWAGA! Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało już, że Sejm uwzględni również senackie poprawki dotyczące kolejnego rozszerzenia listy branż o: przewozy autokarowe, catering, pilotów i przewodników oraz usługi pralnicze.

  Bezzwrotne dotacje dla firm, które nie skorzystały z tej formy wcześniej

  Mikro i małe przedsiębiorstwa (zatrudniające do 49 osób) mogą wnioskować o 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Warunkiem jest prowadzenie działalności na dzień 30.09.2020 r. oraz przychód października lub listopada 2020 r. w porównaniu do października lub listopada 2019 r. o co najmniej 40% mniejszy.
  O bezzwrotną dotację mogą ubiegać się osoby mające, jako główne PKD:

  47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
  47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
  47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
  56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
  56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
  59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
  74.20.Z - Działalność fotograficzna
  77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
  85.59.A - Nauka języków obcych
  85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  86.10.Z - Działalność szpitali (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej)
  86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
  86.90.D - Działalność paramedyczna
  90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
  91.02.Z - Działalność muzeów
  93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
  93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
  93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
  93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
  93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  UWAGA! Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało już, że Sejm uwzględni również senackie poprawki dotyczące kolejnego rozszerzenia listy branż o: przewozy autokarowe, catering, pilotów i przewodników, usługi pralnicze.

  Dodatkowe świadczenie postojowe

  Nowa ustawa wprowadza również możliwość uzyskania kolejnego świadczenia postojowego, nawet dla przedsiębiorców, którzy skorzystali wcześniej ze świadczenia postojowego. Warunkiem jest prowadzenie działalności na dzień 30.09.2020 r. oraz przychód października lub listopada 2020 r. w porównaniu do października lub listopada 2019 r. o co najmniej 40% mniejszy.
  O dodatkowe świadczenie postojowe mogą ubiegać się osoby mające, jako główne PKD:

  47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
  47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
  47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
  56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
  56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
  59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
  74.20.Z - Działalność fotograficzna
  77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
  85.59.A - Nauka języków obcych
  85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  86.10.Z - Działalność szpitali (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej)
  86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
  86.90.D - Działalność paramedyczna
  90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
  91.02.Z - Działalność muzeów
  93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
  93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
  93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
  96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  UWAGA! Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało już, że Sejm uwzględni również senackie poprawki dotyczące kolejnego rozszerzenia listy branż o: przewozy autokarowe, catering, pilotów i przewodników oraz usługi pralnicze.

  Bezzwrotne dofinansowanie do prowadzenia działalności - samozatrudnieni

  Nowa ustawa wprowadza również możliwość uzyskania kolejnego dofinansowania, nawet trzy-krotnie! Wartość dofinansowania wynosi od 1.300 zł do 2.340 zł i jest uzależnione od spadku. 
  Warunkiem jest prowadzenie działalności na dzień 30.09.2020 r. oraz przychód dwóch kolejnych miesięcy 2020 r. w porównaniu do tych samych miesięcy z 2019 r. o co najmniej 30% mniejszy.

  Pożyczka płynnościowa z oprocentowaniem 0%

  Pożyczka płynnościowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - z oprocentowaniem 0%. Oznacza to, że przedsiębiorca zwróci bankowi jedynie sam kapitał, nie płacąc przy tym żadnych odsetek. Uzyskanie pożyczki nie jest uzależnione od spadku przychodów.

  Środki w ramach trzeciej edycji pożyczki płynnościowej uruchomione ponoć zostały we wszystkich województwach. Szczegółowe warunki, na jakich udzielana jest pożyczka płynnościowa, dostępne są na tej stronie.

  Zasiłek opiekuńczy

  Rodzice mający dziecko w szkole podstawowej, w której jest system nauczania on-line mogą skorzystać z dodatkowej opieki na dziecko. Przypomnę, że tylko jeden rodzic może skorzystać w danym momencie z opieki. Ponadto przedsiębiorcy, aby skorzystać z tej opcji muszą być zgłoszeni i odprowadzać składki na ubezpieczenie chorobowe.
  Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy wypełnić przez PUE ZUS odpowiednie dokumenty. Szczegóły znajdują się na stronie ZUS.


  Źródło: www.zus.pox.pl
 • Nowe możliwości podatkowe - ryczałt

   


  Świeża ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. wprowadza zmiany, które mogą być korzystne dla podatników w rozliczeniu 2021 roku.

  Przypomnę, że z nowym rokiem można zmienić formę opodatkowania i rozliczać się inaczej niż dotychczas. Także koniec roku jest idealny do podsumowań i wyliczeń, czy opłaca się rozliczać tak samo, czy dokonać zmian wraz z nowym rokiem.

  Przechodząc do sedna, zmieniają się rodzaje działalności, które mogą być rozliczane ryczałtem od przychodów. Jest to opłacalna forma dla działalności, które nie mają kosztów lub koszty są na niskim poziomie, gdyż podatek płacony jest stricte od przychodów.

  17% ryczałtu dla 'wolnego zawodu'.

  Wolny zawód - pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

  15% przychodów ze świadczenia usług:

  a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),
  b) pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),
  c) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1),
  d) magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0), magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0), parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),
  e) licencyjnych związanych z:
  – nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0),
  – nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.30.0),
  – nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0),
  – nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0),
  – nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0),
  – nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0),
  f) związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0),
  g) związanych z wydawaniem:
  – pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
  – pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
  – pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
  – oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
  h) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),
  i) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99),
  j) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
  k) związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3),
  l) prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
  m) firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
  n) architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
  o) reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73),
  p) w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
  q) fotograficznych (PKWiU 74.2),
  r) tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
  s) związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78),
  t) przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU dział 79),
  u) detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem,
  v) obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0), dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),
  w) w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
  x) w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13), pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
  y) kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90),
  z) związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93);


  10% przychodów ze świadczenia usług:
  w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1)


  8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki
   ponad kwotę 100 000 zł z tytułu:
  a) przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a,
  b) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym,
  c) świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),
  d) świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),
  e) wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),
  f) wynajmu i dzierżawy:
  – samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
  – pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
  – środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
  – środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
  – pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
  – kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
  – motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
  – własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),
  g) świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów;

                                                              
                                                                                  8,5%:
  a) przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8,
  b) przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),
  c) przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
  d) przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),
  e) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
  f) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
  g) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
  h) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym;

  5,5%:
  a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
  b) prowizji uzyskanej z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
  c) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym;

  3,0% przychodów:
  a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
  b) z działalności usługowej w zakresie handlu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
  c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),
  d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
  e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym,
  f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:
  – środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  – składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł,
  – składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy rokowi lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
  g) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku;

  2% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d.
 • PPK - pracownicze plany kapitałowe

   


  PPK czyli pracownicze plany kapitałowe. Jest to dodatkowe rozwiązanie, dla zachowania lepszej godności na emeryturze, której niestety ZUS nie zapewni...

  PPK można porównać do IKZE, czy do III filaru. Założenie jest podobne, ponieważ odkładamy na emeryturę wg określonych kryteriów. Jednakże nie musimy się tego stricte trzymać. Po określonym czasie (co 2 lata) można wnioskować o wypłatę środków, jednakże straci się wtedy dopłaty z Państwa.

  PPK proponowane są pracownikom po przepracowaniu 3 miesięcy i dotyczy to osób, które mają umowę o pracę lub zlecenie, z którego odprowadzane są składki emerytalne i rentowe ZUS.

  Na indywidualne konto PPK odkłada pracownik (potrącane jest z wypłaty) plus przedsiębiorca dokłada pieniądze oraz Państwo, wg określonych reguł:

  • 2% wynagrodzenia podstawowego pracownika - płatne po stronie pracownika
    + ewentualnie 2% dobrowolnej dodatkowej wpłaty
  • 1,5% wynagrodzenia podstawowego pracownika - płatne przez pracodawcę
   + ewentualnie 2,5% dobrowolnej dodatkowej wpłaty
  • 250,- zł wpłaca Państwo na start + 240,- rocznie.

  Od 1 lipca 2020 r. PPK dotyczy pracowników, którzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 20 osób.

  Małe firmy (poniżej 20 pracowników) mają deadline 1 stycznia 2021 r., więc jest czas na naukę od 'większych' przedsiębiorstw.

  Przedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób mogą nie rozliczać PPK, pod warunkiem, że wszyscy pracownicy złożą rezygnację z PPK. Do takiej decyzji pracodawca nie może zmusić pracownika, to ma być świadomy wybór i decyzja pracownika.

  Jak wygląda proces wprowadzenia PPK?

  1. Należy dokonać wyboru instytucji finansowej
  2. Należy podpisać umowę o zarządzanie
  3. Przeprowadza się ankietę informacyjną wśród pracowników
  4. Podpisuje się umowę o prowadzenie
  5. Należy rozpocząć naliczanie wpłat do PPK
  6. Nowozatrudnionym osobom proponuje się PPK i zapisuje ich do programu.
  Początki bywają trudne. Jeżeli pracodawca nie naliczy składek PPK i nie odprowadzi ich w terminie, nie można dokonać tego po czasie. Należy wtedy dać pracownikowi wybór - przywrócenie stanu poprzedniego lub zapłacenie odpowiedniej sumy pieniędzy.

 • Referencje naszych klientów

  Referencje wystawione przez naszych klientów.

  Obsługiwane przez usługę Blogger.

  Zeznania roczne

    Sezon zeznań rocznych w pełni ! W tym najtrudniejszym dla nas czasie, bo oprócz rozliczeń podatkowych są sprawozdania GUS i zeznania roczn...

  Adres

  61-512 Poznań,
  ul. Pamiątkowa 2/35
  (GREEN POINT)
  +48 61 22 37 910

  Edyta Juszczyńska


  +48 519 64 22 68

  EMAIL

  kontakt@biuro-spectrum.pl

  Justyna Ptaszyńska


  +48 781 19 55 44